Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 467 (limit rekordów: 100, liczba stron: 5).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. An Objective Assessment of Men’s Physical Activity during Cooper Test based on the Direct Monitoring by Accelerometer ActiGraphWGT3X
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Przejdź
2. KULT PRZYWÓDCY W III RZESZY W FILMIE PROPAGANDOWYM TRIUMF WOLI
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2015 2015 Przejdź
3. PRZECIW HITLERYZMOWI I WOJNIE. POLSKI FILM PROPAGANDOWY LONDYŃSKIEGO BIURA FILMOWEGO
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2015 2015 Przejdź
4. Identyfikacja ekspertowego modelu decyzyjnego w problemach wielokryterialnych z zastosowaniem metody obiektów charakterystycznych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Przejdź
5. Sąsiedztwo polsko-czeskie w końcu średniowiecza. Wybrane zagadnienia
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2016 2016 Przejdź
6. Kierunki współpracy zagranicznej województwa warmińsko-mazurskiego na tle pozostałych województw nadmorskich
(Acta Politica Polonica)
2/2015 (32) 2015 Przejdź
7. Udział przedstawicieli ruchów miejskich w wyborach samorządowych w 2014 roku – sukces czy porażka?
(Acta Politica Polonica)
3/2015 (33) 2015 Przejdź
8. Społeczna odpowiedzialność i nieodpowiedzialność biznesu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/1 2015 2015 Przejdź
9. The Suburban Areas of Tourist and Recreation Reception in the Opinion of Users. A Comparative Case Study
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Przejdź
10. Wykorzystanie współczynnika zmienności do oceny nieruchomości podobnych w procesie szacowania nieruchomości
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Przejdź
11. Linie oporu i wsparcia na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i rolnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Przejdź
12. Ekonometryczny model cen gruntów rolnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Przejdź
13. Słuchacze Szkoły Prawniczej Ministerstwa Sprawiedliwości w Szczecinie skierowani na odbycie aplikacji sądowej w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Na podstawie akt osobowych aplikantów Sądu Apelacyjnego i Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Przejdź
14. Metody działań organów bezpieczeństwa wobec duchowieństwa i wiernych Kościoła rzymskokatolickiego w województwie koszalińskim w latach 1950-1975
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Przejdź
15. Komunikacja Miejska w Koszalinie w latach 1945 - 1989
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
16. Kamienie wilhelmiańskie ze szczytu Góry Chełmskiej koło Koszalina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Przejdź
17. Obywatelski i samorządowy wymiar polskiej dyplomacji na przykładzie współpracy województwa zachodniopomorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
18. Z dziejów błaznów na Pomorzu: Błazen Hintze (zm. 1599)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
19. Zapiska obituarna księcia Eryka I Pomorskiego (1449-1459)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
20. ZATRUDNIANIE I MOTYWOWANIE PRACUJĄCYCH STUDENTÓW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Przejdź
21. Handel wewnątrzgałęziowy – miernikiem międzynarodowej pozycji konkurencyjnej gospodarek
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Przejdź
22. KRAJE NEXT ELEVEN – WSCHODZĄCE ŚWIATOWE POTĘGI A KRYZYS GOSPODARCZY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/3 2015 2015 Przejdź
23. Morskie połowy rekreacyjne szansą rozwoju społeczno-gospodarczego strefy brzegowej Bałtyku
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Przejdź
24. Strategia koopetycji w aspekcie rozwoju ekoturystyki (studium przypadku – Euroregion Pomerania)
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Przejdź
25. Presja połowów rekreacyjnych na wybrane jeziora w północno-zachodniej Polsce
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Przejdź
26. Istota ekologicznych rozwiązań transportowych w obiektach turystycznych Polski i Unii Europejskiej
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Przejdź
27. Spatial policy of suburban municipalities. Current directions in the development of tourism and recreation in suburban areas
(European Journal of Service Management)
Vol. 18, 2/2016 2016 Przejdź
28. What Does Post-Exercise Proteinuria Tell Us About Kidneys?
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Przejdź
29. ZAŁOŻENIE BISKUPSTWA POMORSKIEGO WEDŁUG AUGUSTYNA ZE STARGARDU
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Przejdź
30. „Bzik na punkcie mieszkania”, czyli mieszkanie i jego otoczenie w Prusach w latach 1871 – 1918
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
31. REPORTAŻ NA POMORZU. REKONESANS
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
32. Rozwój żeglarstwa w lewobrzeżnej części Szczecina. Część I. Sekcja Żeglarska KS Świt Skolwin
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
33. Zdrowie w Szczecinie w latach 1945-1946
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Przejdź
34. Współczesne aspekty zarządzania w chmurach komputerowych i biblioteki infrastruktury technologii informatycznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
