Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2016
Elektroniczne narzędzia komunikacji marketingowej w biznesie mikroprzedsiębiorstw

Autorzy: Józef Frąś

Sebastian Scholz

Ilona Olsztyńska
Słowa kluczowe: internet mikrofirma strona internetowa innowacja
Rok wydania:2016
Liczba stron:7 (101-107)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem badania było sprawdzenie wykorzystania innowacyjności komunikacji internetowej (adres e-mail, strona WWW) przez mikro i małe przedsiębiorstwa. Metodologia badania – W badaniu wzięło udział ponad 600 przedsiębiorców z mikro i małych przedsiębiorstw (zgodnie z terminologią GUS), wypełniających ankietę z pytaniami zamkniętymi. Wynik – 21% ankietowanych przedsiębiorców nie dysponuje stronami WWW, 2% badanych nie posługuje się kontem e-mail, a 23% korzysta z kont prywatnych – darmowych. Oryginalność/Wartość – Tego typu badania są prowadzone tylko pod względem statystycznym przez GUS oraz firmy zajmujące się świadczeniem usług hostingu i obejmują wszystkich przedsiębiorców. Nie są one prowadzone w odniesieniu do innowacyjności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.GUS (2015). Opracowanie Sygnalne, Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 20014 r. Warszawa.
2.Heunks, F.J. (1998). Innovation, Creativity and Success. Small Business Economics, 10.
3.Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii i Analiz (2015a). Trendy rozwojowe mikro, małych i średnich firm w ocenie przedsiębiorców w pierwszej połowie 2015 r., 2. Warszawa.
4.Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii i Analiz (2015b). Przedsiębiorczość w Polsce. Warszawa.
5.Zadura-Lichota, P. (red.). (2015). Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności. Warszawa: PARP.
6.Żyła, T. (2015). Raport Mikro Małe firmy w Internecie 2015, przygotowany przez nazwa.pl.