Acta Biologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica

ISSN: 2450-8330     eISSN: 2353-3013    OAI    DOI: 10.18276/ab.2019.26-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / No. 26
Growth performance, gut morphometry and innate immune profiles of common carp, Cyprinus carpio juveniles fed diet fortified with Mitracarpus scaber leaves extract and its susceptibility to pathogenic bacteria, Aeromonas hydrophila
(Szybkość wzrostu, morfometria jelit i wrodzony profil odpornościowy młodocianych osobników karpia Cyprinus carpio karmionych dietą wzbogaconą ekstraktem z liści Mitracarpus scaber oraz ich podatność na bakterię chrobotwórczą Aeromonas hydrophila)

Autorzy: Ibrahim Adeshina ORCID
Department of Aquaculture and Fisheries, Faculty of Agriculture, University of Ilorin, P.M.B. 1515 Ilorin, Kwara State, Nigeria

Benjamin O. Emikpe ORCID
Department of Veterinary Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Ibadan, P.M.B. 01, Ibadan, Oyo State, Nigeria,

Adetola Jenyo-Oni ORCID
Department of Aquaculture and Fisheries Management, Faculty of Renewable Natural Resources, University of Ibadan, P.M.B. 01, Ibadan, Oyo State, Nigeria

Emmanuel K. Ajani
Department of Aquaculture and Fisheries Management, Faculty of Renewable Natural Resources, University of Ibadan, P.M.B. 01, Ibadan, Oyo State, Nigeria

Musa I. Abubakar
Department of Aquaculture and Fisheries Management, Faculty of Agriculture, University of Ilorin, P.M.B. 1515, Ilorin, Kwara State, Nigeria
Słowa kluczowe: karp wzbogacanie diety szybkość wzrostu morfometria jelit immunostymulanty
Data publikacji całości:2019
Liczba stron:13 (5-17)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Mitracarpus scaber, endemiczna roślina lecznicza z Nigerii w Afryce, ma wartość leczniczą. W niniejszym badaniu ekstrakt z liści Mitracarpus scaber (MSLE) podawano karpiowi, Cyprinus carpio, aby ocenić jego wpływ na szybkość wzrostu, wykorzystanie składników odżywczych, morfometrię jelit i parametry odporności wrodzonej. Cztery izoazotowe diety (32% surowego białka) zawierające 0,0; 5, 10 lub 15 g diety MSLE/kg podawano młodym rybom (7,52 ±0,23 g) przez 12 tygodni. Po tym okresie ryby były narażone na bakterie chorobo-twórcze (Aeromonas hydrophila) przez 14 dni. Szybkość wzrostu, wykorzystanie składników odżywczych i spożycie paszy zwiększały się wraz ze wzrostem poziomu MSLE do wartości 10g/kg diety. Ryby ze wzbogaconą dietą znacznie zwiększyły stosunek długości/szerokości kosmków jelitowych i obszar wchłaniania. Ponadto wielkość wybuchu tlenowego, oraz aktyw-ność lizozymu, katalazy i dysmutazy ponadtlenkowej były znacznie wyższe u ryb karmionych pokarmem wzbogaconym o MSLE. Najwyższe wartości wyżej wspomnianych parametrów uzyskano u ryb karmionych pokarmem wzbogaconym o 15 g MSLE/kg. Po wprowadzeniu bakterii śmiertelność ryb była najniższa (8,45 ±1,30%) u ryb karmionych 15 g diety MSLE/ kg, podczas gdy najwyższą śmiertelność (52,50 ±4,56%) obserwowano u ryb karmionych dietą kontrolną. W niniejszym badaniu wykazano, że włączenie MSLE w ilości 10 g/kg diety zna-cząco stymuluje wydajność, wykorzystanie składników odżywczych, modyfikuje morfometrię jelit i wrodzoną odpowiedź immunologiczną karpia. Włączenie do diety MSLE chroniło ryby przed infekcją bakteriami chorobotwórczymi, A. hydrophila.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abdel-Tawwab, M. (2016). Feed Supplementation to Freshwater Fish: Experimental Approaches.
2.Lambert Academic Publishing.
