Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 83.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Influence of Physical Activity on Reduction of Delayed Onset Muscle Soreness
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Przejdź
2. Gamifikacja e-learningu w kontekście zróżnicowania typów uczestników
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Przejdź
3. Portret polskiego e-konsumenta i jego zachowania
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
4. The Collection of Betterment Levies in Relation to the Division of Real Estate in the Rural Commune of Zielona Góra
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Przejdź
5. Percepcja faktów w ekonomii głównego nurtu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
6. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego refleksje o istocie zgodności hermeneutycznej, funkcji poznawczej i etycznej poezji…
(Meluzyna)
nr 1 (2) 2015 2015 Przejdź
7. Ekologiczny aspekt wykorzystania substratów rolniczych
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Przejdź
8. Endocrine Responses to Physical Training and Tribulus Terrestris Supplememtation in Middle-Age Men
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Przejdź
9. Zarządzanie promocją przedsiębiorstwa w internecie przy użyciu portalu Pinterest
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
10. Podmiot jako wewnętrzny biegun symbolizmu. Antymentalistyczna wykładnia " Traktatu logiczno-filozoficznego"
(Analiza i Egzystencja)
35 (2016) 2016 Przejdź
11. Jan Kochanowski jako wzór do naśladowania – wybrane przykłady recepcji tradycji czarnoleskiej na przełomie oświecenia i romantyzmu
(Meluzyna)
nr 1 (4) 2016 2016 Przejdź
12. The Banking Industry and Digital Innovation: in Search of New Business Models and Channels
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Przejdź
13. Zasada prawdy w polskim procesie karnym – uwagi na tle zmian k.p.k
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Przejdź
14. Struktura funkcjonalna zgamifikowanego systemu zarządzania nauczaniem
(Studia Informatica Pomerania)
nr 39 2016 Przejdź
15. Implementacja interaktywnego kursu programowania w technologii webowej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Przejdź
16. A tale of conquest and crisis: invasion history and status of the American mink (Neovison vison) in Iceland
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Przejdź
17. Sojusz z Danią w pomorskich planach Bolesława Krzywoustego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
18. Determinanty rozwoju turystyki zdrowotnej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
19. Impact of the Global Financial Crisis on the Industry of Festival, Concert and Club Tourism in Poland
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
20. Koncepcja internetowej platformy wymiany wiedzy dla menedżerów atrakcji turystycznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
21. Bajki dla dialektyków. Kafka i Benjamin między mitem a wyzwoleniem
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
22. Interaktywne przewodniki multimedialne w ocenie zwiedzających
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
23. Ochrona prawnoautorska dla wzorów przemysłowych. Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z 6 marca 2014 roku, V CSK 202/13
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Przejdź
24. TARGET STETTIN: THE ALLIED AIR FORCES OVER STETTIN 1940–1945
(Studia Maritima)
Vol. 25 2012 2012 Przejdź
25. KOŁOBRZEG NAD BAŁTYKIEM OBRAZ MIASTA NADMORSKIEGO NA ZIEMIACH ODZYSKANYCH PO ZAKOŃCZENIU DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ
(Studia Maritima)
Vol. 27/2 2014 2014 Przejdź
26. Rola portalu społecznościowego Twitter w promocji mikro i małego przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Przejdź
27. Charakterystyka globalnego rynku obligacji klimatycznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
28. Dialektyka równości. Recenzja Michał Kozłowski, Znaki równości. O społecznym konstruowaniu stosunków egalitarnych, Scholar, Warszawa 2016...
