Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 141 (limit rekordów: 100, liczba stron: 2).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Internetowe forum dyskusyjne jako źródło społecznego wsparcia rodziców dzieci z wadą letalną
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2014 2014 Przejdź
2. Hotel promotion as viewed by customers
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Przejdź
3. Zdalna realizacja usług w internecie z uwzględnieniem profilu użytkownika
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Przejdź
4. Wykorzystanie rozmytych map kognitywnych w modelowaniu przekazu interaktywnego
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Przejdź
5. Analiza postaw internautów wobec marki w mediach społecznościowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
6. Wykorzystanie social media w zarządzaniu wizerunkiem marki w sytuacji kryzysowej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
7. Portret polskiego e-konsumenta i jego zachowania
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
8. Kryteria wyboru produktu i miejsca zakupu przy korzystaniu z porównywarki cenowej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
9. Uwarunkowania uczestnictwa w tzw. ride sharing (wspólnych przejazdach) – wyniki badań użytkowników BlaBlaCar
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
10. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na przykładzie miasta i gminy Choroszcz
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
11. Analiza porównawcza przeglądarek internetowych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
12. Przyczyny i sposoby przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
13. Wpływ prywatnego kopiowania na opłacalność produkcji telewizyjnych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
14. Instytucjonalizacja form społecznej dyfuzji informacji w Internecie
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
15. Czynniki wpływające na zakupy przez internet
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
16. Marketing internetowy w mediach społecznościowych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
17. Wykorzystanie globalnej sieci w procesie internacjonalizacji MSP
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
18. Marketing wirusowy w przedsiębiorstwach usługowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Przejdź
19. Ocena strony internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii jako narzędzia komunikacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Przejdź
20. E-produkt w nowoczesnej firmie
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Przejdź
21. Wybrane aspekty marketingu w usługach turystycznych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Przejdź
22. Kierunki rozwoju działań merchandisingowych w drugiej dekadzie XXI wieku
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Przejdź
23. Oddziaływanie rekomendacji blogerów na zamiar dokonania zakupów w internecie u młodych dorosłych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Przejdź
24. Rozwój internetowych zakupów grupowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Przejdź
25. Umiędzynarodowienie komunikacji uczelni w wirtualnej przestrzeni
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
26. Employer branding a CSR – bank jako pracodawca społecznie odpowiedzialny
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
27. Zastosowanie koncepcji real-time marketingu w komunikacji z klientem
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
28. SCHREIBEN ALS EINSAMES GESCHÄFT? SPRACHENLERNEN IM TANDEM AM BEISPIEL DEUTSCHER UND POLNISCHER STUDIERENDER
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Przejdź
29. POMIAR EFEKTYWNOŚCI KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW – WYBRANE PROBLEMY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Przejdź
30. FUNKCJONALNOŚĆ NARZĘDZI GOOGLE W SEARCH ENGINE MARKETINGU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Przejdź
31. Funkcjonowanie giełd elektronicznych w branży logistycznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
32. Dostęp do internetu w gospodarstwach domowych a unowocześnianie konsumpcji w Polsce i UE
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
33. Analiza wybranych segmentów branży elektronicznej rozrywki jako elementów rozwoju przemysłu kreatywnego w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
34. Specjalne serwisy internetowe a kształtowanie warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
35. Wykorzystanie internetu w gospodarstwach domowych w Polsce na tle krajów UE
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
36. Internet podstawowym narzędziem innowacyjności przedsiębiorstw i administracji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
37. Przedsiębiorczość internetowa w blogosferze
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
38. Zarządzanie promocją przedsiębiorstwa w internecie przy użyciu portalu Pinterest
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
39. E-gospodarka a państwo – aspekt instytucjonalny w zarysie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
40. Przejęcie tradycyjnych funkcji komunikacji interpersonalnej przez kanały elektroniczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
41. Mobilne zakupy w Polsce i w Holandii
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
42. Internet rzeczy – innowacyjne narzędzie dla firm
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
43. Elektroniczny punkt kontaktowy dla biznesu – istota i funkcje
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
44. Internet jako źródło informacji na rynku nieruchomości
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
45. Sport jako platforma komunikacyjna w społeczeństwie informacyjnym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
46. CROWDSOURCING I CROWDFUNDING W KREOWANIU INNOWACJI W KONSUMPCJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
47. ZAANGAŻOWANIE KONSUMENTÓW W ROZWÓJ MAREK POPRZEZ DZIAŁANIA CROWDSOURCINGOWE NA RYNKU ŻYWNOŚCI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
48. Internet czynnikiem dywergencji w zachowaniach turystycznych Polaków (w świetle wyników badań)
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
49. Cechy e-klientów istotną determinantą rozwoju branży RTV/AGD sektora e-commerce
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
50. ZAKUPY ON-LINE W OPINIACH E-KONSUMENTÓW Z WYBRANYCH KRAJÓW EUROPY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
51. IDENTYFIKACJA DETERMINANT ZAKUPÓW PRZEZ INTERNET W POLSKICH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH PRZY ZASTOSOWANIU UOGÓLNIONEGO MODELU TOBITOWEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
52. WYBRANE ASPEKTY E-KONSUMPCJI W POLSKICH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
53. Nieformalne kanały dystrybucji dóbr kulturowych w internecie
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
54. Formy dystrybucji cyfrowych dóbr informacyjnych w społeczeństwie online
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
55. Studenci w sieci – sposoby, rodzaje i motywacje przebywania w cyfrowym świecie na przykładzie studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
56. Website usability in the design thinking methodic
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
57. Jakość stron internetowych dotyczących gier komputerowych
(Studia Informatica Pomerania)
nr 39 2016 Przejdź
58. Technologia chmurowa usług typu PaaS w realizacji projektów informatycznych
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Przejdź
59. Zum Einfluss des Internets auf die Wirklichkeitsdarstellung in der heutigen Kinder- und Jugendliteratur
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
60. Charakterystyka czynników wpływających na wycenę aplikacji mobilnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
