Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

O czasopiśmie

„Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” jest czasopismem powstałym w 2004 w serii Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Czasopismo wydaje Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, a redakcja jest afiliowana przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US. W latach 2012-2014 wydawano 8 regularnych numerów rocznie. Począwszy od 2015 ukazuje się 6 numerów rocznie. W „Finansach, Rynkach Finansowych, Ubezpieczeniach” publikowane są oryginalne, nigdzie wcześniej nie publikowane artykuły naukowe, mieszczące się w zakresie dyscypliny finanse. Artykuły dotyczą zagadnień z obszaru m.in.:

  • zarządzania finansami,
  • rynków kapitałowych,
  • finansów publicznych,
  • rachunkowości finansowej i zarządczej,
  • sprawozdawczości finansowej,
  • podatków,
  • audytu.

Od 2019 roku wydawanie czasopisma zostało zawieszone.