Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Recenzenci

Recenzenci współpracujący z EPU w roku 2017

 

Agnieszka Alińska -  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Anna Bera- Uniwersytet Szczeciński

Krystyna Brzozowska - Uniwersytet Szczeciński

Dorota Burzyńska - Uniwersytet Łódzki

Ceslovas Christiauskas - Kaunas University of Technology

Ernest Czermański- Uniwersytet Gdański

Marek Grzybowski - Akademia Morska w Gdynii

Malgorzata Hybka -  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Bogusław Kaczmarek - Uniwersytet Łódzki

Barbara Kos - Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Izabela Kotowska - Akademia Morska w Szczecinie

Paweł Kowalik -  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Monika Łada – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Bartłomiej Nita  - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Henning Olesen  - Aalborg University Copenhagen

Mykhaylo Ya. Postan - Одеський Національний Морський Університет (Odeski Narodowy Uniwersytet Morski)

Włodzimierz Rudny - Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Piotr Sienkiewicz - Akademia Obrony Narodowej

Knud Erik Skouby - Aalborg University Copenhagen

Piotr Szczypa - Uniwersytet Szczeciński

Reza Tadayoni - Aalborg University Copenhagen

Jerzy Wronka - Uniwersytet Szczeciński

Iwona Windekilde  - Aalborg University Copenhagen

Stanisława Zamkowska - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

 

Recenzenci współpracujący z EPU w roku 2016

Agnieszka Alińska -  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Krystyna Brzozowska - Uniwersytet Szczeciński
Ceslovas Christiauskas - Kaunas University of Technology
Marek Grzybowski - Akademia Morska w Gdynii
Dr hab. Malgorzata Hybka -  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bogusław Kaczmarek - Uniwersytet Łódzki
Barbara Kos - Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Izabela Kotowska - Akademia Morska w Szczecinie
Henning Olesen  - Aalborg University Copenhagen
Mykhaylo Ya. Postan - Одеський Національний Морський Університет (Odeski Narodowy Uniwersytet Morski)
Włodzimierz Rudny - Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Piotr Sienkiewicz - Akademia Obrony Narodowej
Reza Tadayoni - Aalborg University Copenhagen
Jerzy Wronka - Uniwersytet Szczeciński
Stanisława Zamkowska - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Recenzenci współpracujący z EPU (w latach 2013, 2014, 2015)

Krzysztof Adamowicz - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Agnieszka Alińska - prof. SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Anna Bera - Uniwersytet Szczeciński
Krystyna Brzozowska - Uniwersytet Szczeciński
Halina Buk - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Ceslovas Christiauskas - Kaunas University of Technology
Marek Grzybowski - Akademia Morska w Gdynii
Władysław Janasz - Uniwersytet Szczeciński
Andrzej Jasiński - Uniwersytet Warszawski
Maria Jastrzębska - prof. UG - Uniwersytet Gdański
Lilianna Jodkowska - Die Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin
Bogusław Kaczmarek - Uniwersytet Łódzki
Barbara Kos - Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Izabela Kotowska - Akademia Morska w Szczecinie
Monika Łada - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Teresa Łuczka - Politechnika Poznańska
Gabriela Łukasik - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Mykhaylo Ya. Postan - Одеський Національний Морський Університет (Odeski Narodowy Uniwersytet Morski)
Piotr Niedzielski - Uniwersytet Szczeciński
Bartłomiej Nita - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Marzanna Poniatowicz - Uniwersytet w Białymstoku
Krystyna Poznańska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Włodzimierz Rudny - Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Piotr Sienkiewicz - Akademia Obrony Narodowej
Edward Stawasz - Uniwersytet Łódzki
Krzysztof Surówka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Piotr Szczypa - Uniwersytet Szczeciński
Julita Wasilczuk - Politechnika Gdańska
Halyna Vasylewska – Tarnoploski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny
Jerzy Wronka - Uniwersytet Szczeciński
Stanisława Zamkowska - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Danuta Zawadzka - Politechnika Koszalińska