Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Cytaty i przypisy

1. Przy wszystkich cytatach powinno być podane ich źródło.

2. Przy tworzeniu odsyłaczy obowiązuje styl zapisów APA.

Wybrane elementy zapisu:

Tworzenie odsyłaczy – przykład:
Jeden autor:
- Tekst, tekst, tekst (Nowak, 2015, s. 33-34)
lub
- Według Nowaka (2015) tekst, tekst, tekst.

Kilku autorów:
Za pierwszym razem:
Tekst, tekst, tekst (Nowak, Igrekowski, Iksiński 2015, s.6) lub Nowak, Igrekowski, Iksiński napisali (2010) tekst, tekst;
Za kolejnym razem: Tekst, tekst, tekst (Nowak i in., s. 3) lub Nowak i in. (2010) tekst, tekst.

Jeśli kilka prac tego samego autora (lub autorów) zostało opublikowanych w tym samym roku, należy wstawić litery a, b, c itd. po roku publikacji (bez spacji między rokiem a literą).
- Tekst tekst tekst (Nowak, Kowalski, 2005a, 2005b, Wiśniewski, 2003a, 2003b).
- Tekst tekst tekst (Nowak, 2001; zob. też: Kowalski, 1999; Wiśniewski, 2007).

Autor korporatywny:
- (w formie powszechnie znanego skrótowca) Narodowe Centrum Nauki (NCN, 2011)
- Autor korporatywny (w formie pełnej nazwy własnej) University of Rome (2013) lub (University of Rome 2013).

3. Przypisy dolne służą do uzupełnienia podstawowych informacji zawartych w tekście głównym (content footnotes).

Szczegółowe wskazówki znajdują się w załączniku o STYLU APA