Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015

Rok wydania:2015

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Koncepcja zarządzania internacjonalizacją małych i średnich przedsiębiorstw

10 (13-22) Katarzyna Blanke-Ławniczak Więcej
2.

Promocja poprawy efektywności energetycznej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

9 (23-31) Grażyna Borys Więcej
3.

Wsparcie internacjonalizacji – programy stymulowania umiędzynarodowienia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

12 (32-43) Magdalena Brojakowska-Trząska Więcej
4.

Etyka w kształtowaniu długofalowej koncepcji biznesowej przedsiębiorstwa

9 (44-52) Irena Dudzik-Lewicka Więcej
5.

Wpływ strategii zarządzania jakością na ocenę efektywności procesów transportowych małych i średnich przedsiębiorstw

9 (53-61) Józef Frąś, Adam Koliński, Ryszard Świekatowski Więcej
6.

Zalety i wady amerykańskiej spółki typu S z perspektywy małego przedsiębiorstwa

11 (62-72) Małgorzata Magdalena Hybka Więcej
7.

Internationalisierungsstrategien Polnischer Unternehmen

13 (73-85) Lilianna Jodkowska Więcej
8.

Wiek przedsiębiorstwa jako mikroekonomiczna determinanta struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach

12 (86-97) Teresa Łuczka Więcej
9.

Wpływ otoczenia instytucjonalnego na małe i średnie przedsiębiorstwa w regionach

11 (98-108) Karolina Olejniczak Więcej
10.

Jak utworzyć firmę i przetrwać na rynku?

11 (109-119) Wojciech Pokora Więcej
11.

Rola i znaczenie organizacji wspierania biznesu w transgranicznym współdziałaniu gospodarczym MSP

10 (120-129) Agnieszka Połomska-Jasienowska Więcej
12.

Determinanty w strategii funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w procesie sukcesji

9 (130-138) Dariusz Ratajczak Więcej
13.

Srebrna gospodarka szansą rozwoju MSP

10 (139-148) Małgorzata Rembiasz Więcej
14.

Przedsiębiorczość internetowa w blogosferze

11 (149-159) Aleksandra Roslan-Karaś, Julita E. Wasilczuk Więcej
15.

System edukacji jako czynnik determinujący powstawanie podmiotów gospodarczych sektora MSP

9 (160-168) Monika Sadowska Więcej
16.

Wybrane problemy przedsiębiorczości kobiet w Wielkopolsce

11 (169-179) Paulina Siemieniak Więcej
17.

O mniej lub bardziej słodkim cukrze, czyli kilka uwag o odpowiedzialności społecznej firm rodzinnych i przedsiębiorstw społecznych

11 (180-190) Marzena Starnawska, Magdalena Popowska Więcej
18.

Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej jako jednostki mikro

10 (191-200) Kazimiera Winiarska Więcej
19.

Wybrane czynniki sukcesu przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce

13 (201-213) Henryk Wnorowski Więcej
20.

Czynniki determinujące wartość produkcji roślinnej gospodarstw rolnych w regionie Pomorza środkowego

10 (214-223) Danuta Zawadzka, Agnieszka Strzelecka Więcej
21.

Obraz przedsiębiorczości w Polsce w badaniach GEM

9 (224-232) Krzysztof Zięba Więcej
22.

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

12 (233-244) Agnieszka Żołądkiewicz Więcej
23.

Ryzyko w mikro i małych przedsiębiorstwach – między szansą a zagrożeniem

9 (245-253) Aurelia Bielawska Więcej
24.

Insurance for small and medium business in Russia


(Ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw w Rosji)
8 (254-261) Nadezda Kirillova Więcej
25.

Ryzyko w opinii mikroprzedsiębiorców – szansa czy zagrożenie?

7 (262-268) Hanna Soroka-Potrzebna Więcej
26.

Rola działu windykacji w procesie wspomagania zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego w przedsiębiorstwie

14 (269-282) Dorota Strubel Więcej
27.

Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw uczestniczących w rynku zamówień publicznych w świetle badań empirycznych

9 (283-291) Arkadiusz Borowiec Więcej
28.

Innowacyjny model współpracy uczelnia wyższa–biznes szansą na wzmocnienie kontaktów przedsiębiorców z sektorem nauki

8 (292-299) Irena Dudzik-Lewicka Więcej
29.

Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie

13 (300-312) Józef Frąś, Marek Siwkowski, Marek Matulewski Więcej
30.

Zarządzanie innowacjami w małych i dużych przedsiębiorstwach (analiza porównawcza)

10 (313-322) Katarzyna Kozioł-Nadolna Więcej
31.

Potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw regionu śląskiego

9 (323-331) Aneta Madyda Więcej
32.

Zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna sektora MSP w województwie zachodniopomorskim

10 (332-341) Arkadiusz Świadek, Barbara Czerniachowicz Więcej
33.