(Nowa Krytyka)
38 rok 2017 2017 Przejdź
29. Cardiac Rehabilitation in Heart Failure. Part I, Mechanism
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 21, No. 1/2018 2018 Przejdź
30. Piotr Zaremba i generacja 1910
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
31. Między uległością a buntem – bokserskie biografie w PRL na przykładzie filmu Bokser Juliana Dziedziny
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (9) 2017 2017 Przejdź
32. Przekształcenia instytucjonalne na rynku narkotyków w Polsce w latach 1920–1930
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
33. Growth hormone and growth hormone gene of the American mink (Neovison vison) – the current state of knowledge of one of the key hormones in one of the most intensively economically exploited species
(Acta Biologica)
No. 24 2017 Przejdź
34. Piotr Rachwał, Unici na Lubelszczyźnie w XIX wieku. Studium źródłoznawczo-demograficzne, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017, ss. 551 Piotr
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Przejdź
35. Wpływ prognoz stóp zastąpienia na skłonność do oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/1 2018 2018 Przejdź
36. Dzietność jako element życia społecznego we współczesnym społeczeństwie polskim
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2018 2018 Przejdź
37. Dylematy budowy systemu informatycznego zarządzania gamifikacją w atrakcjach turystycznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/2 2018 2018 Przejdź
38. Rola IT Service Managera w zarządzaniu innowacjami w MSP w świetle polityki Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Przejdź
39. Truth-Bearers in Frege and the Tractatus
(Analiza i Egzystencja)
47 (2019) 2019 Przejdź
40. Лексические источники паремиологической деривации. На материале паремийных неологизмов в современных польском и русском языках – к постановке вопроса
(Annales Neophilologiarum)
11 (2017) 2017 Przejdź
41. Cross-border collaboration for innovation in tourism: The case of oceanographic museums
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
42. Nienormatywne pożądanie i problem z tożsamością w autobiograficznej prozie Karla Ove Knausgårda
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (11) 2018 2018 Przejdź
43. Anatomy of the female reproductive system and sperm storage of the viviparous caecilian Typhlonectes natans (Gymnophiona: Typhlonectidae)
(Acta Biologica)
No. 25 2018 Przejdź
44. The context principle and the idea of explaining meaning as from the outside
(Analiza i Egzystencja)
47 (2019) 2019 Przejdź
45. Meaning before Subjectivity: The Primäre Sprache of the Tractatus
(Analiza i Egzystencja)
47 (2019) 2019 Przejdź
46. ILLVIRKJAR OK ÓSKÍRÐIR. EIRÍKSDRÁPA BY MARKÚS SKEGGJASON AS AN EXAMPLE OF USING THE MOTIF OF THE SLAV-PAGAN IN THE SCANDINAVIAN MEDIEVAL LITERATURE
(Studia Maritima)
Vol. 31 2018 2018 Przejdź
47. ROLA FUNDUSZY UNIJNYCH W PODNOSZENIU INNOWACYJNOŚCI ŁOTEWSKIEJ GOSPODARKI
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Przejdź
48. Zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu a prymat rodziców w wychowaniu dzieci
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2019 (25) 2019 Przejdź
49. Philosophy without Psychology: a case of wishful thinking?
(Analiza i Egzystencja)
47 (2019) 2019 Przejdź
50. Table of contents
(Analiza i Egzystencja)
47 (2019) 2019 Przejdź
51. EWOLUCJA STRUKTUR INSTYTUCJONALNYCH I MECHANIZMÓW PROKONKURENCYJNYCH NA RYNKU PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH W REGIONACH
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Przejdź
52. Przypadek Japonii – od cudu gospodarczego do granic eksperymentu pobudzania wzrostu gospodarczego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 56 2019 2019 Przejdź
53. Wpływ udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na realizację zadań własnych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2019 (26) 2019 Przejdź
54. Population of Wieliczka in 1788 — Household Size and Structure
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Przejdź
55. Marriages in the Parish of Płonka Kościelna in the Years 1826–1864
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Przejdź
56. Purine metabolism in the light of aerobic and anaerobic capacity of female boxers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 30, No. 2/2020 2020 Przejdź
57. Meaning under the threat of paradox on two fronts
(Analiza i Egzystencja)
50 (2020) 2020 Przejdź
58. Jeszcze o inkunabułach szczecińskiego Gimnazjum Mariackiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu („nowe” egzemplarze i fragmenty)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2020 2020 Przejdź
59. Participatory budgeting – case study of the city of Szczecin
(Studia Administracyjne)
nr 11 2019 2019 Przejdź
60. Tax on revenue from buildings after the latest amendment: characteristics and doubts
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2020 (29) 2020 Przejdź
61. Aphantasia and the Language of Imagination: A Wittgensteinian Exploration
(Analiza i Egzystencja)
55 (2021) 2021 Przejdź
62. Wittgenstein and the Pseudo-Problem of Evil
(Analiza i Egzystencja)
55 (2021) 2021 Przejdź
63. Holism and Atomism in Tractatus Logico-Philosophicus
(Analiza i Egzystencja)
55 (2021) 2021 Przejdź
64. Conservation genetics – science in the service of nature
(Acta Biologica)
No. 27 2020 Przejdź
65. Port control of the ship as a special case of control of the entrepreneur’s business
(Studia Administracyjne)
nr 12 2020 2020 Przejdź
66. A skald in royal service – the case Þórarinn loftunga. Part 1: Ideological contexts of Hofuðlausn
(Studia Maritima)
