Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Zarządzanie promocją przedsiębiorstwa w internecie przy użyciu portalu Pinterest

Autorzy: Jakub Pawlak
Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe: wideo zdjęcia social media marketing media społecznościowe marketing internetowy geotagging
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:7 (560-566)

Abstrakt

Rosnąca popularność marketingu internetowego, a szczególnie marketingu społecznościowego sprawia, że coraz więcej przedsiębiorców angażuje się w dialog na kanałach Social Media, szczególnie na tych najbardziej popularnych portalach jak Facebook czy YouTube. Tymczasem, oryginalny i sprzyjający kreatywności użytkowników serwis Pinterest pozostaje kanałem nieznanym i w konsekwencji niezagospodarowanym. Celem artykułu jest nakreślenie bezpośrednich i pośrednich korzyści płynących dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się zaangażować w ten instrument promocji internetowej. Możliwość oznaczania plików graficznych i fil-mowych tytułem oraz opisem, możliwość łączenia ich w grupy i publikowania, wyróżniania, komentowania oraz udostępniania sprawia, że asortyment produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo może zostać zaprezentowany w niespotykany dotychczas sposób, a jego oferta dotrzeć do potencjalnych klientów na całym świe-cie
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bergovici J., Who Coined ´Social Media´? Web Pioneers Compete for Credit, Forbes, www.forbes.com/sites/ jeffbercovici/ 2010/12/09/who -coined-social -media-web-pioneers-compete-for-credit (14.06.2014).
2.Curtis A., The brief history of Social Media, www.uncp.edu/ home/ acurtis/ NewMedia/SocialMedia/SocialMediaHistory.html (9.08.2013).
3.Kaplan A.M., Haenlein M., Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, „Business Horizons” 2010, vol. 53, nr 1.
4.Pawlak J., Podstawy marketingu internetowego dla małych firm, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, Leszno 2011.
5.Pinterest has 70 million users. More than 70% are in the U.S., http://semiocast. com /en/publications/2013_07_10_Pinterest_has_70_million_users (14.11.2013).
6.Pinterest w listopadzie 2013 – przegląd polskich działań, http://nowymarketing.pl/a/2635, pinterest-w-listopadzie-2013-przeglad-polskich-dzialan (14.11.2013).