Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Sprawozdawczość finansowa jednostek mikro

Autorzy: Ksenia Czubakowska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: sprawozdania finansowe mikroprzedsiębiorstwa
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (528-537)

Abstrakt

W artykule przedstawiono istotę przedsiębiorstw mikro, małych i średnich w ustawodawstwie. Wskazano zakres informacyjny sprawozdań finansowych jednostek regulowanych w ustawie o rachunkowości oraz sporządzanych w formie uproszczonej sprawozdań mikroprzedsiębiorstw. Nadmienia się, że jednostki mikro mogą sporządzać sprawozdania finansowe za 2014 rok.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Sawicki K., Sprawozdania finansowe i ich wykorzystanie w małym przedsiębiorstwie,
2.w: Rachunkowość małych przedsiębiorstw, red. T. Kiziukiewicz, K. Sawicki, PWE, Warszawa 2012.
3.Ustawa z 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (DzU nr 101, poz. 1178 ze zm., rozdz. 6).
4.Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU z 2013, poz. 672, rozdz. 7).
5.Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. DzU z 2013 r., poz. 330; z 2014 r. poz. 768, poz. 1100).
6.Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (380) GOFIN, 20.10.2014 r.