Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Recenzenci serii „Studia i Prace WNEiZ US”

Recenzenci serii „Studia i Prace WNEiZ US” w roku 2018:

 

 

Recenzenci serii „Studia i Prace WNEiZ US” w roku 2017:

Recenzenci zewnętrzni:

dr hab. prof. UŁ Małgorzata Burchard-Dziubińska -  Uniwersytet Łódzki

dr hab. inż. prof. UE Anna Cierniak-Emerych

dr hab. prof. PG  Małgorzata Gawrycka prof. nadzw. Politechnika Gda ńska

dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska

dr hab. Jarosław Kaczmarek, prof nadzw. UE w Krakowie

dr hab. prof.  UKW Sławomir Kamosiński

dr hab. Krystyna Kmiotek, Politechnika Rzeszowska

prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska, prof. zw. UEP

dr hab. prof. UEP Elżbieta Kowalczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. prof. UE Małogorzata Kożuch - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. prof. AGH  Dagmara Lewicka , AGH Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

Dr hab. prof. UEK Edward Molendowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. Izabela Ostoj, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

UEP prof. dr hab. Marek Ratajczak, prof zw. UEP

prof. dr hab. Jerzy Schroeder, UE w Poznaniu

dr hab. prof.  UEP Beata Skowron-Mielnik

dr hab. Magdalena Sobocińska, UE we Wrocławiu

dr ha. prof. GWSH Krzysztof Szaflarski, Górnośląska WyższaSzkoła Handlowa w Katowicach

dr hab. prof. Alina Szypulewska-Porczyńska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

dr hab. Beata  Ślusarczyk, prof. nadzw. P.Cz., Politechnika Częstochowska

Dr hab. prof. UG Krystyna Żołądkiewicz, Uniwersytet Gdański

 

Recenzenci wewnętrzni:

dr hab. prof. US Augustyna Burlita, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. prof. US  Ewa Frąckiewicz, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. prof. US Katarzyna Gadomska-Lila, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. prof. US Zdzisław Gomółka, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Krzysztof Janasz, prof nadzw. U.S., Uniwersytet Szczeciński, WNEiZ

dr hab. prof. US Wojciech Jarecki, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. prof. US Katarzyna Kozioł-Nadolna, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. prof. US Alberto Lozano Platonoff, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. prof. US Katarzyna Włodarczyk, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. prof. US Katarzyna Gadomska-Lila, Uniwersytet Szczeciński

 

 

Recenzenci serii „Studia i Prace WNEiZ US” w roku 2016:

dr hab. Bieszk-Stolorz - Uniwersytet Szczeciński

dr hab. prof. UŁ Małgorzata Burchard-Dziubińska - Uniwersytet Łódzki

dr hab. prof. US Augustyna Burlita - Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Anna Dąbrowska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. prof. US Iwona Foryś - Uniwersytet Szczeciński
dr hab. prof. US Ewa Frąckiewicz - Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. inż. Józef Frąś - Politechnika Poznańska
dr hab. Małgorzata Gawrycka - Uniwersytet Gdański
dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. Krystyna Gutkowska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. prof. SGH Mirosława Janoś-Kresło - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. Renata Knap - Uniwersytet Szczeciński
dr hab. prof. UE Magdalena Knapińska - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. prof. SGGW Irena Ozimek - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. prof. UŁ Robert Kozielski - Uniwersytet Łódzki

dr hab. Małogorzata Kożuch -  UE w Krakowie

dr hab. prof. UE Grzegorz Maciejewski - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. Radosław Mącik - UMCS w Lublinie

dr hab. Iwona Markowicz - Uniwersytet Szczeciński

dr hab. prof. US Danuta Miłaszewicz - Uniwersytet Szczeciński

dr hab. prof. US Halina Nakonieczna-Kisiel - Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Agata Niemczyk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. prof. UG Anna Nikodemska-Wołowik - Uniwersytet Gdański
dr hab. prof. UEP Dariusz Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Izabela Ostoj - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. prof. Sylwia Pangsy-Kania - Uniwersytet Gdański
dr hab. prof. US Edyta Rudawska - Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Iga Rudawska - Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Sławomir Smyczek - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. inż., prof. UEK Jadwiga Stobiecka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Beata Tarczydło - AGH w Krakowie
dr hab. prof. US Jolanta Witek - Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Robert Wolny - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. Katarzyna Włodarczyk - Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Wrocław Anetta Zielińska - UE we Wrocławiu

