Acta Biologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica

ISSN: 2450-8330     eISSN: 2353-3013    OAI    DOI: 10.18276/ab
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / No. 26

Rok wydania:2019
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Growth performance, gut morphometry and innate immune profiles of common carp, Cyprinus carpio juveniles fed diet fortified with Mitracarpus scaber leaves extract and its susceptibility to pathogenic bacteria, Aeromonas hydrophila


(Szybkość wzrostu, morfometria jelit i wrodzony profil odpornościowy młodocianych osobników karpia Cyprinus carpio karmionych dietą wzbogaconą ekstraktem z liści Mitracarpus scaber oraz ich podatność na bakterię chrobotwórczą Aeromonas hydrophila)
13 (5-17) Ibrahim Adeshina, Benjamin O. Emikpe, Adetola Jenyo-Oni, Emmanuel K. Ajani, Musa I. Abubakar Więcej
2.

Histopathology of the gills, livers and kidney of Clarias gariepinus (Burchell, 1822) exposed to sniper 1000EC under laboratory conditions


(Obraz histopatologiczny skrzeli, wątroby i nerek suma afrykańskiego Clarias gariepinus (Burchell, 1822) narażonego na środek owadobójczy Sniper 1000EC w warunkach laboratoryjnych.)
12 (19-30) Musa I. Abubakar, Ibrahim Adeshina, Ikililu Abdulraheem, Somira Abdulsalami Więcej
3.

First record of Thecacineta calix (Ciliophora: Suctoria) on harpacticoid copepod from Aegean Sea, Turkey


(Pierwsze stwierdzenie Thecacineta calix (Ciliophora: Suctoria) widłonoga z rzędu Harpacticoida z Morza Egejskiego, Turcja)
4 (31-34) Furkan Durucan Więcej
4.

Biofilm and Quorum Sensing in Archaea


(Biofilm i zjawisko “quorum sensing” u Archaea)
10 (35-44) Małgorzata Pawlikowska-Warych, Beata Tokarz-Deptuła, Paulina Czupryńska, Wiesław Deptuła Więcej
5.

Somatic and F-specific bacteriophages in waters of the small, municipal Rusałka Lake in Szczecin


(Somatyczne i F-specyficzne bakteriofagi małego miejskiego jeziora Rusałka w Szczecinie)
11 (45-55) Małgorzata Pawlikowska-Warych, Paulina Czupryńska, Beata Tokarz-Deptuła, Wiesław Deptuła Więcej
6.

Changed species composition of naked amoebae in soils of forest-and-steppe zone of Ukraine


(Zmiany składu gatunkowego ameb nagich w glebie w gradiencie siedlisk stepowych i leśnych)
8 (57-64) Marina Patsyuk Więcej
7.

Tetranychus urticae changes its oviposition pattern in the presence of the predatory mites, Phytoseiulus persimilis and Typhlodromus bagdasarjani


(Zmiana wzoru składania jaj przez Tetranychus urticae w obecności drapieżnych roztoczy, Phytoseiulus persimilis i Typhlodromus bagdasarjani)
17 (65-81) Mona Moghadasi, Azadeh Zahedi Golpayegani, Alireza Saboori, Hossein Allahyari, Hamideh Dehghani Tafti Więcej
8.

Characteristics of a new variant of rabbit haemorrhagic disease virus – RHDV2


(Charakterystyka nowego wariantu wirusa choroby krwotocznej królików – RHDV2)
15 (83-97) Dominika Bębnowska, Paulina Niedźwiedzka-Rystwej Więcej
9.

A faunistic and ecological characterization of the water mites (Acari: Hydrachnidia) of the Branew River (central-eastern Poland)


(Faunistyczna i ekologiczna charakterystyka wodopójek (Acari: Hydrachnidia) rzeki Branew (środkowo-wschodnia Polska))
17 (99-115) Robert Stryjecki Więcej
10.

Scanning electron microscopic observation of Acarothrix grandocularis (Acari, Halacaridae) and notes on the species of the genus Acarothrix


(Cechy Acarothrix grandocularis (Acari, Halacaridae) widoczne dzięki zastosowaniu mikroskopu skaningowego na tle rodzaju Acarothrix)
10 (117-126) Tapas Chatterjee Więcej
11.

Report of Rhombognathus scutulatus (Acari: Halacaridae) from Goa, India


(Pierwsze stwierdzenie Rhombognathus scutulatus (Acari: Halacaridae) na Goa, Indie)
6 (127-132) Tapas Chatterjee, Mandar Nanajkar Więcej