Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.133/2-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 133 (2) 2018
Women in Finance
(KOBIETY W FINANSACH)

Autorzy: Monika Różycka
West-Pomeranian School of Business
Słowa kluczowe: różnorodność kobiety w finansach równość w biznesie
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (61-70)
Klasyfikacja JEL: D10 G00 L26
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja wybranych badań związanych z różnorodnością na poziomie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet w Polsce na tle wskaźników międzynarodowych i europejskich. Również pokazanie analiz dotyczących podejścia kobiet do produktów inwestycyjnych. Pomiaru równości kobiet i mężczyzn w życiu społecznym i gospodarczym w tle światowym i europejskim można dokonać aktualnie za pomocą dwóch najbardziej znanych indeksów, a mianowicie: Global Gender Gap Index (GGG), Gender Equality Index (GEI) czy Gender Balance Index. Polska w rankingu globalnym w 2017 r. (na 144 kraje) znalazła się na 39 pozycji, natomiast wyniki pomiarów GEI pokazują, iż wśród 27 krajów europejskich, Polska jest w grupie państw o najniższym poziomie równości – nasz kraj wyprzedziły Litwa, Bułgaria i Białoruś.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Accenture (2017). Gender to Equal. Retrieved from: https://www.accenture.com/ t20170403T052457Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-45/Accenture-IWD-2017-ResearchGetting-To-Equal.pdf (23.01.2018).
2.Brzezinski, M. (2012). Znaj swoją wartość. Warsaw: Studio Emka.
3.Deutsche Bank (2016). Report. Retrieved from: https://www.deutschebank.pl/biuro-prasowe/raportyi-analizy/kategoria-materialy-analityczne/jak-inwestuja-kobiety-rozwaznie-ale-i-zachowawczo.html (12.10.2016).
4.European Institute for Gender Equality (2013). Gender Equality Index Report 2013. Retrieved from: http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/GenderEqualityIndex%20Report.pdf (12.06.2017).
5.Fisher, H. (2003). Pierwsza płeć. Warsaw: Jacek Santorski&Co.
6.Gillet, R., Wąsowski, M. (2017). Brak kobiet na liście najlepiej opłacanych CEO to objaw głębszego problemu. Retrieved from: https://businessinsider.com.pl/firmy/kobiety-wsrod-najlepiej-zarabiajacych-managerow-ceo/p3w40ew (04.09.2017).
7.Hajec, M. (2015). Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w 2015 roku. Retrieved from: http://wynagrodzenia.pl/artykul/wynagrodzenia-kobiet-i-mezczyzn-w-2015-roku (23.06.2017).
8.Haponiuk, M. (2017). Płaca za pracę, nie za płeć. (S)prawa Polek, 12, 80–85.
9.Hatalska, N. (2017). Trendbook, Hatalska.com, Retrieved from: http://hatalska.com/2017/03/16/ trendbook2017-zapraszam-do-lektury/ (02.08.2017).
10.Hisrich, R.D. (1985). The woman entrepreneur: characteristics, skills, problem and prescriptions for success. In: D.L. Sexton, R.W. Sailor (eds.), The Art and Science of EntrepreneurshipCambridge, MA: Ballinger.
11.Kupczyk, T. (2009). Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów. Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa.
12.Lisowska, E. (no year), Kobiety w zarządach i radach nadzorczych. Retrieved from: http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/sites/default/files/kobiety_w_zarzadach.pdf (02.12.2016). Lisowska, E. (2011). Kobiecy styl zarządzania. Onepress.
13.Lisowska, E. (2012). Przedsiębiorczość kobiet i ich wkład w rozwój gospodarczy. In: K., NadanaSokołowska, M. Rudaś-Grodzka, E. Serafin (eds.), Wiek po Marii Skłodowskiej-Curie. Emancypacja kobiet w Polsce i we Francji. Warsaw: IBN PAN.
14.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2014). Więcej równości – więcej korzyści gospodarce. Kobiety i mężczyźni na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce w latach 2010–2013. Warsaw.
15.McAdam, M. (2013). Female entrepreneurship. London–New York: Routlege Taylor & Francis Group.
16.Najlepiej zarabiające kobiety w amerykańskim biznesie (2015). Forbes. Retrieved from: http:// kariera.forbes.pl/najlepiejzarabiajace-kobiety-w-amerykanskim-biznesie,artykuly,196577, 1, 1.html (24.08.2017).
17.OMFIF (2018). Gender Balance Index. Retrieved from: http://thinktank.omfif.org/genderbalanceindex2018 (06.04.2018).
18.Pramerica (2018). Polki w świecie finansów – niezależne, pewne siebie, wyedukowane i przezorne. Retrieved from: https://www.pramerica.pl/wpcontent/uploads/2018/03/Pramerica_Press_ Release_08_03_18.pdf (08.03.2018).
19.Sandberg, S. (2016). Włącz się do gry. Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga.
20.World Economic Forum (2016). Insight Report, The Global Gender Gap Report 2016 Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/GGGR16/WEF_Global_Gender_Gap_Report_2016. pdf (12.04.2017).
21.World Economic Forum (2017). Insight Report, The Global Gender Gap Report 2017. Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf (05.04.2017).