3.Abdel-Tawwab, M. (2012). The use of American ginseng (Panax quinquefolium) in practical diets for
4.Nile tilapia (Oreochromis niloticus): growth performance and challenge with Aeromonas hydrophila.
5.Journal of Applied Aquaculture, 24, 366–376.
6.Abdel-Tawwab, M. (2015). The use of American ginseng (Panax quinquefolium) in practical diets for
7.Nile tilapia (Oreochromis niloticus): resistance to waterborne copper toxicity. Aquaculture Research,
8.46, 1001–1006.
9.Abdel-Tawwab, M., Abbass, F.E. (2017). Turmeric powder, Curcuma longa L., in common carp,
10.Cyprinus carpio L., diets: growth performance, innate immunity, and challenge against pathogenic
11.Aeromo-nas hydrophila infection. Journal of the World Aquaculture Society, 48, 303–312.
12.Abdel-Tawwab, M., Adeshina, I., Jenyo-Oni, A., Ajani, E.K., Emikpe, B.O. (2018a). Growth,
13.physiological, antioxidants, and immune response of African catfish, Clarias gariepinus (B.), to dietary
14.clove basil, Ocimum gratissimum, leaf extract and its susceptibility to Listeria monocytogenes
15.infection. Fish Shellfish Immunology, 78, 346–354. DOI: 10.1016/j.fsi.2018.04.057.
16.Abdel-Tawwab, M., Ahmad, M.H. (2009). Live spirulina (Arthrospira platensis) as a growth and
17.immunity promoter for Nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.), challenged with pathogenic Aeromonas
18.hydrophila. Aquaculture Research, 40, 1037–1046. DOI: 10.1111/j.1365-2109.2009.02195.x.
19.Abdel-Tawwab, M., Ahmad, M.H., Seden, M.E.A., Sakr, S.F.M. (2010). Use of green tea, Camellia
20.sinen-sis L., in practical diet for growth and protection of Nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.),
21.against Aeromonas hydrophila infection. Journal of the World Aquaculture Society, 41, 203–213. DOI:
22.10.1111/j.1749-7345.2010.00360.x.
23.Abdel-Tawwab, M., Sharafeldin, K.M., Ismaiel, N.E.M. (2018b). Interactive effects of coffee bean
24.supplementation and waterborne zinc toxicity on growth performance, biochemical variables,
25.antioxidant activity and zinc bioaccumulation in whole body of common carp, Cyprinus carpio L.
26.Aquaculture Nutrition, 24, 123–130. DOI: 10.1111/anu.12540.
27.Abdel-Tawwab, M., Sharafeldin, K.M., Mosaad, M.N.M., Ismaiel, N.E.M. (2015). Coffee bean in
28.common carp, Cyprinus carpio L. diets: effect on growth performance, biochemical status, and
29.resistance to waterborne zinc toxicity. Aquaculture, 448, 207–213. DOI:
30.10.1016/j.aquaculture.2015.06.010.
31.Abere, T.A., Onwukaeme, D.N., Eboka, C.J. (2007). Pharmacognostic evaluation of the leaves of
32.Mitracar-pus scaber Zucc (Rubiaceae). Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 6 (4), 849–853.
33.Adel, M., Amiri, A.A., Zorriehzahra, J., Nematolahi, A., Esteban, M.A. (2015). Effects of dietary
34.peppermint (Mentha piperita) on growth performance, chemical body composition and hematological
35.and immune parameters of fry Caspian white fish (Rutilus frisii kutum). Fish Shellfish Immunology, 45,
36.841–847.
37.Adeshina, I., Adewale, Y.A., Tiamiyu, L.O. (2017). Growth Performance and Innate Immune
38.Response of Cyprinus carpio Infected with Aeromonas hydrophila fed diets fortified with Curcuma
39.longa leaf. West Africa Journal of Applied Ecology, 25, 79–90.
40.Adeshina, I., Jenyo-Oni, A., Emikpe, B.O., Ajani, E.K. (2018a). Effect of Solvents on
41.Phytoconstituents and Antimicrobial Activities of Ocimum gratissimum and Eugenia caryophyllata
42.Extracts on Listeria monocytogenes. Acta Veterinarian Euraria, 44, 31–38.
