Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-13
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/2 2016
CAUSE-RELATED MARKETING – WPŁYW TYPU PRODUKTUI STOPNIA DOPASOWANIA SPRAWY SPOŁECZNEJ DO PRODUKTU NA INTENCJE ZAKUPOWE

Autorzy: Wojciech Kozłowski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: cause-related marketing intencje zakupowe typ produktu dopasowanie sprawy
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (137-146)
Klasyfikacja JEL: D01 D12 D64 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań skoncentrowanych naocenie postaw społecznych względem kampanii cause-related marketing, w której pieniądze są przekazywane organizacji charytatywnej za każdym razem, kiedy konsument nabywa produkt. Wyniki przeprowadzonego eksperymentu wskazują, że intencje zakupowe produktów CRM nie są warunkowane ani typem produktu, ani stopniem dopasowania sprawy społecznej. Poparcie zyskała natomiast teza, że altruistyczny bodziec będzie bardziej skuteczny w stymulowaniu zakupów niż obniżka cenowa i rabat gotówkowy (bodźce materialne), kiedy oferowany będzie produkt o wartościach hedonistycznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bigné, E., Currás-Pérez, R., Aldás-Manzano, J. (2012). Dual nature of cause-brand fit: Influence on corporate social responsibility on consumer perception. European Journal of Marketing, 46, 3/4, 575−594.
2.Buil, I., Melero, I., Montaner T. (2009). The role of product type and perceived fit in cause- -related marketing. Pobrane z: www.marketing-trends-congress.com/.../Journal%20.
3.Chang, C.T., Liu, H.W. (2012). Goodwill hunting? Influences of product-cause fit, product type, and donation level in cause-related marketing. Marketing Intelligence & Planning, 30, 6, 634–652.
4.Chowdhury, T.G., Khare, A. (2011). Matching a cause with self-schema: the moderating effect on brand preferences. Psychology & Marketing, 28, 8, 825–842.
5.Galán-Ladero, M.M., Galera-Casquet, C. (2013). Does the donation size influence on attitudes toward cause-related marketing? Responsibility and Sustainability. Socioeconomic, Political and Legal Issues, 1, 1, 7−19.
6.Goldsmith, E.R., Yimin, Z. (2014). The influences of brand-consumer and cause-congruence on consumer responses to cause related marketing. Journal of Applied Marketing Theory, 5, 2, 74–95.
7.Kozłowski, W., Rutkowska, A. (2016). Konsumpcjonizm a marketing społecznie zaangażowany (s. 235–252). W: J. Ejdys (red.) Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w naukach o zarządzaniu. Aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Toruń: TNOik.
8.Kozłowski, W., Rutkowska, A. (2015). Marketing Społecznie Zaangażowany – szansa dla innowacji społecznych. Logistyka, 2, 1518–1522.
9.Kozłowski, W. (2008). Cause-related marketing w badaniach naukowych i praktyce biznesowej. Marketing i Rynek, 6, 9–14.
10.Kuo, A., Rice, D.H. (2015). The impact of perceptual congruence on the effectiveness of cause-related marketing campaigns. Journal of Consumer Psychology, 25, 1, 78–88.
11.Mirońska, D., Zaborek, P. (2014). Polacy wobec marketingu społecznie zaangażowanego. Marketing i Rynek, 1, 32–40.
12.Strahilevitz, M., Myers, J.G. (1998). Donations to charity as purchase incentives: How well they work may depend on what you are trying to sell. Journal of Consumer Research, 24, 434–446.
13.Vaidyanathan, R., Aggarwal, P. (2005). Using commitments to drive consistency: enhancing the effectiveness of cause-related marketing communication. Journal of Marketing Communications, 1, 4, 231–246.
14.Zawadzka, A.M. (2009). Fuzja wyobrażeń. Pobrane z: http://www.charaktery.eu/charaktery/2009/05/2951/Fuzja-wyobra%C5%BCe%C5%84/.