35. Archiwizacja dokumentów elektronicznych – nowy trend w rozwoju IT
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
36. Jak utworzyć firmę i przetrwać na rynku?
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
37. ROLA DORADZTWA GOSPODARCZEGO W TWORZENIU WIEDZY I STRATEGII ROZWOjU W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWACH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
38. Wpływ mediów społecznościowych na zarządzanie procesowe w organizacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
39. Szacunek wielkości popytu na usługi publicznego transportu zbiorowego w Szczecinie na lata 2015–2017
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
40. Determinanty cen uprawnień do emisji CO2 na rynku europejskim w latach 2013-2016
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
41. Czy w polityce lokalnej można działać poza partią polityczną? Casus Małgorzaty Jacyny-Witt w Szczecinie
(Acta Politica Polonica)
3/2014 (29) 2014 Przejdź
42. Ordynacja, reforma, pieniądze czy polityka? Sposoby na zwiększenie frekwencji w wyborach do rad jednostek pomocniczych gmin
(Acta Politica Polonica)
2/2016 (36) 2016 Przejdź
43. Charakterystyka i pochodzenie demonów rodzaju żeńskiego w Testamencie Salomona
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Przejdź
44. RYNEK PRZEWOZÓW PROMOWYCH POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
45. CAUSE-RELATED MARKETING – WPŁYW TYPU PRODUKTUI STOPNIA DOPASOWANIA SPRAWY SPOŁECZNEJ DO PRODUKTU NA INTENCJE ZAKUPOWE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
46. UWARUNKOWANIA POSTAW KLIENTÓW WOBEC USŁUGI- PODEJŚCIE ORGANIZACJI A KLIENTOCENTRYCZNOŚĆ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
47. ZNACZENIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU DLA SPÓŁEK GIEŁDOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Przejdź
48. The economic dimension of the impact of sector exclusions for the processes of shaping the structure and the amount of communication compensations granted by the insurance companies in Poland and the European Union
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Przejdź
49. Finansowanie polskich parków narodowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
50. Technical requirements for inland navigation ships to transport compressed natural gas
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 124 2016 2016 Przejdź
51. The use of advanced materials for the construction on river cruise vessels according to the latest technical requirements for inland waterway vessels in the European Union
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 124 2016 2016 Przejdź
52. EKOLOGICZNE ASPEKTY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Przejdź
53. WYNAGRODZENIA JAKO KOSZTY PARKÓW NARODOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Przejdź
54. Stanowisko reprezentantów Szkoły Austriackiej wobec działalności politycznej amerykańskich Republikanów w kwestiach ekonomicznych i wolności jednostek w II połowie XIX wieku
(Acta Politica Polonica)
4/2016 (38) 2016 Przejdź
55. O potrzebie różnorodności. Systemy zarządzania treścią (Content Management System) w strategii przedsiębiorstwa branży IT
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Przejdź
56. Zapisać ojcostwo (Tomasz Jastrun, Jacek Podsiadło)
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
57. Prześniona rewolucja polskiej męskości – o Sprzysiężeniu Stefana Kisielewskiego
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (6) 2016 2016 Przejdź
58. Uwarunkowania skuteczności funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w obszarach recepcji turystycznej w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
59. Uwarunkowania skuteczności funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w Polsce w formule klastrów turystycznych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
60. Kierunki badań i kształcenia w zakresie myśli ekonomicznej transportu
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
61. Partnerstwo parku narodowego, czyli o wdrożeniu turystyki zrównoważonej
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
62. Żegluga odrzańska jako ogniwo intermodalnych łańcuchów transportowych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
63. Systemowe wspieranie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ograniczaniu luki finansowej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
64. Propozycja wdrożenia obszarowego systemu zarządzania ruchem drogowym w Szczecinie
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
65. Zużycie wody w gospodarstwach domowych na przykładzie spółdzielni mieszkaniowej „ogrodnik” w Sianowie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
66. Modelowanie ekonometryczne olsztyńskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
67. Czy studenci ekonomii są homo oeconomicus? Ekonomiczne motywy podejmowania studiów wyższych
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Przejdź
68. Analiza zmian podobieństwa struktur handlu zagranicznego nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004–2015 – w kierunku dalszej konwergencji na jednolitym rynku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Przejdź
69. Morska energetyka wiatrowa jako istotny potencjał rozwoju polskiej gospodarki morskiej
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
70. Faktoring jako narzędzie wspomagające zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie – studium przypadku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
71. Teologia informacji jako odpowiedź na kryzys w idei stworzenia poswodowany ateistyczną interpretacją wyników badań przeprowadzonych na gruncie nauk przyrodniczych
