Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Streszczenie

Do artykułów publikowanych w „Studia i Prace WNEiZ US” należy dołączyć krótkie streszczenie (maksymalnie 850 znaków ze spacjami), zarówno w języku polskim jak i angielskim; przy tłumaczeniu należy podać nazwisko i imię autora streszczenia (tłumacza);

Streszczenie powinno zawierać: cel badań, materiały i metody, rezultaty, wyniki. Zatem powinno odpowiadać na pytania: dlaczego napisałiśmy tekst, jak przeprowadzaliśmy badania i analizy, co badaliśmy, jak doszliśmy do wniosków (syntetycznie).

 

Przykład

TYTUŁ W JĘZYKU POLSKIM
(litery drukowane, bold, wycentrowane; 14 pkt.)

Streszczenie (w języku polskim): W artykule …. (czcionka 10 pkt.).

Słowa kluczowe: … (czcionka 10 pkt.).

Po spisie literatury umieścić:

TYTUŁ W JĘZYKU ANGIELSKIM
(litery drukowane, bold, wycentrowane, czcionka 12 pkt.)

ABSTRACT (j.w.)

Tekst …. (czcionka 10pkt.).

Keywords: … (czcionka 10 pkt.).

Translated by Jan Kowalski