31.05–1.06.2023 Szczecin

ISBN (online): 978-83-7972-662-2 OAI    DOI: 10.18276/978-83-7972-662-2
CC BY-SA   Open Access 

.

Rok wydania:2023
Dziedzina:Dziedzina nauk teologicznych
Dyscyplina:nauki teologiczne
Redakcja: Grzegorz Chojnacki ORCID
Uniwersytet Szczeciński

Piotr Goniszewski ORCID
Uniwersytet Szczeciński

Informacje

W starożytnej Grecji za sprawą sofistów, wędrownych nauczycieli filozofii V–IV w. p.n.Ch., pojawiły się dystynkcje prawa, z jednej strony zrodzone niejako z człowieka, z jego natury, dane mu przez Bogów i te ustanowione przez człowieka, stworzone dzięki jego racjonalności i doświadczeniu w budowaniu fundamentów życia społecznego. Od czasów sofistów więc ten podział prawa na boskie i ludzkie stanowi podstawę dyskursu dotyczącego prawodawstwa i interpretacji prawa oraz podkreślenia życia sprawiedliwego dzięki zachowaniu prawa naturalnego (boskiego) i ludzkiego. Ten dyskurs trwa do dziś, a naszym cyklem konferencji w ramach programu „Doskonała nauka” i przyznanego grantu Uniwersytetowi Szczecińskiemu chcemy się przyczynić do twórczej interpretacji relacji pomiędzy państwem i Kościołem, starając się przedstawić wzajemne konwergencje i dyskrepancje w świetle przyjaznej koegzystencji autonomii prawodawczej z zachowaniem poszanowania praworządności. Niniejszy e-book jest podsumowaniem i swoistym upamiętnieniem pierwszej z cyklu trzech konferencji poświęconych relacji prawa państwowego i Kościoła. Zamieszczamy w nim teksty wybranych wykładów i bogaty materiał fotograficzny. Mamy nadzieję, że cykl konferencji, będących owocem współpracy Instytut Nauk Teologicznych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, przyczyni się do pogłębiania zrozumienia wieloaspektowych relacji pomiędzy państwem i Kościołem.

Kierownik projektu ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US

Pobierz cały numer

Plik numeru