Recenzenci serii „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” w roku 2015 r.
dr hab. prof. US Augustyna Burlita - Uniwersytet Szczeciński
dr hab. prof. Małgorzata Burchard-Dziubińska - Uniwersytet Łódzki
dr hab. prof. nadzw. Nelly Daszkiewicz - Politechnika Gdańska
dr hab. Joanna Ejdys - Politechnika Białostocka
dr hab. prof. US Ewa Frąckiewicz - Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Małgorzata Gawrycka - Politechnika Gdańska
dr hab. prof. UG Wiesław Golnau - Uniwersytet Gdański
dr hab. Karol Kociszewski - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. prof. nadzw. UŁ Robert Kozielski - Uniwersytet Łódzki
dr hab. Małgorzata Kożuch - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. nadzw. PG - Politechnika Gdańska
dr hab. Dagmara Lewicka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie
dr hab. prof. US Danuta Miłaszewicz - Uniwersytet Szczeciński
dr hab. prof. UG Anna Maria Nikodemska-Wołowik - Uniwersytet Gdański
dr hab. prof. UG Barbara Pawłowska - Uniwersytet Gdański
dr hab. Tadeusz Pindór - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie
dr hab. prof. Łukasz Popławski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. prof. US Edyta Rudawska - Uniwersytet Szczeciński
prof. zw. Jerzy Schroeder - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. prof. UG Hanna Treder - Uniwersytet Gdański
dr hab. prof. UE Jarosław Woźniczka - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Agnieszka Żbikowska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. prof. US Jolanta Witek - Uniwersytet Szczeciński

Recenzenci serii „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” w roku 2014 r.
dr hab. prof. WSB Arnold Bernaciak - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
dr hab. prof. Małgorzata Burchard-Dziubińska - Uniwersytet Łódzki
dr hab. prof. US Augustyna Burlita - Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Joanna Ejdys - Politechnika Białostocka
dr hab. prof. US Iwona Foryś - Uniwersytet Szczeciński
prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski - Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr hab. prof. AEK Andrzej Jaki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
dr hab. prof. UG Mirosław Krajewski, Uniwersytet Gdański
prof. zw. dr hab. Teodor Kulawczuk - Uniwersytet Gdański
dr hab. prof. US Danuta Miłaszewicz - Uniwersytet Szczeciński
dr hab. prof. US Halina Nakonieczna-Kisiel - Uniwersytet Szczeciński
dr hab. prof. Sylwia Pangsy-Kania - Uniwersytet Gdański
dr hab. prof. Łukasz Popławski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. prof. Krzysztof Szaflarski - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
prof. dr hab. Jan Zawadzki - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
dr hab. prof. Mariusz Zieliński - Politechnika Śląska
prof. dr hab. Sabina Źróbek - Warmińsko-Mazurski Uniwersytet w Olsztynie

Recenzenci serii „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” w roku 2013:
dr hab. prof. Małgorzata Burchard-Dziubińska - Uniwersytet Łódzki
dr hab. inż. Tadeusz Dudycz - Politechnika Wrocławska
dr hab. Joanna Ejdys - Politechnika Białostocka
prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski - Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr hab. prof. Teresa Kamińska - Uniwersytet Gdański
dr hab. prof. Sylwia Pangsy-Kania - Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Jan Zawadzki - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
dr hab. Jolanta Staszewska prof. - Politechnika Opolska
prof. zw. dr hab. Jerzy W. Wiśniewski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Sabina Źróbek - Warmińsko-Mazurski Uniwersytet w Olsztynie

Recenzenci serii „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” w roku 2012:
dr hab. inż. Tadeusz Dudycz - Politechnika Wrocławska
dr hab. prof. Teresa Kamińska - Uniwersytet Gdański
prof. zw. dr hab. Teodor Kulawczuk - Uniwersytet Gdański
prof. zw. dr hab. Stanisław Massel - Instytut Oceanologii PAN
dr hab. prof. Sylwia Pangsy-Kania - Uniwersytet Gdański
prof. dr Gunnar Prause - Tallin University of Technology
prof. zw. dr hab. Jerzy W. Wiśniewski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Eduardo Zorita - Helmoholtz-Zentrum Geesthacht
dr hab. Krystyna Żołądkiewicz - Uniwersytet Gdański

Recenzenci serii „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” w roku 2011:
dr hab. prof. Małgorzata Burchard-Dziubińska - Uniwersytet Łódzki
dr hab. inż. Tadeusz Dudycz - Politechnika Wrocławska
prof. zw. dr hab. Jan Obrębski - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
dr hab. Krystyna Żołądkiewicz - Uniwersytet Gdański

Recenzenci wewnętrzni
dr hab. prof. US Augustyna Burlita
dr hab. prof. US Iwona Foryś
dr hab. prof. US Danuta Miłaszewicz
dr hab. prof. US Halina Nakonieczna-Kisiel