Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Tabele, rysunki, wzory

  1. Tabele i rysunki powinny być umieszczone w tekście. Ponadto autor powinien również je dostarczyć w formie plików graficznych (np. *.cdr, *.ai, *.eps, *.wmf, *.emf, wykresy Excel itp.).
  2. Zawarte w pracy równania bądź inne specyficzne elementy pracy powinny być wykonane za pomocą oprogramowania zawartego w pakiecie MS Office (np. edytor równań Microsoft Eqaution) i pozostawione w pracy w wersji edytowalnej.
  3. Tabele, rysunki, wykresy schematy – maksymalna szerokość – 125 mm, maksymalna wysokość – 170 mm.
  4. Zdjęcia – rozdzielczość 330 dpi (dla wielkości obrazu w pracy w skali 1:1), w formacie *.tif, *.jpd (maksymalna szerokość – 125 mm, maksymalna wysokość – 170 mm).
  5. Zapisywanie wzorów: tekst główny – 11 pkt, indeksy – 7 pkt, maksymalna szerokość wzoru – 120 mm.
  6. Skanowane rysunki, schematy – czarno-białe, rozdzielczość 1200 dpi, w formacie *.tif.
  7. Nie należy zamieszczać ilustracji, schematów skopiowanych z Internetu (ich rozdzielczość nie spełnia wymagań niezbędnych do potrzeb druku).

Przykład

Tabela 1
Struktura bezrobocia w Polsce (wycentrowane, czcionka 12)

Wyszczególnienie (czcionka w środku tabeli 9-11)        

 

 

       

Źródło: …….. (czcionka 10).

 


Rys. 1. Dynamika bezrobocia w województwie (czcionka 12)

Źródło: ……. (czcionka 10).