Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Oświadczenie redaktora naukowego

Oświadczenie wypełnia redaktor naukowy numeru/tomu czasopisma.

Oświadczenie redaktora naukowego