Innowacyjność polskich przedsiębiorstw rodzinnych w świetle dotychczasowych badań oraz wybranych studiów przypadku

11 (342-352) Alicja Winnicka-Popczyk Więcej
34.

Fundusz Kapitału Zalążkowego w finansowaniu innowacyjnych przedsięwzięć

10 (353-362) Barbara Bartkowiak Więcej
35.

Niektóre determinanty struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce – badania empiryczne

12 (363-374) Anna Bera, Katarzyna Prędkiewicz Więcej
36.

Zróżnicowanie kondycji finansowej gospodarstw mlecznych

9 (375-383) Piotr Bórawski, Aneta Bełdycka-Bórawska Więcej
37.

Wartości rekomendowane wskaźników wspomagania finansowego dla przedsiębiorstw z sektora MSP

12 (384-395) Piotr Figura Więcej
38.

Wsparcie publiczne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w perspektywie finansowej 2007–2013

12 (396-407) Dominika Kordela Więcej
39.

Perspektywy rozwoju usług faktoringowych dla sektora MSP w Polsce

12 (408-419) Katarzyna Kreczmańska-Gigol Więcej
40.

Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw ekonomii społecznej w Polsce przez fundusze europejskie

13 (420-432) Paweł Mikołajczak, Waldemar Czternasty Więcej
41.

Obce źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

9 (433-441) Maria Sierpińska, Małgorzata Gajda-Kantorowska Więcej
42.

Leasing jako źródło finansowania rozwoju mikro, małych i średnich podmiotów gospodarczych

9 (442-450) Agata Sierpińska-Sawicz, Elżbieta Królikowska Więcej
43.

Jakość portfela kredytowego przedsiębiorstw rodzinnych na przykładzie wybranych banków spółdzielczych

10 (451-460) Artur Stefański Więcej
44.

Struktura źródeł finansowania w zależności od celu finansowania w małych i średnich przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych

14 (461-474) Robert Wolański Więcej
45.

The rate of return of the primary offerings on the example of small firms listed on the NewConnect and companies on the WSE main maret


(Stopa zwrotu ofert pierwotnych na przykładzie małych spółek na rynku NewConnect i przedsiębiorstw na rynku głównym GPW)
11 (475-485) Marcin Jan Flotyński Więcej
46.

Modele finansowania rozwoju a przepływy pieniężne (z uwzględnieniem spółek notowanych na rynku NewConnect)

10 (486-495) Gabriela Łukasik, Bartosz Orliński Więcej
47.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako potencjalne źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

12 (496-507) Joanna Małecka Więcej
48.

Dywidendy regularne i dywidendy specjalne w małych i średnich spółkach kapitałowych

11 (508-518) Sławomir Zarębski Więcej
49.

Implementacja systemu informacyjnego klasy ERP w mikro i małym przedsiębiorstwie (studium przypadku)

9 (519-527) Magdalena Baliś Więcej
50.

Sprawozdawczość finansowa jednostek mikro

10 (528-537) Ksenia Czubakowska Więcej
51.

System wczesnego ostrzegania w zarządzaniu sytuacją kryzysową w małym i średnim przedsiębiorstwie

10 (538-547) Anna Dębicka Więcej
52.

Użyteczność systemów klasy Business Process Management (BPMS) dla firm sektora MSP

12 (548-559) Marian Krupa Więcej
53.

Zarządzanie promocją przedsiębiorstwa w internecie przy użyciu portalu Pinterest

7 (560-566) Jakub Pawlak Więcej
54.

Źródła informacji dla działalności innowacyjnej w mikro i małych przedsiębiorstwach przemysłowych Polski wschodniej

8 (567-574) Katarzyna Szopik-Depczyńska Więcej
55.

Usługi biegłego rewidenta dla MSP – wartością dla przedsiębiorcy

11 (575-585) Jolanta Wiśniewska Więcej
56.

Obowiązki przedsiębiorstw wobec instytucji administracji publicznej

15 (586-600) Dominika Zielińska Więcej
57.

Zjawisko luki podatkowej w kształtowaniu warunków funkcjonowania przedsiębiorstw

11 (601-611) Adam Adamczyk Więcej
58.

Relacje zadłużenia w kredytach i pożyczkach oraz opodatkowania do przychodów ze sprzedaży w podmiotach sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

11 (612-622) Agnieszka Huterska, Robert Huterski, Ewa Zdunek-Rosa Więcej
59.

Amortyzacja podatkowa jako instrument wspierania inwestycji małych przedsiębiorstw w Polsce

10 (623-632) Jolanta Iwin-Garzyńska Więcej
60.

Problem oszustw podatkowych na przykładzie podatku VAT

9 (633-641) Dariusz Pauch Więcej
61.

Wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw przez system podatkowy

10 (642-651) Paweł Przepióra Więcej