43.Adeshina, I., Jenyo-Oni, A., Emikpe, B.O., Ajani, E.K., Abdel-Tawwab, M. (2018b). Stimulatory effect
44.of dietary clove, Eugenia caryophyllata, bud extract on growth performance, nutrient utilization, anti-
45.oxidant capacity, and tolerance of Common carp, Clarias gariepinus (B.), to Aeromonas hydrophila
46.infection. Journal of the World Aquaculture Society, 46, 1–16. DOI: 10.1111/jwas.12565.
47.Adewole, A.M., Faturoti, E.O. (2017). Effects of basil leaf (Ocimum gratissimum) as dietary additives
48.on growth performance and production economics of Clarias gariepinus. International Journal of
49.Aquaculture, 7, 42–50.
50.Aebi, H. (1984). Catalase in vitro. Methodology in Enzymology, 105, 121–126.
51.Ainsworth, A.J. (1992). Fish granulocytes: morphology, distribution, and function, Annual Review of
52.Fish Disease, 2, 123–148.
53.Anejionu, M.G., Nweze, E.I., Dibua, E.U., Odimegwu, D.C., Okoye, E.I., Esimone, C.O.O. (2011).
54.The in vitro Antifungal Activity of the Combinations of Mitracarpus scaber and Occimum gratissi-mum
55.Herbal Extracts and Some Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs. Microbiolog Journal, 1 (6),
56.181–190.
57.Association of Official Analytical Chemists (AOAC) (2009). Official methods of analysis of the
58.Association of Official Analytical Chemicals, Gaithersburg, Maryland, USA. Accessed 18 December
59.2016. Retrieved from: http://www.eoma.aoac.org.
60.Awad, E., Austin, B. (2010). Use of lupin, Lupinus perennis, mango, Mangifera indica, and stinging
61.nettle, Urtica dioica, as feed additives to prevent Aeromonas hydrophila infection in rainbow trout,
62.Oncorhynchus mykiss (Walbaum). Journal of Fish Diseases, 33, 413–420.
63.Bello, O.S., Olaifa, F.E., Emikpe, B.O., Ogunbanwo, S.T. (2012). The effect of walnut (Tetracarpidium
64.conophorum) Leaf and Onion (Allium cepa) Bulb Residue on the tissue bacteriological changes of
65.Cyprinus carpio juveniles. Bulletin of Animal Health and Production in Africa, 60, 205–212.
66.Bisignano, G., Sanogo, R., Marino, A., Aquinol, R., Angelo, V.D., Germano, M.P., Pasquale, R.,
67.Pizza, C. (2000). Antimicrobial activity of Mitracarpus scaber extract and isolated constituents. Letters
68.in Applied Microbiology, 30, 105–108.
69.Brum, A., Pereira, S.A., Owatari, M.S., Chagas, E.C., Chaves, F.C.M., Mouriño, J.L.P., Martins, M.L.
70.(2017). Effect of dietary essential oils of clove basil and ginger on Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
71.following challenge with Streptococcus agalactiae. Aquaculture, 468, 235–243.
72.Chiu, C.H., Guu, Y.K., Liu, C.H., Pan, T.M., Cheng, W. (2007). Immune responses and gene
73.expression in white shrimp, Litopenaeus vannamei, induced by Lactobacillus plantarum. Fish and
74.Shellfish Immunology, 23, 364–377.
75.C.F.A. (1974). Culling, Handbook of histopathological and histochemical techniques. 1st ed.
76.Butterworth and company publisher Britain.
77.Chou, J.-Y., Hung, Y.-S., Lin, K.-H., Lee, H.-Y., Leu, J.-Y. (2010). Multiple Molecular Mechanisms
78.Cause Reproductive Isolation between Three Yeast Species. PLoS Biol, 8 (7), e1000432. DOI:
79.10.1371/journal.pbio.1000432.
80.Dimitroglou, A., Merrifield, D.L., Spring, P., Sweetman, J., Moate, R., Davies, SJ. (2010). Effects of
81.mannan oligosaccharide (MOS) supplementation on growth performance, feed utilisation, intestinal
82.histology and gut microbiota of gilthead sea bream (Sparus aurata). Aquaculture, 300, 182–188. DOI:
83.10.1016/j.aquaculture.2010.01.015.