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Przejdź
72. Kwestia całościowego podejścia do człowieka
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Przejdź
73. W kierunku nowego modelu handlu międzynarodowego – koncepcja Fair Trade 3.0
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Przejdź
74. Recenzja [Urszula Jeruszka, Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa 2016]
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
75. Rola wojen i konfliktów w kształtowaniu ładu europejskiego w średniowieczu.
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Przejdź
76. Kilka słów o Jubilacie
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
77. Profesor Franciszek Gronowski – jeden z Ojców Szczecińskiej Szkoły Ekonomiki Transportu
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
78. Wykaz wybranych publikacji Profesora Franciszka Gronowskiego
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
79. Wykaz doktorów wypromowanych przez Profesora Franciszka Gronowskiego
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
80. Autorefleksje
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
81. O uprawie morza i nie tylko (z profesorem Franciszkiem Gronowskim rozmawia Dariusz Waldziński)
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
82. Tak to się wszystko zaczęło. Garść wspomnień z mojej współpracy z prof. F. Gronowskim z okazji 90. rocznicy urodzin Profesora
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
83. Rozwój transportu morskiego a ludzie go obsługujący i ich kształcenie za granicą oraz w Polsce
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
84. Nasz katedralny Nestor
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
85. Uczony, Nauczyciel, Obywatel
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
86. Profesor Franciszek Gronowski – Niezawodny Przyjaciel
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
87. Wspomnienia na 90-lecie urodzin prof. zw. dr hab. Franciszka Gronowskiego
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
88. Ewolucja studiów doktoranckich – od Politechniki Szczecińskiej do Uniwersytetu Szczecińskiego
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
89. Mój Mistrz, Nauczyciel, Wychowawca
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
90. Polska i Niemcy – wymiary sąsiedztwa. Nominowani i laureaci XVIII Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2016 2016 Przejdź
91. „Vom Löwen zum Adler”. Der Übergang Schwedisch Pommerns an Preussen 1815. Sesja z okazji włączenia Pomorza Szwedzkiego w 1815 roku do Pruskiego Pomorza
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2016 2016 Przejdź
92. O Krzysztofie Celestynie Mrongowiuszu raz jeszcze. W Roku Mrongowiuszowym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2016 2016 Przejdź
93. Omówienie książki Roberta Ryssa, Iść po granicy – artykuły, eseje, rozmowy, Szczecin 2015
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2016 2016 Przejdź
94. Jacek Borkowski, Andrzej Kuczkowski, Poza szlakiem. Źródła archeologiczne do dziejów małych miast Pomorza Środkowego, Część 1B, województwo koszalińskie, Koszalińskie Zeszyty Muzealne, Seria B-VIII, Archeologia, t. II, Koszalin 2012, ss. 532
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2015 2015 Przejdź
95. Andrzej Kuczkowski, Cholin-Gollenberg-Góra Chełmska. Źródła archeologiczne do dziejów Góry Chełmskiej koło Koszalina, Koszalin 2013, ss. 235
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2015 2015 Przejdź
96. Der deutsche Sport auf dem Weg in die Moderne. Carl Diem und sein Zeit, red. Michael Krüger, LIT VERLAG Dr. W. Hopf, Berlin 2009, ss. 384
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2015 2015 Przejdź
97. Eckhard Jäger, Die Insel Rügen auf alten Karten. Vier Jahrhunderte Kartografiegeschichte 1532–1885, Husum Druck- und Verlagsgesellschaft 2014, ss. 256
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Przejdź
98. Wojciech Gajewski, Od „Kolejówki” do V Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Herberta w Słupsku. Zarys monografii szkoły 1959–2010, Słupsk 2010, ss. 479
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Przejdź
99. Henryk Kocój, Dyplomaci sascy wobec powstania kościuszkowskiego, Kraków 2013, ss. 445
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Przejdź
100. Der Briefwechsel zwischen Carl Diem und Werner March, “Unsere gemeinsam gelöste Lebensaufgabe Aufgabe”, Bearb. Karl Lennartz, Thomas Schmidt, Academia Verlag Sankt Augustin 2002 (Schriften der Deutschen Sporthochschule Köln, Band 47)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Przejdź
Strona