Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Redakcja serii "Studia i Prace WNEiZ US"

Redaktor naczelny serii
dr hab. Barbara Kryk, prof. nadzw. US

Rada Naukowa
prof. Edward Urbańczyk - przewodniczący, Uniwersytet Szczeciński
prof. Peter Bielik - Slovak Agricultural University (Słowacja)
prof. Ryszard Borowiecki - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. Gabriela Dragan - Akademia of Economic Science (Rumunia)
prof. Zygmunt Drążek - Uniwersytet Szczeciński
prof. Jerzy Dudziński - Uniwersytet Szczeciński
prof. Rolf Eggert - Deutsches Bundestbank (Hamburg)
prof. Jan Helmke - Hochschule Wismar (Niemcy)
prof. Józef Hozer - Uniwersytet Szczeciński

prof. Virginia Jureniene - Uniwersytet Wileński(Wilno)
prof. Stephen Jefferys - London Metropolitan University
prof. Teresa Kiziukiewicz Uniwersytet Szczeciński
prof. Bożena Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław
prof. Grażyna Krzymieniewska - Uniwersytet Ekonomiczny Poznań
prof. Merouane Lakehal-Ayat - St. John Fisher College (USA)
prof. Winfried Lamersdorf – Universität Hamburg (Niemcy)
prof. Kari Liuhto - Turku School of Economics (Finlandia)
prof. Losurdo Francesco - Uniwersytet w Bari (Włochy)
prof. Teresa Lubińska - Uniwersytet Szczeciński
prof. LIU Quisheng – Guangdong University of Foreign Studies (Chiny)
prof. Eric Schoop, Technische Universität Dresden (Niemcy)
prof. Bruno Sergi – University of Messyna (Włochy)
prof. Waldemar Tarczyński - Uniwersytet Szczeciński

Redaktor statystyczny
dr hab. Mariusz Doszyń, prof. nadzw. US -  Instytut  Ekonometrii i Statystyki

Redaktorzy tematyczni
prof. dr hab. inż. Ryszard Budziński, prof. zw. US -  Instytut Informatyki w Zarządzaniu
prof. dr hab. Leon Dorozik, prof. zw. US - Instytut Finansów
prof. dr hab. Waldemar Gos, prof. zw. US - Instytut Rachunkowości
dr hab. Augustyna Burlita, prof. nadzw. US - Instytut Zarządzania i Marketingu (marketing)
dr hab. inż. Alberto Lozano, prof. nadzw. US - Instytut Zarządzania i Marketingu (zarządzanie)
dr hab. Jacek Batóg, prof. nadzw. US - Instytut  Ekonometrii i Statystyki (metody ilościowe)

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego