Acta Biologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica

ISSN: 2450-8330     eISSN: 2353-3013    OAI    DOI: 10.18276/ab.2016.23-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / No. 23
A tale of conquest and crisis: invasion history and status of the American mink (Neovison vison) in Iceland
(Historia podboju i kryzysu: inwazja oraz obecny status norki amerykańskiej (Neovison vison) na Islandii)

Autorzy: Robert A. Stefansson
West Iceland Nature Research Centre, Hafnargotu 3, 340 Stykkisholmur, Iceland

Menja von Schmalensee
Faculty of Life and Environmental Sciences, University of Iceland, Sturlugata 7, 101 Reykjavík, Iceland

Jakub Skorupski
Department of Ecology and Environmental Protection, Institute for Research on Biodiversity, Faculty of Biology, University of Szczecin, Wąska 13, 71-415 Szczecin, Poland
Słowa kluczowe: zarządzanie populacją rozprzestrzenienie Mustela vison hodowla zwierząt futerkowych gatunek inwazyjny zmiany klimatu
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (87-100)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Obce gatunki inwazyjne uznane zostały za jedną z głównych przyczyn spadku bioróżnorodności w skali globu, gdyż są one destrukcyjne nie tylko dla ekosystemów rodzimych, ale również dla gospodarki i dobrobytu społeczeństwa. Pomimo ich negatywnego i wielkoskalowego oddziaływania, w wielu przypadkach śledzenie przyczyn inwazji biologicznych oraz dynamiki rozprzestrzenienia obcych gatunków inwazyjnych, jak również ocena charakteru i zakresu ich interakcji z gatunkami i ekosystemami rodzimymi, jest trudne. Ciekawym przypadkiem jest naturalizacja norki amerykańskiej na Islandii, w następstwie której prowadzono szeroko zakrojoną akcję eradykcji ze szczegółowym rejestrem liczby zwierząt zabitych w danym roku i na danym obszarze, dokumentującym historyczne rozmieszczenie gatunku na wyspie. Dodatkowo, struktura ekosystemu Islandii ma charakter uproszczony, w porównaniu z innymi obszarami zajętymi przez ten inwazyjny gatunek. Norka amerykańska została sprowadzona na Islandię w celach hodowlanych (pozyskiwanie futer), we wczesnych latach 30. ubiegłego wieku. W kolejnych dziesięcioleciach dochodziło do ucieczek i reprodukcji w środowisku naturalnym wyspy. System dopłat dla myśliwych odławiających norki, wprowadzony już w kilka lat po introdukcji, nie powstrzymał wzrostu liczebności, ani nie zmniejszył zasięgu gatunku. Statystyki łowieckie zdają się odzwierciedlać rzeczywiste zmiany w wielkości populacji oraz wskazywać, że jej zagęszczenie wzrastało jeszcze w ciągu trzech dekad od momentu skolonizowania przez norkę amerykańską wszystkich zdatnych siedlisk. Po roku 2003 nastąpił gwałtowny, ponad 60% spadek liczebności populacji gatunku, przynajmniej częściowo spowodowany zmianami klimatu, wpływającymi na morskie sieci troficzne. Norka amerykańska ma zapewne negatywny wpływ na populację niektórych ptaków i słodkowodnych ryb na Islandii. Przypadek inwazji norki amerykańskiej na Islandii dostarcza cennej wiedzy w zakresie inwazji biologicznych oraz planowania programów kontroli lub eradykacji tego gatunku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ahola M., Nordstrom M., Banks P.B., Laanetu N., Korpimaki E. 2006. Alien mink predation induces prolonged declines in archipelago amphibians. Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences, 273: 1261–1265.
2.Arncott S.A., Ruxton G.D. 2002. Sandeel recruitment in the North Sea: demographic, climatic and trophic effects. Mar. Ecol. Prog. Ser., 238: 199–210.
3.Asgeirsson A. 2011. Breytingar og faersla lunda á sudursvaedi Breidafjardar. Fuglar, 8: 44–46.
4.Banks P.B., Nordstrom M., Ahola M., Salo P., Fey K., Korpimaki E. 2008. Impacts of alien mink predation on island vertebrate communities of the Baltic Sea Archipelago: review of a long-term experimental study. Boreal Environment Research, 13: 3–16.
5.Bevanger K., Ålbu Ø. 1986. Mink Mustela vison i Norge. Økoforsk Utredning, 6: 1–73.
6.Bevanger K., Henriksen G. 1995. The distributional history and present status of the American mink (Mustela vison Schreber, 1777) in Norway. Annales Zoologici Fennici, 32: 11–14.
7.Birks J.D.S., Dunstone N. 1985. Sex-related differences in the diet of the mink Mustela vison. Holarctic Ecology, 8 (4): 245–252.
8.Bjornsson T., Hersteinsson P. 1991. Minkar vid sunnanverdan Breidafjord [Mink in southern Breidafjordur Bay, W-Iceland]. Wildlife Management News, 7: 3–12.
9.Blackburn T.M., Cassey P., Duncan R.P., Evans K.L., Gaston K.J. 2004. Avian extinction and mammalian introductions on oceanic islands. Science, 24: 1955–1958.
10.Bogason V., Lilliendahl K. 2009. An initiation of sandeel monitoring in Iceland. Hafrannsoknir, 145: 36–41.
11.Bonesi L., Palazòn S. 2007. The American Mink in Europe: status, impacts, and control. Biological Conservation, 134: 470–483.
12.Brynjolfsson B. 2001. Veidiadferdir a mink a Islandi arid 1999 med serstakri aherslu a gildruveidar [Methods for mink hunting in Iceland in 1999, with an emphasis on trapping]. Skyrsla Veidistjoraembaettisins, p. 40.
13.Byers J.E., Reichard S., Randall J.M., Parker I.M., Smith C.S., Lonsdale W.M., Atkinson I.A.E., Seatedt T.R., Williamson M., Chornesky E., Hayes D. 2002. Directing research to reduce the impacts of nonindigenous species. Conservation Biology, 3: 630–640.
14.Clode D., Macdonald D.W. 2002. Invasive predators and the conservation of island birds: the case of American Mink Mustela vison and terns Sterna spp. in the Western Isles, Scotland. Bird Study, 49: 118–123.
15.Clout M.N., Veitch C.R. 2002. Turning the tide of biological invasion: the potential for eradicating invasive species. In: Turning the Tide: the Eradication of Invasive Species. International Conference on Eradication of Island Invasiveness. C.R. Veitch, M.N. Clout (eds.). IUCN Species Survival Commission. Gland, Switzerland and Cambridge, UK, pp. 1–3.
16.Craik J.C.A. 1995. Effects of North American mink on the breeding success of terns and smaller gulls in west Scotland. Seabird, 17: 3–11.
17.Craik C. 1997. Long-term effects of North American mink Mustela vison on seabirds in western Scotland. Bird Study, 44: 303–309.
18.Daisie 2011. Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe, www.europe-aliens.org. 100 of the worst (22.10.2016).
19.Davis E.F., Anderson Ch.B., Valenzuela A.E.J., Cabello J.L., Soto N. 2012. American Mink (Neovison vison) Trapping in the Cape Horn Biosphere Reserve: Enhancing Current Trap Systems to Control an Invasive Predator. Annales Zoologici Fennici, 49: 18–22.
20.Doughty R.B. 1979. Eider husbandry in the North Atlantic: trends and prospects. Polar Record, 122: 447–459.
21.Dunstone N. 1993. The Mink. T. & A.D. Poyser Ltd. London. p. 323.
22.Einarsson A., Stefansdottir G., Johannesson H., Olafsson J.S., Gislason G.M., Wakana I., Gudbergsson G, Gardarsson A. 2004. The ecology of Lake Myvatn and the River Laxa: Variation in space and time. Aquatic Ecology, 38: 317–348.
23.Einarsson A., Gardarsson A., Gíslason G.M., Gudbergsson G. 2006. Populations of ducks and trout of the River Laxa, Iceland, in relation to variation in food resources. Hydrobiologia, 567: 183–194.
24.Fasola L., Muzio J., Chehébar C., Cassini M., MacDonald D.W. 2011. Range expansion and prey use of American mink in Argentinean Patagonia: dilemmas for conservation. European Journal of Wildlife Research, 57: 283–294.
25.Ferreras P., Macdonald D.W. 1999. The impact of American mink Mustela vison on waterbirds in the upper Thames. Journal of Applied Ecology, 36: 701–708.
26.Gerell R. 1967. Food selection in relation to habitat in mink (Mustela vison Schreber) in Sweden. Oikos, 18: 233–246.
27.Gardarsson A. 1979. Waterfowl populations of Lake Myvatn and recent changes in numbers and food habits. Oikos, 32: 250–270.
28.Gardarsson A. 2006. Recent changes in Icelandic cliff birds. Bliki, 27: 13–22.
29.Genovesi P. 2005. Eradications of invasive alien species in Europe: a review. Biological Invasions, 7: 127–133.
30.Gislason K.B. 1995. Thegar minkurinn nam land i Breidafjardareyjum og afleidingar thess. Breidfirdingur, 53: 53–58
31.Global Invasive Species Database (2016) Species profile: Neovison vison. http://www.iucngisd.org/gisd/speciesname/Neovison+vison (29.10.2016).
32.Hall E.R. 1981. The mammals of North America. Vol. 2. John Wiley and Sons, New York.
33.Hammershøj M., Pertoldi C., Asferg T., Møller T.B., Kristensen N.B. 2005. Danish free-ranging mink populations consist mainly of farm animals: Evidence from microsatellite and stable isotope analyses. Journal for Nature Conservation, 13: 267–274.
34.Hannesson E. 1956. Islenski villiminkurinn. Nokkur atridi ur aldarfjordungssogu minkanna her á landi. Visir, 6.06.1956.
35.Hanski I. 1999. Metapopulation Ecology. Oxford University Press, USA, pp. 328.
36.Heggenes J., Borgstrom R. 1988. Effect of mink, Mustela vison Schreber, predation on cohorts of juvenile Atlantic salmon, Salmo salar L., and brown trout, Salmo trutta L., in 3 small streams. Journal of Fish Biology, 33: 885–894.
37.Hersteinsson P. 1990. Eider farming and predator management in Iceland. Symposium: Managing predation to increase production of wetland birds. North Dakota, 15–17.08.1990.
38.Hersteinsson P. 1999. Methods to eradicate the American mink (Mustela vison) in Iceland. In: Proceedings of the Workshop on the Control and Eradication of Non-native Terrestrial Vertebrates. vol. 41. Environmental Encounters, Council of Europe Publishing, pp. 25–29.
39.Hersteinsson P., Stefansson R.A., von Schmalensee M. 2012. Tilraunaverkefni um svaedisbundna utrymingu minks í Eyjafirdi og a Snaefellsnesi 2007–2009 A report to the Ministry for the Environment and Natural Resources. p. 58.
40.Holmjarn H.J. 1947. Loddyra og sauðnauta þattur, -innflutningur loddyra til Islands. Thaettir um innflutning bufjar og karakulsjukdoma: 64–67. Rikisprentsmidjan Gutenberg, Reykjavík.
41.Holmjarn H.J. 1948. Svar við brefi hattvirtrar landbunadarnefndar nedri deildar Althingis, vidvikjandi frumvarpi til laga um utrymingu villiminka. Erindi til Althingis. Dagbok 268.
42.Ims R.A., Andreassen H.P. 2005. Density-dependent dispersal and spatial population dynamics. Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences, 272: 913–918.
43.ISSG 2011. Global Invasive Species Database (GISD). Invasive Species Specialist Group of the IUCN Species Survival Commission. http://www.issg.org/database (29.10.2016).
44.IUCN 2000. IUCN Guidelines for the Prevention of Biodiversity Loss Caused by Alien Invasive Species. Approved by the 51st meeting of the IUCN Council, Gland Switzerland, February 2000. https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/Rep-2000-052.pdf (27.10.2016).
45.Jonsson J. 2001. Aedarfugl og aedarraekt a Islandi. Mal og mynd, Reykjavik, p. 528.
46.Johannesson J.H., Gudjonsdottir B. 2007. The effect of mink-predation on six monitored Black Guillemot colonies in Strandasysla, NW-Iceland. Natturufraedingurinn, 76: 29–36.
