Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Grażyna Rosa, prof zw.

Redakcja

 

Redaktorzy Naukowi: Krystyna Brzozowska, Anna Drab- Kurowska, Agnieszka Budziewicz, Marta Mańkowska, Piotr Szczypa, Beta Sadowska, Uniwersytet Szczeciński

Redaktor Statystyczny: Kamila Bednarz-Okrzyńska, Uniwersytet Szczeciński

Skład Rady Naukowej Ekonomicznych Problemów Usług (Issues in Service Economics):

Prof. dr hab.  Bernard  F.  Kubiak - Uniwersytet Gdański; Wydział Zarządzania; Katedra Informatyki Ekonomicznej
Prof. dr hab.  Stanisław  Owsiak - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Finansów; Katedra Finansów
Prof. Dr. Frank Fichert - Fachhochschule Works Erenburger
Prof. Anders Henten - Aalborg Universitet København
Prof. Knud Erik Skouby - Aalborg Universitet København
Prof. Dr. Christian Wey - Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego