Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2016
Rola portalu społecznościowego Twitter w promocji mikro i małego przedsiębiorstwa

Autorzy: Jakub Pawlak
Słowa kluczowe: Twitter media społecznościowe social media marketing
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (131-138)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest umiejscowienie mikrobloga i portalu społecznościowego Twitter w krajobrazie kanałów mediów społecznościowych na tle wyników badań literatury polskiej i światowej oraz wskazanie potencjału Twittera jako skutecznego narzędzia promocji dla polskich mikro i małych przedsiębiorstw. Metodologia badania – Studium literatury i wyników badań. Wynik – Analiza użytkowników tego kanału mediów społecznościowych wskazuje jednak, że jest ono atrakcyjnym miejscem w wirtualnej przestrzeni dla promocji mikro i małego przedsiębiorstwa, szczególnie, jeżeli definiuje ono swoją grupę docelową wśród mieszkańców wsi i/lub internautów legitymujących się wyższym i średnim wykształceniem. Oryginalność/Wartość – Opracowanie własne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bergovici, J. Who Coined 'Social Media'? Web Pioneers Compete for Credit. Forbes. Pobrano z: http://www.forbes.com/sites/jeffbercovici/2010/12/09/who-coined-social-media-web-pioneers-compete-for-credit (14.06.2014).
2.Branowska, A. (2009). The corporate social responsibility of enterprises towards their employees. W: J. Przybysz (red.), Creation of Social Capital (25–32). Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology.
3.DMR Twitter Statistic Report (Year-End 2015). Pobrano z: http://expandedramblings.com/index.php/downloads/twitter-statistic-report/ (6.08.2013).
4.Exact Target. The Meaning of Like, 9. Pobrano z: http://image.exct.net/lib/fe641570776d02757515/m/1/SFF10-TheMeaningOfLike.pdf (6.08.2013).
5.Gemius (2016). Media społecznościowe jako kanały komunikacji – charakterystyka użytkowników. Pobrano z: http://www.gemius.pl/reklamodawcy-aktualnosci/media-spolecz nosciowe-jako-kanalykomunikacji-charakterystyka-uzytkownikow.html (20.01.2016).
6.Kaplan, A.M., Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons, 1 (53), 59–68.
7.Łuczka, T. (2009). Internet as the development factor of small and medium-sized enterprises in the conditions of internationalization and globalization. W: J. Przybysz (red.), Creation of Social Capital (141–156). Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology.
8.Mateja, B. (2009). New forms of advertisement in social marketing. W: J. Przybysz (red.), Creation of Social Capital (61–78). Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology.
9.Pawlak, J. (2011). Podstawy marketingu internetowego dla małych firm. Leszno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.
10.Pawlak, J., Przybysz, J. (2013). Technologie ICT w kreowaniu innowacyjności MSP. W: S. Trzcieliński (red.), Wybrane problemy zarządzania. Teraźniejszość i przyszłość (145–158). Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
11.Przybysz, J. (2009). Social capital in generating the organization effectiveness. W: J. Przybysz (red.), Creation of Social Capital (11–24). Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology.
12.Raport Social Media 2012 (2012). Marketing w mediach społecznościowych. Fani i ich zachowania. Rozwój Social Media.
13.Rembiasz, M. (2013). Rola strategii w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami. W: S. Trzcieliński (red.), Chosen problems of Management. Issues on present and the future (53–62). Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology.
14.Siemieniak, P. (2009). Existential fear in the context of contemporary work problems. W: J. Przybysz (red.), Creation of Social Capital (33–44). Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology.
15.SMmeasure (2015). Liczby polskiego Internetu 2015. Pobrano z: http://smmeasure.eu/liczby-polskiegointernetu-2015/ (20.01.2016).
16.SMmeasure (2016). Miesięczna liczba użytkowników kanałów SM w Polsce [luty 2016] . Pobrano z: http://smmeasure.eu/miesieczna-liczba-uzytkownikow-kanalow-sm-w-polsce/ (20.01.2016).
17.Spychała, M. (2009). The development of social and technical competences of employees and the development of an enterprise. W: J. Przybysz (red.), Creation of Social Capital (61–78). Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology.
18.Szczepański, M. (2015). Wybrane zasady i metody zarządzania kryzysem w mediach społecznościowych. Marketing i Rynek, 5 (CD), 413–429.
19.The Social Media Guys (2010). The Complete Guide to Social Media Marketing From The Social Media Guys. Pobrano z: http://www.socialmediaguys.co.uk (14.11.2012).
20.Wasilczuk, J. (2000). Advantageous competence of owner/managers to grow the firm in Poland: empirical evidence. Journal of Small Business Management, 2 (38), 88–94.