47.Kumschick S., Bacher S., Evans T., Markova Z., Pergl J., Pysek P., Vaes-Petignat S., van der Veer G., Vila M.,
48.Nentwig W. 2015. Comparing impacts of alien plants and animals in Europe using a standard scoring system. Journal of Applied Ecology, 52: 552–561.
49.Larivière S. 1999. Mustela vison. Mammalian Species, 608: 1–9
50.Lilliendahl K., Hansen, E.S, Bogason V., Sigursteinsson M., Magnusdottir M.L., Jonsson P.M., Helgason H.H., Oskarsson G.J., Oskarsson P.F., Sigurdsson O.J. 2013. Vidkomubrestur lunda og sandsilis við Vestmannaeyjar. Natturufraedingurinn, 83: 65–79.
51.Macdonald D.W., Harrington L.A. 2003. The American mink: the triumph and tragedy of adaptation out of context. New Zealand Journal of Zoology, 30: 421–441.
52.Magnusdottir R., Stefansson R.A., von Schmalensee M., Macdonald D.W., Hersteinsson P. 2012. Habitatand sex-related differences in a small carnivore’s diet in a competitor-free environment. European Journal of Wildlife Research, 58: 669–676.
53.Magnusdottir R., von Schmalensee M., Stefansson R.A., Macdonald D.W., Hersteinsson P. 2014. A foe in woe: American mink (Neovison vison) diet changes during a population decrease. Mammalian Biology, 79: 58–63.
54.Maran T., Skumatov D., Gomez A., Põdra M., Abramov A.V., Dinets V. 2016. Mustela lutreola. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T14018A45199861.http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-1.RLTS.T14018A45199861.en (22.10.2016).
55.Meltofte H. (ed.) 2013. Arctic Biodiversity Assessment. Status and trends in Arctic biodiversity. Conservation of Arctic Flora and Fauna. Akureyri.
56.Mitchell-Jones A.J., Amori G., Bogdanowicz W., Kryštufek B., Reijnders P.J.H., Spitzenberger F., Stubbe M., Thissen J.D.M., Vohralik V., Zima J. 1999. Atlas of European Mammals. T&A D Poyser Ltd, London, p. 484.
57.Mooney H.A. 2005. Invasive Alien Species: A New Synthesis. Vol. 63. Scientific Committee on Problems of the Environment (SCOPE) Series. Island Press.
58.Nentwig W., Kuhnel E., Bacher S. 2010. A generic impact-scoring system applied to alien mammals in Europe. Conservation Biology, 24: 302–311.
59.Nielsen O.K. 1998. Hrun florgodastofnsins a Islandi [The collapse of the horned grebe population in Iceland]. In: Islensk votlendi; verndun og nyting. J.S. Olafsson (ed.). Haskolautgafan, Reykjavik, pp. 197–205.
60.Oliver M.K., Piertney S.B., Zalewski A., Melero Y., Lambin X. 2016. The compensatory potential of increased immigration following intensive American mink population control is diluted by male-biased dispersal. Biological Invasions, 18: 3047–3061.
61.Øvrebro C. 1931. Minkavlens fremtid under de forandrede forhold. Norsk Pelsdyrblad, 5: 224–226.
62.Palsson S., Hersteinsson P., Unnsteinsdottir E.R., Nielsen O.K. 2016. Population limitation in a non-cyclic arctic fox population in a changing climate. Oecologia, 180: 1147–1157.
63.Parker I.M., Simberloff D., Lonsdale W.M., Goodell K., Wonham M., Kareiva P.M., Williamson M.H., Von Holle B., Moyle P.B., Byers J.E., Goldwasser L. 1999. Impact: toward a framework for understanding the ecological effects of invaders. Biological Invasions, 19: 3–19.
64.Pertoldi C., Rodjajn S., Zalewski A., Demontis D., Loeschke V., Kjaersgaard A. 2013. Population viability analysis of American mink (Neovison vison) escaped from Danish mink farms. Journal of Animal Science, 91: 2530–2541.
65.Petersen AE. 1979. Varpfuglar Flateyjar á Breidafirdi og nokkurra naerliggjandi eyja. Natturufraedingurinn, 49: 221–256.
