Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2016
Wizja, strategia, innowacyjność w firmie Apple

Autorzy: Arkadiusz D. Leśniak-Moczuk
Słowa kluczowe: wizja misja cele i planowanie strategiczne innowacyjność
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (33-40)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – W artykule przedstawiono analizę wybranych zagadnień z dziedziny zarządzania firmą w zakresie określania wizji, misji, celów i planowania strategicznego oraz powiązania innowacyjności z kreatywnością. Metodologia badania – Analiza treści. Wynik – Scharakteryzowano udział kierownictwa różnych szczebli w procesie ustalania wizji, misji i celów organizacji oraz w planowaniu strategicznym. Dokonano próby zdefiniowania innowacyjności w perspektywie twórczego podejścia do realizacji nowych zadań. Praktyczny wymiar tych zagadnień odniesiono do firmy Apple. Oryginalność/Wartość – Oryginalny artykuł przeglądowy stanowiący podsumowanie aktualnego stanu wiedzy w danym obszarze badawczym oraz studium przypadku
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cygler, J. (2009). Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa.
2.Griffin, R.W. (1997). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Hejduk, I.K. (2008). Planowanie. W: M. Strużycki (red.), Podstawy zarządzania. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
4.Isaacson, W. (2011). Steve Jobs, tłum. P. Bieliński, M. Strąkow. Kraków: Insignis Media.
5.Poznańska, K. (2008). Zarządzanie zmianami. Doskonalenie organizacji. W: M. Strużycki (red.), Podstawy zarządzania. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
6.Romanowska, M. (2008). Podejmowanie decyzji w organizacji. W: M. Strużycki (red.), Podstawy zarządzania. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
7.Stoner, J.A.F., Wankel, Ch. (1997). Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.