Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Kontakt

Redaktor naczelny:

Barbara Kryk (dr hab. prof. nadzw. US)

e-mail: barbara.kryk@usz.edu.pl

Sekretarz redakcji:

Rafał Nagaj (dr hab. prof. nadzw. US)

e-mail: rafal.nagaj@usz.edu.pl

Adres korespondencyjny redakcji:

Czasopismo naukowe „Studia i Prace WNEiZ US”, pokój 331
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński
ul. Mickiewicza 64/66
71-101 Szczecin

Polska