66.Petersen AE. 1982. Sjofuglar. Rit Landverndar, 8: 15–60.
67.Pimentel D., Zuniga R., Morrison D. 2005. Update on the environmental and economic costs associated with alien-invasive species in the United States. Ecological Economics, 52: 273–288.
68.Previtali A., Cassini M.H., Macdonald D.W. 1998. Habitat use and diet of the American mink (Mustela vison) in Argentinian Patagonia. Journal of Zoology, 246: 482–486.
69.Reaser J.K., Meyerson L.A., Cronk Q., de Poorter M., Elrege L.G., Green E., Kairo M., Latasi P., Mack R.N., Mauremootoo J., O’Dowd D., Orapa W., Sastroutomo S., Saunders A., Shine C, Thrainsson S., Vaitu L. 2007. Ecological and Socioeconomic Impacts of Invasive Alien Species in Island Ecosystems. Environmental Conservation, 34: 1–14.
70.Schuttler E., Caracamo J., Rossi R. 2008. Diet of the American mink Mustela vison and its potential impact on the native fauna of Navarino Island, Cape Horn Biosphere Reserve, Chile. Revista Chilena de Historia Natural, 81 (4): 585–598.
71.Sidorovich V.E. 2000. Seasonal variation in the feeding habits of riparian mustelids in river valleys of NE Belarus. Acta Theriologica, 45 (2): 233–242.
72.Simberloff D. 2009. We can eliminate invasions or live with them. Successful management projects. Biological Invasions, 11: 149–157.
73.Skarphedinsson K. 1998. Keldusvinid – fornarlamb framraeslu og minks. In: Islensk votlendi; verndun og nyting, J.S. Olafsson (ed.). Haskolautgafan, Reykjavik, pp.193–196.
74.Skirnisson K. 1989. Uppbod a skinnum af islenskum villiminkum. Freyr, 85: 242–246.
75.Skirnisson K. 1993. Minkur. In: Villt islensk spendyr P. Hersteinsson, G. Sigbjarnarson (eds.). Landvernd & Hid islenska natturufraedifelag, pp. 79–102.
76.Skirnisson K., Petersen Æ. 1980. Minkur. In: Villt spendýr Á. Einarsson (ed.). Rit Landverndar, 7, pp. 80–94
77.Skirnisson K., Stefansson R.A., von Schmalensee M. 2004. Minkur. In: Islensk spendyr P. Hersteinsson (ed.). Vaka-Helgafell, pp. 88–97.
78.Skorupski J. 2016. Nature conservation and invasion of the American mink (Neovison vison) in Poland – a critical analysis. Sylwan, 160: 79−87.
79.Statistics Iceland 2016. Livestock and field crops. http://px.hagstofa.is/pxen/pxweb/en/Atvinnuvegir/Atvinnuvegir__landbunadur__landbufe/LAN10102.px (23.10.2016).
80.Thrainsson S.A., Baldursson S, Gardarsson A., Gudmundsson G.A., Marinosdottir G.H., von Schmalensee M. 2011. Verndun og endurreisn svartfuglastofna. A Report for the Icelandic Ministry for the Environment and Natural Resources, Reykjavik.
81.Unnsteinsdottir E.R., Hersteinsson P. 2009. Surviving north of the natural range: the importance of density independence in determining population size. Journal of Zoology, 277: 232–240.
82.Unnsteinsdottir E.R., Hersteinsson P., Palsson S., Angerbjorn A. 2016. The fall and rise of the Icelandic Arctic fox (Vulpes lagopus): a 50year demographic study on a noncyclic Arctic fox population. Oecologia, 181: 1129–1138.
83.von Schmalensee M. 2010. Ecosystems in peril, part two: Alien and invasive species in Iceland. Natturufraedingurinn, 80: 84–102.
84.von Schmalensee M., Skarphedinsson L.H., Vesteinsdottir H., Gunnarsson T.G., Hersteinsson P., Arnthorsdottir A.L., Arnardottir H., Hauksson S.B. 2013. Vernd, velferd og veidar villtra fugla og spendyra. Lagaleg og stjornsysluleg stada og tillogur um urbaetur. A Report to the Minister for the Environment and Natural Resources. 350 pp. + appendices.