Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Procedura recenzowania artykułów w zeszytach "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia"

  1. Do oceny każdej publikacji powołuje się, co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
  2. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
  3. W pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji. Recenzent powinien wypełnić stosowną deklarację (doc do pobrania).
  4. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji (w obecnej formie albo po uwzględnieniu uwag recenzenta) lub jego odrzucenia.
  5. Formularz recenzji artykułu w czasopiśmie „Finanse, Rynki Finansowe i Ubezpieczenia” jest dostępny na stronie internetowej czasopisma - (doc do pobrania).
    W przypadku publikacji współautorskich konieczne jest precyzyjne określenie udziału poszczególnych autorów w realizacji danego dzieła i złożenie przez nich stosownego oświadczenia (Oświadczenie o współautorstwie).
  6. Autor jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o niepublikowaniu w innym wydawnictwie tekstu złożonego do danego czasopisma (Oświadczenie autora – doc do pobrania).
  7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów. Lista recenzentów za poprzednie lata zamieszczona jest na stronie internetowej czasopisma.

Lista recenzentów w roku 2016

prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Gabriela Łukasik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Grażyna Borys, Uniwersytet Ekonomicznych we Wrocławiu
prof. dr hab. Jerzy Dudziński, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Jolanta Iwin-Garzyńska, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Kazimiera Winiarska, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Kazimierz Starzyk, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
prof. dr hab. Krzysztof Marecki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Maria Sierpińska, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
prof. dr hab. Teresa Łuczka, Politechnika Poznańska
prof. dr hab. Wanda Skoczylas, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr. Lilianna Jodkowska, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
prof. zw. dr hab. Beata Filipiak, Uniwersytet Szczeciński
prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński
prof. zw. dr hab. Waldemar Gos, Uniwersytet Szczeciński
prof. zw. dr hab. Zenon Głodek, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Anna Bera, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Bogusława Bek-Gaik, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, Politechnika Koszalińska
dr hab. Dariusz Nowak, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Edward Molendowski, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Henryk Sobolewski, prof. zw UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Jacek Jaworski, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
dr hab. Jarosław Kaczmarek, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Józef Frąś, prof. PP, Politechnika Poznańska
dr hab. Małgorzata Jolanta Rówińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. Marek Dylewski, prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
dr hab. Mirosław Hamrol, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Renata Knap, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Stanisław Hońko, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr Marzena Rydzewska-Włodarczyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Lista recenzentów w roku 2015

prof. dr hab. Wiktor Krawczyk, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Teresa Martyniuk, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Tadeusz Dudycz, Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Stanisław Flejterski, Uniwersytet Szczeciński 
prof. dr hab. Sławomir Sojak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Maria Sierpińska, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
prof. dr hab. Leszek Dziawgo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Krzysztof Marecki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Krystyna Brzozowska, Uniwersytet Szczeciński 
prof. dr hab. Jerzy Węcławski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Grażyna Trzpiot, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Edward Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Dorota Witkowska, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński 
prof. dr hab. Danuta Dziawgo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Adam Kopiński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. prof. WSB Marek Dylewski, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
dr hab. prof. US Stanisław Hońko, Uniwersytet Szczeciński 
dr hab. prof. US Anna Bera, Uniwersytet Szczeciński 
dr hab. prof. UŁ Jerzy Gajdka, Uniwersytet Łódzki
dr hab. prof. UG Barbara Gierusz, Uniwersytet Gdański
dr hab. prof. UG Anna Zamojska, Uniwersytet Gdański
dr hab. prof. UEW Robert Kowalak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. prof. UEP Mirosław Hamrol, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. prof. UEP Katarzyna Perez, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. prof. UEP Henryk Sobolewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. prof. UEP Dariusz Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. prof. UEKat. Wiesław Koczur, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. prof. UEKat. Małgorzata Rówińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. prof. UB Marzena Poniatowicz, Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. prof. SGGW Mirosław, Wasilewski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. prof. SAN Mirosław Wypych, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
dr hab. prof. PP Józef Frąś, Politechnika Poznańska
dr hab. prof. PK Danuta Zawadzka, Politechnika Koszalińska
dr hab. prof. AGH Monika Łada, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Beata Bieszk-Stolorz, Uniwersytet Szczeciński 
dr hab. Bogusława Bek-Gaik, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie

Lista recenzentów w roku 2014

prof. dr hab. Adam Kopiński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Edward Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. inż. Wiktor Krawczyk, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
prof. dr hab. Jolanta Iwin-Garzyńska, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Kazimiera Winiarska, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Kazimierz Sawicki, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Krzysztof Marecki, Szkoła Główna Handlowa
prof. dr hab. Ksenia Czubakowska, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Leszek Dziawgo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Stanisław Flejterski, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Teresa Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Teresa Martyniuk, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Waldemar Gos, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Wanda Skoczylas, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, Politechnika Koszalińska
dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
dr hab. Henryk Sobolewski, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. Jarosław Kaczmarek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Jarosław Mielcarek, prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
dr hab. Józef Frąś, prof. PP, Politechnika Poznańska
dr hab. Józef Pfaff prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. Marek Dylewski, prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
dr hab. Marek Szczepański, Politechnika Poznańska
dr hab. Maria Hass-Symotiuk, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Marzena Remlein, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Mirosław Hamrol, prof. nadzw. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Mirosław Krajewski, prof. UG, Uniwersytet Gdański
dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Sławomir Juszczyk, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Lista recenzentów w roku 2013