61. Reklama internetowa w promocji ruchu turystycznego na wsi
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
62. Quo vadis, socjologio?
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Przejdź
63. Globalny wymiar nieautoryzowanego kopiowania dóbr informacyjnych
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
64. Komunikacja marketingowa w organizacjach non profit jako dialog z otoczeniem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
65. Organizacje inteligentne wobec wyzwań transformacji cyfrowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
66. Udostępnianie i wykorzystywanie danych otwartych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
67. Rozwój ICT w krajach Grupy Wyszehradzkiej - w poszukiwaniu przewag polskiego rynku teleinformatycznego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
68. Sprzedaż elektroniczna przedsiębiorstw w Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
69. Kontrola rodzicielska młodzieży online w obszarze wykorzystywania nowoczesnych środków komunikacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
70. Nowe technologie informacyjne a rozwój przestępczości elektronicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
71. Rola i znaczenie serwisów internetowych dla osób z dysfunkcją wzroku
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
72. E-administracja w Polsce - jak daleko do osiągnięcia poziomu UE
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
73. Obserwacja wykorzystania cyfrowych i tradycyjnych źródeł informacji na zajęciach przez studentów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
74. The Formation of the Brand of a Faculty on the Internet (on the example of the Department of Marketing and Advertising, the School of International Business, Omsk State University named after F.M. Dostoevsky)
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
75. Comparative analysis of Fiber-to-the-Home market liberalization in the EU: The case of Denmark, Sweden and the Netherlands
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
76. Bezpieczeństwo usług bankowości internetowej i terminalowej w opinii klientów banków spółdzielczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
77. Ocena e-sklepów funkcjonujących w branży turystycznej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
78. „Nowe” atrakcje kulturowe i ich wykorzystanie w promocji regionów wypoczynkowych w Polsce (na przykładzie Pojezierza Kaszubskiego)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
79. Elektroniczne narzędzia komunikacji marketingowej w biznesie mikroprzedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Przejdź
80. Przygotowanie danych do analizy zachowań e-klientów – droga od danych do wiedzy
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
81. Crowdfunding jako źródło innowacji w nauce
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
82. Znaczenie telewizji i internetu w promocji żywności regionalnej oferowanej w formie usług gastronomicznych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
83. Internetowe zasoby informacji a decyzje klientów usług medycznych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
84. Media społecznościowe w procesach komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
85. The Impact of the Level of Inventories on Corporate Profits in E-Commerce Companies in Poland
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
86. INSPIROWANA I SPONTANICZNA EDUKACJA KONEKTYWNA W INTERNETOWYM ŚRODOWISKU UCZENIA SIĘ
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Przejdź
87. SENIORZY I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM. DOSTĘPNOŚĆ STRON INTERNETOWYCH
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Przejdź
88. Identyfkacje terytorialne a nowe media. Więź lokalna a więzi internetowe
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Przejdź
89. Cybernarcyzm
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (7) 2016 2016 Przejdź
90. Wpływ funkcjonowania nieautoryzowanych kanałów dystrybucji na branżę filmową
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
91. Wpływ reklamy internetowej na decyzje zakupowe w Polsce i Wielkiej Brytanii. Analiza komparatywna
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Przejdź
92. Rola internetu we współczesnej gospodarce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
93. From Reactive to Predictive Services: the Internet of Things (IoT) Enabled Product Service Systems (PSS) of Innovative and Sustainable Business Model
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (50) 2017 2017 Przejdź
94. Nowe paradygmaty wychowania w środowisku cyfrowym
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Przejdź
95. Wykorzystanie źródeł internetowych do pozyskiwania informacji o usługach turystycznych podczas planowania podróży
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Przejdź
96. Pracownik 50+ w świetle badań własnych – analiza porównawcza
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Przejdź
97. E-ubezpieczenia w polskim społeczeństwie informacyjnym
(Studia Informatica Pomerania)
nr 46 2017 Przejdź
98. Strengthening relationships with residents via internet and mobile communication in territorial marketing on the example of the city of Częstochowa
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Przejdź
99. Rola internetu w podejmowaniu decyzji zakupowych przez młodych dorosłych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Przejdź
100. Problem dezinformacji konsumentów poszukujących informacji o usługach turystycznych za pośrednictwem internetu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Przejdź
Strona