Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2016
Komornik sądowy – funkcjonariusz publiczny czy przedsiębiorca? Problem opodatkowania podatkiem od wartości dodanej czynności wykonywanych przez komorników sądowych

Autorzy: Dariusz Pauch
Słowa kluczowe: komornik sądowy przedsiębiorca podatek od towarów i usług
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:8 (225-232)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Wskazanie na trudności w opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej czynności wykonywanych przez komorników sądowych. Metodologia badania – Na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz aktów prawnych. Wynik – Wskazano na różnice w interpretacji przepisów o podatku od wartości dodanej przez komorników sądowych a Ministerstwo Finansów. Oryginalność/Wartość – W artykule zwrócono uwagę na wprowadzone 1 października 2015 roku zmiany w opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej czynności wykonywanej przez komorników sądowych. Rozważania rozpoczęto od próby rozstrzygnięcia czy komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym czy też przedsiębiorcą. Następnie wskazano na problem opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez komorników sądowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antkowiak, P. (2013). Polskie i europejskie standardy wykonywania wolnych zawodów. Przegląd Politologiczny, 1, s. 135.
2.Interpretacja Nr PP10-812-802/04/MR/1556PP Ministra Finansów z 30.07.2004 r. w sprawie czynności świadczonych przez komorników sądowych.
3.Interpretacja Nr PTI.050.1.2015.LJU.19 Ministra Finansów z 9.06.2015 r. w sprawie czynności świadczonych przez komorników sądowych.
4.Opodatkowanie podatkiem VAT czynności wykonywanych przez komorników sądowych (2015). Warszawa: Ministerstwo Finansów.
5.Uchwała Sądu Najwyższego z 18.07.2000 r., sygn. III CZP 23/00.
6.Ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2004, nr 54, poz. 535.
7.Ustawa z 29.08.1997r. o komornikach sądowych i egzekucji, Dz.U. z 1997, nr 231, poz. 1376, z późn. zm.
8.Ustawa z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2004, nr 173, poz. 1807.
9.Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13.12.2011 r., sygn. SK 44/09.