Acta Biologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica

ISSN: 2450-8330     eISSN: 2353-3013    OAI    DOI: 10.18276/ab.2019.26-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / No. 26
Changed species composition of naked amoebae in soils of forest-and-steppe zone of Ukraine
(Zmiany składu gatunkowego ameb nagich w glebie w gradiencie siedlisk stepowych i leśnych)

Autorzy: Marina Patsyuk
Zhytomyr Ivan Franko State University, Vel. Berdychivska st., 40, Zhytomyr, 10008 Ukraine
Słowa kluczowe: ameby nagie morfotypy gleba gradient step-las Ukraina
Rok wydania:2019
Liczba stron:8 (57-64)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dwadzieścia trzy gatunki nagich ameb z 3 klas, 11 rodzin i 16 rodzajów znaleziono w glebach strefy leśno-stepowej Ukrainy. Najczęściej występującymi gatunkami były Vahlkampfia sp. (2), Vahlkampfia sp. (1), D. mycophaga, H. vermiformis, T. striata, R. platypodia, M. cantabrigien-sis, Vexillifera sp., Cochliopodium sp. (1), Acanthamoeba sp. (1). Najwyższą różnorodność gatunkową nagich ameb odnotowano dla gleb lasów i krzewów, najmniejszą – dla gleb łąk. Wszystkie znalezione gatunki ameb należą do 12 morfotypów
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bass, D., Chao, E., Nikolaev, S., Yabuki, A., Ishida, K., Berney, C., Pakzad, U., Wylezich, C., Cavalier--Smith, T. (2009). Phylogeny of Novel
2.Naked Filose and Reticulose Cercozoa: Granofilosea cl. n. and Proteomyxidea Revised. Protist, 160, 75–109.
3.Hammer, Ø., Harper, D.A.T., Ryan, P.D. (2001). PAST: Palaeontological statistics software package for education and data analysis. Palaeontol.
4.electronica, 4 (1), 1–9.
5.Mazei, Yu., Embulayeva, E., Trulova, A. (2013). Terricolous testate amoebae in forest-steppe ecosystems (on the data of natural reserve «Volga
6.region forest-steppe»). University Proceedings Volga Region, Natural Sciences, 2 (2), 5–26 [in Russian].
7.Page, F.C., Siemensma, F.J. (1991). Nackte Rhizopoda und Heliozoea (Protozoenfauna Band 2). Stuttgart– New York: Gustav Fischer Verlag.
8.Pankiv, Z.P. (2017). Soils of Ukraine: a study book. Lviv, Ivan Franko State University, 112 [in Ukraine]. Patcyuk, M.K., Dovgal, I.V. (2012).
9.Biotopic distribution of naked amoebes (Protista) in Ukrainian Polissya area. Vestnik zoologii, 46 (4), 355–360.
10.Patsyuk, M.K. (2014). Morphotypes in Naked Amoebas (Protista): Distribution in Water Bodies of Zhytomyr and Volyn Polissia (Ukraine) and
11.Possible Ecological Significance. Vestnik zoologii, 48 (6), 547–552.
12.Patsyuk, M.K. (2016a). Seasonal changes in the species composition of naked amoebas (Amoebina) of the Teterev river (the Town of Zhitomir).
13.Hydrobiological Jornal, 52 (4), 55–62.
14.Patsyuk, M.K. (2016b). New Finds of Naked Amoebae (Protista) in Water Reservoirs of Ukraine. Vestnik zoologii, 50 (4), 291–300.
15.Patsyuk, M.K. (2018a). Peculiarities of the Spatial Distribution of Naked Amoebas in Sandy Bottom Sediments of a Small River. Hydrobiological
16.Jornal, 54 (5), 102–111.
17.Patsyuk, M. (2018b). Species Composition And Distribution Of Naked Amoebae In The Water Bodies of Lviv Region. Visnyk of the Lviv
18.University, Series Biology, 79, 141–149.
19.Smirnov, A., Chao, E., Nassonova, E., Cavalier-Smith, T. (2011). A Revised Classification of Naked Lobose Amoebae (Amoebozoa: Lobosa).
20.Protist, 162, 545–570.