prof. dr hab. Adam Kopiński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Aurelia Bielawska, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Beata Filipiak, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Dorota Witkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
prof. dr hab. Ewa Walińska, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Grażyna Borys, Uniwersytet Ekonomicznych we Wrocławiu
prof. dr hab. Henryk Sobolewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Wiktor Krawczyk, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
prof. dr hab. Jerzy Dudziński, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Jerzy Węcławski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Jolanta Zieziula, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
prof. dr hab. Kazimiera Winiarska, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Kazimierz Sawicki, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomicznych we Wrocławiu
prof. dr hab. Krzysztof Marecki, Szkoła Główna Handlowa
prof. dr hab. Ksenia Czubakowska, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Stanisław Flejterski, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Teresa Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Waldemar Gos, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Zenon Głodek,  Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Andrzej Kardasz, prof. UEW,  Uniwersytet Ekonomicznych we Wrocławiu
dr hab. Anna Szychta, prof. UŁ,  Uniwersytet Łódzki
dr hab. Augustyna Burlita, prof. US, Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. Barbara Gierusz, prof. UG ,  Uniwersytet Gdański
dr hab. Barbara Kryk, prof. US,  Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK,  Politechnika Koszalińska
dr hab. Hanna Treder , prof. UG,  Uniwersytet Gdański
dr hab. inż. Tadeusz Dudycz, prof. PWr. , Politechnika Wrocławska
dr hab. Janusz Samelak, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomicznych we Poznaniu
dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH,  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
dr hab. Marek Dylewski, prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
dr hab. Maria Hass-Symotiuk, prof. US  Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Marzena Remlein, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomicznych we Poznaniu
dr hab. Mirosław Hamrol, prof. UEP,  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Mirosław Krajewski, prof. UG,  Uniwersytet Gdański
dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Robert Kowalak, prof. UEW,  Uniwersytet Ekonomicznych we Wrocławiu
dr hab. Teresa Martyniuk, prof. UG,  Uniwersytet Gdański
dr hab. Tomasz Bernat, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Waldemar Dotkuś, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomicznych we Wrocławiu

Lista recenzentów w roku 2012

prof. dr hab. Grażyna Borys, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. prof. nadzw. UEP Mirosław Hamrol, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Henryk Sobolewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. prof. UG Mirosław Krajewski, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Leszek Dziawgo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. zw. dr hab. inż. Wiktor Krawczyk, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska, Uniwersytet Gdański
prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. inż. prof. PWr Tadeusz Dudycz, Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Jan Jeżak, Uniwersytet Łódzki
dr hab. prof. nadzw. UŁ Jerzy Gajdka, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Krzysztof Marecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Edward Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. prof. UG Maria Jastrzębska, Uniwersytet Gdański
dr hab. prof. PK Danuta Zawadzka, Politechnika Koszalińska
Prof. UEP dr hab. Piotr Bartkowiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. UG dr hab. Mirosław Krajewski, Uniwersytet Gdański
dr hab. Tomasz Bernat, Uniwersytet Szczeciński

Lista recenzentów w roku 2011

prof. dr hab. Grażyna Borys, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Waldemar Dotkuś, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Inż. Tadeusz Dudycz, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
prof. zw. dr hab. Zygmunt Drążek, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Leszek Dziawgo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
prof. zw. dr hab. Wiktor Gabrusewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Jerzy Gierusz, Uniwersytet Gdański
prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski, WSB w Toruniu
dr hab. Mirosław Hamrol, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
prof. dr hab. Adam Kopiński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Prof. UG Mirosław Krajewski, Uniwersytet Gdański 
prof. dr hab. Wiktor Krawczyk, AGH w Katowicach 
dr hab. inż prof. US Marian Malicki, Uniwersytet Szczeciński 
prof. zw. dr hab. Edward Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. zw. dr hab. Maria Nowicka-Skowron, Politechnika Częstochowska 
prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Jerzy Różański, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Henryk Sobolewski, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 
dr hab. Krzysztof Szaflarski, Górnośląska Szkoła Handlowa w Katowicach 
dr hab. Hanna Treder, Uniwersytet Gdański
dr hab. Jacek Uchman, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. prof. US Waldemar Wolski, Uniwersytet Szczeciński

Lista recenzentów w roku 2010

prof. dr hab. Leszek Dziawgo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Teresa Famulska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. Barbara Gierusz, prof. UG, Uniwersytet Gdański
dr hab. Mirosław Hamrol, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Prof. UG Mirosław Krajewski, Uniwersytet Gdański 
prof. dr hab. Wiktor Krawczyk, AGH w Katowicach 
prof. zw. dr hab. Maria Nowicka-Skowron, Politechnika Częstochowska 
prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska, Uniwersytet Gdański 
prof. dr hab. Henryk Sobolewski, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 
prof. dr hab. Sławomir Sojak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Małgorzata Szołno-Koguc, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Elżbieta Weiss, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów w Warszawie