84.Drury, R.A.M., Wallington, E.A., Roy, C. (1967). Carleton histological techniques. 1st ed. Oxford
85.University Press.
86.Dytham, C. (2011). Choosing and using statistics: A biologist’s guide. London, England: Blackwell
87.Science Ltd.
88.Eyarefe, O.D., Emikpe, B.O., Arowolo, F.O. (2008). Small bowel responses to enteral honey and
89.glutamine administration following massie small bowel resection in rabbit. African Journal of Medical
90.Science, 37, 309–314.
91.Fox, H.E., White, S.A., Koa, M.F., Fernald, F.D. (1997). Stress and dominance in a social fish. Journal
92.of Neurology, 16, 6463–6469.
93.Grinde, B. (1989). Lysozyme from rainbow trout Salmo gairdneri Richardson an anti-bacterial agents
94.against fish pathogens. Journal of Fish Diseases, 12, 207–210.
95.Guardiola, F.A., Porcino, C., Cerezuela, R., Cuesta, A., Faggio, C., Esteban, M.A. (2016). Impact of
96.date palm fruits extracts and probiotic enriched diet on antioxidant status, innate immune response
97.and immune-related gene expression of European seabass (Dicentrarchus labrax). Fish Shellfish
98.Immunology, 52, 298–308.
99.Harikrishnan, R., Balasundaram, C., Heo, M.S. (2011). Impact of plant products on innate and
100.adaptive immune system of cultured finfish and shellfish. Aquaculture, 317, 1–15.
101.Hoseinifar, S.H., Dadar, M., Khalili, M., Cerezuela, R., Esteban, M.Á. (2017a). Effect of dietary
102.supplementation of palm fruit extracts on the transcriptomes of growth, antioxidant enzyme and
103.immune-related genes in common carp (Cyprinus carpio) fingerlings. Aquaculture Research, 48,
104.3684–3692.
105.Hoseinifar, S.H., Zou, H.K., Miandare, H.K., Van Doan H., Romano, N., Dadar, M. (2017b).
106.Enrichment of common carp (Cyprinus carpio) diet with medlar (Mespilus germanica) leaf extract:
107.effects on skin mucosal immunity and growth performance. Fish Shellfish Immunology, 67, 346–352.
108.DOI: 10.1016/j.fsi.2017.06.023.
109.Irobi, O.N., Daramola, S.O. (1993). Antifungal activities of crude extracts of Mitracarpus villosus
110.(Rubia-ceae). Journal of Ethnopharmacology, 40, 137–140.
111.Jayashree, T., Subramanyam, C. (1999). Antiaflatoxigenic activity of eugenol is due to inhibition of
112.lipid peroxidation. Letter of Applied Microbiology, 28, 179–183.
113.Koyun, M., Tepe, Y., Mart, A. (2015). First Record of Piscicola geometra (Annelida, Hirudinea) on
114.some Species of Cyprinidae from Euphrates-Tigris Basin in Turkey. Journal of Fisheries and Aquatic
115.Science, 10, 575–580. DOI: 10.3923/jfas.2015.575.580.
116.McCord, J.M., Fridovich, I. (1969). Superoxide dismutase an enzymic function for erythrocuprein
117.(hemo-cuprein). Journal of Biological Chemistry, 244, 6049–6055.
118.McCord, J.D., Trouslade, E., Ryu, D.Y. (1984). An improved sample preparation procedure for the
119.analysis of major organic components in grape must and wine by High Performance Liquid
120.Chromatography. American Journal of Entomology, 35, 28–29.
121.Offor, J.I., Anyanwu, D.C., Ugwuoke, C.U., Onogu, B., Mbachu, M. (2014). Growth and nutrient
122.responses of Clarias gariepinus fingerlings fed dietary levels of Ocimum gratissimum leaf meal.
123.American Journal of Research and Communication, 2, 167–177.
124.Owolabi, O.J., Arhewoh, I.M., Innih, S.O., Anaka, O.N., Monyei, C.F. (2014). The ethanol leaf extract
125.of Alstonia boonei (apocynaceae) reduces hyperglycemia in alloxan-induced diabetic rats. Nigerian
126.Journal of Pharmaceutical Science, 13, 12–21.
