Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 133 (2) 2018

Rok wydania:2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Conditions of Economic Efficiency in Industrial Enterprises in the Opinion of Managers


(UWARUNKOWANIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH W OPINIACH ZARZĄDZAJĄCYCH)
14 (5-18) Mirosław Wasilewski, Joanna Żurakowska-Sawa Więcej
2.

Financial Instruments in Regional Operational Programs in the Years 2014–2020


(INSTRUMENTY FINANSOWE W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM W LATACH 2014-2020)
10 (19-28) Przemysław Pluskota Więcej
3.

The Revival of the Securitization Market after the Global Financial Crisis: A Case of Europe


(RYNEK SEKURYTYZACJI PO GLOBALNYM KRYZYSIE FINANSOWYM: PRZYPADEK EUROPY)
9 (29-37) Maciej Pawłowski Więcej
4.

Sensitivity Analysis in Business Risk Assessment in Practice of Polish Companies


(ANALIZA WRAŻLIWOŚCI W OCENIE RYZYKA BIZNESOWEGO W PRAKTYCE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW)
12 (39-50) Marlena Ciechan-Kujawa, Michał Buszko, Karolina Taranowska Więcej
5.

The Low-Carbon Transport Fund as a Source of Financing the Electromobility Development in Poland


(FUNDUSZ NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI W POLSCE)
10 (51-60) Bartosz Pilecki, Andrzej Binka Więcej
6.

Women in Finance


(KOBIETY W FINANSACH)
10 (61-70) Monika Różycka Więcej
7.

Issues Related to the Flow of Receivables and Liabilities versus Code of Ethics in Business in Shared Service Centres Exemplified with a Case Study


(PROBLEMATYKA PRZEPŁYWU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ A ETYKA W BIZNESIE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH NA PRZYKŁADZIE STUDIUM PRZYPADKÓW)
13 (71-83) Artur Bielan, Marcin Sobieraj Więcej
8.

The Book of Revenue and Costs – Evolution of the Simplified Form of Record


(KSIĘGA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW – EWOLUCJA UPROSZCZONEJ FORMY EWIDENCYJNEJ)
10 (85-94) Damian Łazarczyk Więcej
9.

The Structure of Income of Lubuskie Local Government Units


(STRUKTURA DOCHODÓW LUBUSKICH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO)
10 (95-104) Agnieszka Paluch-Dybek Więcej