Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Jak utworzyć firmę i przetrwać na rynku?

Autorzy: Wojciech Pokora
Bydgoska Szkoła Wyższa
Słowa kluczowe: kapitał początkowy zakładanie firm przedsiębiorcy biznes samozatrudnienie
Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (109-119)

Abstrakt

Codziennie w Polsce powstaje ok. 1400 nowych firm, z czego 90% rejestrowanych jest jako działalność gospodarcza. Statystyczny polski przedsiębiorca to handlowiec, rzadziej oferent usług. Firmy zakładają specjaliści, bezrobotni i osoby otwierające działalność pod presją pracodawców. Z nowo powstałych przedsiębiorstw tylko 30% przeżywa 5 lat. W artykule omówiono podstawowe błędy popełniane przez właścicieli mikroprzedsiębiorstw, które najczęściej doprowadzają do ich upadku. Autor próbuje wskazać, jakie kroki musi podjąć przedsiębiorca, aby przetrwać na współczesnym rynku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czarnecki L., Biznes po prostu, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2011.
2.Drucker P.F, Menedżer skuteczny, Wyd. Nowoczesność, Warszawa 1994.
3.Gerber M.E., Mit przedsiębiorczości. Dlaczego większość małych firm upada i jak temu zara-dzić, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2010.
4.Główny Urząd Statystyczny, Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2008–2012, Warszawa 2014 r., http:// stat.gov.pl/ obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe.
5.Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Raport o stanie małych i średnich przedsię-biorstw w Polsce, Warszawa 2011 r., www.parp.gov.pl/.
6.The European Commission, Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (OJ L 124 of 20.5.2003).