127.Rost-Roszkowska, M.M., Świątek, P., Kszuk, M., Główczyk, K., Bielecki, A. (2011). Morphology and
128.ultrastructure of the midgut in Piscicola geometra (Annelida, Hirudinea)”. Protoplas, 249, 1037–1041.
129.DOI: 10.1007/s00709-011-0337-7. PMC 3459081.
130.Saeidi, A.M.R., Adel, M., Caipang, C.M.A., Dawood, M.A.O. (2017). Immunological responses and
131.disease resistance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) juveniles following dietary administration
132.of stinging nettle (Urtica dioica). Fish Shellfish Immunology, 71, 230–238. DOI:
133.10.1016/j.fsi.2017.10.016.
134.Secombes, C.J. (1990). Isolation of salmonid macrophages and analysis of their killing activity.
135.Techniques in Fish Immunology, 1, 137–154.
136.Shoko, A.P., Limbu, S.M., Mgaya, Y.D. (2016). Effect of stocking density on growth performance,
137.survival, production, and financial benefits of African sharptooth catfish (Clarias gariepinus)
138.monoculture in earthen ponds. Journal of Applied of Aquaculture, 28, 220–234.
139.Sogbesan, O.A., Ahmed, Y.M., Ajijola, K.O. (2017). Growth performance, nutrient utilization, somatic
140.indices and cost benefit analyses of African basil leaf additive diets on Clarias gariepinus (Burchell,
141.1822) fingerlings. Journal of Animal Research and Nutrition, 2, 17–20.
142.Spadoni, J.M., Aguilar-Nascimento, J.E., Silva, M.H., Spadoni-Neto, B., Costa, P.A., Alessio, D.M.
143.(2005). Effects of combined use of glutamine and growth hormone in the intestinal after massive
144.resection of the small bowel in rats. Acta Circular Brazilia, 20, 382–389.
145.Talpur, A.D. (2014). Mentha piperita (Peppermint) as feed additive enhanced growth performance,
146.survival, immune response and disease resistance of Asian seabass, Lates calcarifer (Bloch) against
147.Vibrio harveyi infection. Aquaculture, 420, 71–78.
148.Tan, X., Sun, Z., Liu, Q., Ye, H., Zou, C., Ye, C., Lin, H. (2018). Effects of dietary Ginkgo biloba leaf
149.extract on growth performance, plasma biochemical parameters, fish composition, immune
150.responses, liver histology, and immune and apoptosis-related genes expression of hybrid grouper
151.(Epinephelus lanceolatus♂ × Epinephelus fuscoguttatus♀) fed high lipid diets. Fish Shellfish
152.Immunology, 72, 399–409.
153.Van Doan, H., Hoseinifar, S.H., Dawood, M.A.O., Chitmanat, C., Tayyamath, K. (2017). Effects of
154.Cordyceps militaris spent mushroom substrate and Lactobacillus plantarum on mucosal, serum
155.immunology and growth performance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Fish Shellfish
156.Immunology, 70, 87–94. DOI: 10.1016/j.fsi.2017.09.002.
157.Zahran, E., Risha, E., AbdelHamid, F., Mahgoub, H.A., Ibrahim, T. (2014). Effects of dietary Astraga-
158.lus polysaccharides (APS) on growth performance, immunological parameters, digestive enzymes,
159.and intestinal morphology of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Fish Shellfish Immunology, 38,
160.149–157. DOI: 10.1016/j.fsi.2014.03.002.
161.Zhang, H.Y., Xuan, L., Xi, W.Q., Qiang, X.J., Ming, C.J., Jin, Z., ShuGen, L. (2010). Effects of
162.Astragalus polysaccharide on structure of intestinal villus and intestinal immunocyte of tilapia.
163.Chinese Journal of Animal Nutrition, 22, 108–116.
164.Zhou, Q.C., Buentello, J.A., Gatlin, D.M. (2010). Effects of dietary prebiotics on growth performance,
165.immune response and intestinal morphology of red drum (Sciaenops ocellatus). Aquaculture, 309,
166.253–257.