Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2016

Rok wydania:2016

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Wpływ Rekomendacji U na pozycję małego i średniego przedsiębiorstwa na rynku bancassurance

12 (9-20) Grażyna Sipińska Więcej
2.

Zabezpieczenie ryzyka działalności eksportowej MSP

9 (21-29) Hanna Soroka-Potrzebna Więcej
3.

Wizja, strategia, innowacyjność w firmie Apple

8 (33-40) Arkadiusz D. Leśniak-Moczuk Więcej
4.

Rola innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu konkurencyjnych regionów

12 (41-52) Karolina Olejniczak Więcej
5.

Emisja akcji jako podstawa rynkowego pozyskiwania kapitału własnego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

10 (55-64) Gabriela Łukasik, Joanna Błach Więcej
6.

Wykup akcji własnych mniejszych spółek kapitałowych – korzyści i zagrożenia

11 (65-75) Sławomir Zarębski Więcej
7.

Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro a ocena ich sytuacji finansowej

9 (79-87) Joanna Bereźnicka, Joanna Błażyńska Więcej
8.

The application of P/E ratio for selection of stocks of small companies listed on NewConnect market


(Zastosowanie wskaźnika cena do zysku (P/E) do selekcji akcji małych spółek notowanych na rynku Newconnect)
11 (89-99) Marcin Jan Flotyński Więcej
9.

Elektroniczne narzędzia komunikacji marketingowej w biznesie mikroprzedsiębiorstw

7 (101-107) Józef Frąś, Sebastian Scholz, Ilona Olsztyńska Więcej
10.

Ocena kompetencji jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania pracy w przedsiębiorstwie budowlanym

11 (109-119) Adam Górny, Małgorzata Sławińska, Włodzimierz Sobczak Więcej
11.

Zastosowanie modelu probitowego oraz uciętego liniowego modelu prawdopodobieństwa do analizy kondycji ekonomiczno-finansowej wybranych przedsiębiorstw z indeksu mWIG40

10 (121-130) Agnieszka Huterska, Ewa Zdunek-Rosa Więcej
12.

Rola portalu społecznościowego Twitter w promocji mikro i małego przedsiębiorstwa

8 (131-138) Jakub Pawlak Więcej
13.

Zrównoważona Karta Wyników jako instrument strategicznego zarządzania finansami w polskich gospodarstwach rolniczych – wyzwania i szanse

11 (139-149) Michał Soliwoda Więcej
14.

Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach

11 (151-161) Grażyna Voss Więcej
15.

Aktualne problemy rozliczania podatku od wartości dodanej przez przedsiębiorstwa budowlane

11 (165-175) Ewa Brzyska Więcej
16.

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe

9 (177-185) Konrad Garnowski Więcej
17.

Struktura, metody szacowania oraz instrumenty ograniczania luki podatkowej w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych Ameryki

12 (187-198) Małgorzata Magdalena Hybka Więcej
18.

Современные императивы и приоритеты развития конкурентоспособности налоговой системы Украины


(Imperatywy fiskalne w kontekście wzmocnienia konkurencyjności ukraińskiego systemu podatkowego)
16 (199-214) Andriy Krysovatyy, Halyna Vasylevska Więcej
19.

Wpływ sytuacji gospodarczej na alokację podatku dochodowego w przedsiębiorstwach w zakresie aktywów z tytułu podatku odroczonego

10 (215-224) Anna Leszczyłowska Więcej
20.

Komornik sądowy – funkcjonariusz publiczny czy przedsiębiorca? Problem opodatkowania podatkiem od wartości dodanej czynności wykonywanych przez komorników sądowych

8 (225-232) Dariusz Pauch Więcej
21.

Zarządzanie ryzykiem podatkowym z wykorzystaniem interpretacji podatkowych

8 (233-240) Lidia Ewa Peretiatkowicz Więcej
22.

Obciążenia podatkowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i na Ukrainie

12 (241-252) Marzena Remlein, Kateryna Romanchuk Więcej