Vol. 33 2020 2020 Przejdź
67. How Could Boltzmann Have Inspired the Early Wittgenstein?
(Analiza i Egzystencja)
55 (2021) 2021 Przejdź
68. Other first pages
(Analiza i Egzystencja)
55 (2021) 2021 Przejdź
69. Reakcja na zagrożenie koronawirusem – analiza publikowanych treści w początkowej fazie epidemii na oficjalnej stronie Konferencji Episkopatu Polski
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Przejdź
70. I Ogólnopolska konferencja naukowa prawa pracy „Elastyczne formy zatrudnienia”, Szczecin, 16 marca 2021 roku
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2021 (35) 2021 Przejdź
71. Konstytucyjność zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zakresie merytorycznego orzekania przez sądy administracyjne
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2021 (36) 2021 Przejdź
72. A skald in royal service – the case Þórarinn loftunga. Part 2: Poetics and ideology of Tøgdrápa
(Studia Maritima)
Vol. 34 2021 2021 Przejdź
73. Nutritional strategies of young, physically active residents of Wrocław
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 40, No. 4/2022 2022 Przejdź
74. Jacques Derrida jako filozof historii – poróżnienie z Michelem Foucaultem
(Analiza i Egzystencja)
60 (2022) 2022 Przejdź
75. Towards a Computational Ontology for the Philosophy of Wittgenstein: Representing Aspects of the Tractarian Philosophy of Mathematics
(Analiza i Egzystencja)
63 (2023) 2023 Przejdź
76. Gramatyka nieskończoności. Ludwiga Wittgensteina krytyka teorii mnogości
(Analiza i Egzystencja)
63 (2023) 2023 Przejdź
77. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kryzys autorytetu – o potrzebie autorytetu w prawie i w społeczeństwie” 20 października 2021 roku (webinarium)
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2022 (38) 2022 Przejdź
78. Ogólnopolska konferencja naukowa imienia Profesora Stanisława Czepity „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa” Szczecin, 25–26 listopada 2021 roku
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2022 (39) 2022 Przejdź
79. Małżeństwa w parafii Łapy w latach 1919–1939
(Przeszłość Demograficzna Polski)
45, 2023 2023 Przejdź
80. Stare druki z księgozbiorów szczecińskich w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Charakterystyka zasobu i uwagi o jego proweniencji
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 38 (67) 2023 2023 Przejdź
81. Ogólnopolska konferencja naukowa „Służebność przesyłu. Ewolucja instytucji prawnej i obecny stan normatywny”, Szczecin, 31 marca 2022 roku
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2023 (42) 2023 Przejdź
82. XIV Letnie Warsztaty Doktoranckie „Ochrona interesu prawnego w polskim prawie administracyjnym”, Szczecin, 8–9 września 2022 roku
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2023 (43) 2023 Przejdź
83. Problematyka ochrony interesu prawnego w procedurze budżetu partycypacyjnego
(Acta Iuris Stetinensis)
5/2023 (46) 2023 Przejdź
Strona