Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.133/2-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 133 (2) 2018
Issues Related to the Flow of Receivables and Liabilities versus Code of Ethics in Business in Shared Service Centres Exemplified with a Case Study
(PROBLEMATYKA PRZEPŁYWU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ A ETYKA W BIZNESIE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH NA PRZYKŁADZIE STUDIUM PRZYPADKÓW)

Autorzy: Artur Bielan
University of Szczecin Faculty of Management and Economics of Services

Marcin Sobieraj
University of Szczecin Faculty of Management and Economics of Services
Słowa kluczowe: centrum usług wspólnych finanse kodeks etyczny zobowiązania należności
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (71-83)
Klasyfikacja JEL: F30 F65 M41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wzrost inwestycji w nowoczesny sektor usług wspólnych jest zauważalny na przestrzeni dekady. Artykuł przedstawia aktualną sytuację rynkową w województwie zachodniopomorskim w sektorze usług wspólnych. Pokazuje miasto Szczecin na tle innych lokalizacji w Polsce. Opisuje przepływ należności i zobowiązań oraz zachowania nieetyczne. Przedstawia typowe obszary działalności w nowoczesnym sektorze usług wspólnych i prezentuje przykłady relacji opartych na studium przypadku pomiędzy firmą macierzystą a spółką-córką. Przedstawione problemy mogą być podstawą do wdrożenia pewnych ulepszeń i udoskonalenia metod pomiaru kluczowych wskaźników wydajności w celu poprawy osiągniętych wyników
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk, J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
2.Blowfield, M., Murray, A. (2008). Corporate Responsibility: A Critical Introduction. New York: Oxford University Press.
3.Bowen, H. (1953). Social responsibility of the businessman. New York: Harper and Row.
4.DeMartino, G.F., McCloskey, D.N. (2016). Oxford Handbook of Professional Economic Ethics. Oxford: Oxford University Press.
5.Duliniec, A. (2011). Finansowanie przedsiębiorstwa. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
6.Gasparski, W. (2017). Biznes, Etyka, Odpowiedzialność. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Grzybowski, M. (2004). Firma odpowiedzialna społecznie. Filozofia przedsiębiorstwa XXI wieku. In: T. Kamiński, W. Pomykało (eds.), Społeczna odpowiedzialność współczesnego marketingu (pp. 34–47). Warsaw: Fundacja Innowacja.
8.Håøy, G. Technology for meeting global challenges. Sustainability Strategy Kongsberg – 2018–2022. Retrieved from: www.kongsberg.com (29.08.2018).
9.Iatridis, K. (2011). The Influence of Corporate Social Responsibility on Business Practice: The Case of International Certifiable Management Standards. Preston: University of Central Lancashire.
10.Kotler, P., Lee, N. (2004). Corporate Social responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause. New York: John Wiley & Sons.
11.Littrell, M., Dickson, M. (1999). Social Responsibility in the Global Market, London: Sage.
12.Margolis, J., Walsh, J. (2001). People and profits? The search for a link between a company’s social and financial performance, New York: Erlbaum, Mahwah.
13.Majchrzycka Guzowska, A. (2011). Finanse i prawo finansowe. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Orlen.pl (2018). Odpowiedzialny biznes. Retrieved from: www.orlen.pl (24.08.2018).
15.Pfaff, J. (2013). Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
16.Philips.com (2019). Substantibility. Retrieved from: www.phillips.com (19.02.2019).
17.Podstawka, M. (red.) (2010). Finanse. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
18.Porada-Rochoń, M. (2011). Wiedza i świadomość na temat społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie zachodniopomorskim – wyniki badań. In: Porada-Rochoń, M. (ed.), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako wyraz reorientacji działania współczesnych firm (pp. 11–24). Szczecin: Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina.
19.Stachowiak-Kudła, M. (2014). Wartościowanie decyzji publicznych metodą konsultacji z interesariuszami. Warsaw: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego.
20.Vestas.com. Corporate social responsibility. Retrieved from: www.vestas.com (23.08.2018).
21.Voss, G. (2016). Kształtowanie norm etycznych a odpowiedzialność zawodowa. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.
22.Wells, J.T. (2006). Nadużycia w firmach, Vademecum, zapobieganie i wykrywanie. Warsaw: Lexis Nexis.
23.Willmott, M. (2001). Citizen Brands: Putting Society at the Heart of Your Business. Chichester: John Wiley & Sons.
24.Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2017. Retrieved from: www.g3.gazetaprawna.pl (06.07.2018).
25.Żemigała, M. (2013). Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle analiz bibliometrycznych i opinii pracowników na temat równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.