Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.133/2-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 133 (2) 2018
The Revival of the Securitization Market after the Global Financial Crisis: A Case of Europe
(RYNEK SEKURYTYZACJI PO GLOBALNYM KRYZYSIE FINANSOWYM: PRZYPADEK EUROPY)

Autorzy: Maciej Pawłowski
University of Szczecin
Słowa kluczowe: sekurytyzacja papiery wartościowe kryzys finansowy rynek finansowy
Data publikacji całości:2018-12-10
Liczba stron:9 (29-37)
Klasyfikacja JEL: E44 G01 G15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena europejskiego rynku sekurytyzacji aktywów po globalnym kryzysie finansowym XXI wieku. Przedstawione rozważania koncentrują się na dwóch podstawowych aspektach: (1) identyfikacji zmian w otoczeniu regulacyjnym sekurytyzacji w europejskim systemie finansowym oraz (2) analizie zmian w wielkości i strukturze europejskiego rynku sekurytyzacyjnych instrumentów finansowych w latach 1998–2017. Prowadzone rozważania stanowią próbę odpowiedzi na pytania: czy europejski rynek sekurytyzacji aktywów odradza się?
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baig, S., Choudhry, M. (2013). The Mechanics of Securitization. A Practical Guide to Structuring and Closing Asset-Backed Security Transactions. Hoboken: John Wiley and Sons, Inc.
2.Beltran, D., Cordell, L., Thomas, C.P., (2016). Asymmetric Information and the Death of ABS CDOs. International Finance Discussion Papers 1075.
3.Brunnermeier, M. (2009). Deciphering the Liquidity and Credit Crunch 2007–2008. Journal of Economic Perspectives, 23, pp. 77–100.
4.Chrabonszczewska, E., Waszkiewicz, A. (2010). Ryzyko na międzynarodowych rynkach finansowych. Warsaw: Szkoła Główna Handlowa.
5.International Monetary Fund (2008). Global Financial Stability Report: Containing Systemic Risks and Restoring Financial Soundness. World Economic and Financial Surveys. Washington: International Monetary Fund.
6.International Organization of Securities Commissions (2010). Securitization and Securitized Debt Instruments in Emerging Markets. IOSCO’s Task Force on Securitization (TFOS) Final Report. Retrieved from: http://www.iosco.org (23.09.2018).
7.Keys, B., Mukherjee, T., Seru, A., Vig, V. (2010). Did securitization lead to tax screening? Evidence from subprime loans. The Quarterly Journal of Economics, 125, pp. 307–362.
8.Kothari, V. (2006), Securitization. The Financial Instrument of the Future. Hoboken–New Jersey: John Wiley & Sons.
9.Pawłowski, M. (2018). Financing the solar energy market through the use of securitization – the case of the United States. Copernican Journal of Finance & Accounting, 2 (7), pp. 63–76. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2018.009.
10.Regulation of the European Parliament and of the Council (2015). Laying down common rules on securitization in creating a European framework for simple, transparent and standardized securitization. 2015/0226. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu.
11.Regulation of the European Parliament and of the Council (2017). Laying down a general framework for securitization and creating a specific framework for simple, transparent and standardized securitization. 2017/2402. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu
12.Reksa, Ł. (2007). Sekurytyzacja w krajach Unii Europejskiej oraz w polskim systemie bankowym. Warsaw: Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego.
13.Schwarcz, S.L (2016). Securitization and Post-Crisis Financial Regulation. Cornell Law Review Online. 101. 115–139. Retrieved from: https://ssrn.com/abstract=2701556 (24.11.2018)
14.Securities Industry and Financial Markets Association (2018). Retrieved from: www.sifma.org (04.12.2018).
15.Segoviano, M., Jones, B., Lindner, P., Blankenheim, J. (2013). Securitization: Lessons Learned and the Road Ahead. IMF Working Paper No. 13/255. Retrieved from: https://ssrn.com/ abstract=2381853
16.Waszkiewicz, A. (2010). Sekurytyzacja a kryzys subprime. Zarządzanie Zmianami, 1, pp. 3–21.
17.Waszkiewicz, A., Ponowne narodziny sekurytyzacji? Retrieved from: http://alterum.pl (22.09.2018).