Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/2 2016

Rok wydania:2016
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

POSTAWY SAMORZĄDOWCÓW WOBEC DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

10 (7-16) Krzysztof Andruszkiewicz, Maciej Schulz Więcej
2.

FUNKCJONALNOŚĆ PARTYCYPACYJNEGO MECHANIZMU CENOWEGO PAY WHAT YOU WANT

12 (17-28) Ilona Bondos Więcej
3.

FUNKCJONOWANIE EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETUDZIECIĘCEGO W KONTEKŚCIE KSZTAŁTOWANIA ŚWIADOMOŚCI EKONOMICZNEJ I ZACHOWAŃ PRZEDSIĘBIORCZYCH POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA

12 (29-40) Iwona Czerska Więcej
4.

WYMIARY DOŚWIADCZEŃ W USŁUDZE EDUKACYJNEJ W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

12 (41-52) Katarzyna Dziewanowska Więcej
5.

SREBRNY MARKETING A SPOŁECZNA ODOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

10 (53-62) Ewa Frąckiewicz Więcej
6.

RAPORTY SPOŁECZNE JAKO INSTRUMENT BUDOWANIA WIZERUNKU FIRMY SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEJ

10 (63-72) Urszula Gołaszewska- Kaczan Więcej
7.

CENA JAKO DETERMINANTA POZIOMU ŻYCIA. ZMIANY CEN DÓBR I USŁUG KONSUMPCYJNYCH W POLSCE I UE W LATACH 2004–2014

12 (73-84) Urszula Grzega Więcej
8.

WIRTUALIZACJA ZACHOWAŃ KONSUMENTÓWNA RYNKU TURYSTYCZNYM JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY W PODEJMOWANIU DECYZJI MARKETINGOWYCH

10 (85-94) Daria Elżbieta Jaremen, Izabela Michalska- Dudek, Andrzej Rapacz Więcej
9.

MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA ZAANGAŻOWANIA KONSUMENTÓW WOBEC MARKI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH ZA POMOCĄ HUMORU

10 (95-104) Małgorzata Karpińska-Krakowiak Więcej
10.

ZAANGAŻOWANIE KLIENTA (CE) W SEKTORZE DÓBR ZAAWANSOWANYCH TECHNICZNIE ORAZ SEKTORZE BANKOWYM

10 (105-114) Małgorzata Kieżel, Joanna Wiechoczek Więcej
11.

M-KONSUMENTJAKO SEGMENT RYNKU ZYSKUJĄCY NA ZNACZENIU

12 (115-126) Magdalena Kowalska Więcej
12.

STRATEGIA ADAPTACYJNE ORGANIZACJI A POZIOMY KONKUROWANIA - KONSTRUKT TEORETYCZNY

10 (127-136) Robert Kozielski Więcej
13.

CAUSE-RELATED MARKETING – WPŁYW TYPU PRODUKTUI STOPNIA DOPASOWANIA SPRAWY SPOŁECZNEJ DO PRODUKTU NA INTENCJE ZAKUPOWE

10 (137-146) Wojciech Kozłowski Więcej
14.

WSZECHKANAŁOWA STRATEGIA MARKETINGOWA – OMNICHANNEL

10 (147-156) Alicja Krzepicka, Jolanta Tarapata Więcej
15.

KSZTAŁTOWANIE TURYSTYCZNEGO WIZERUNKU REGIONU POPRZEZ DZIAŁANIA PROMOCYJNE – DOŚWIADCZENIA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

10 (157-166) Marzena Lemanowicz Więcej
16.

KONSUMPCJA KOLABORATYWNA A ROZWÓJ GOSPODARCZY– PERSPEKTYWA MAKRO I PERSPEKTYWA PRZEDSIEBIORSTWA

10 (167-176) Agnieszka Małecka Więcej
17.

CROWDSOURCING I CROWDFUNDING W KREOWANIU INNOWACJI W KONSUMPCJI

12 (177-188) Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska Więcej
18.

NOWE MODELE KONKUROWANIA NA RYNKU FARMACEUTYCZNYM NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU PGT HEALTHCARE

10 (189-198) Maciej Mikucki Więcej
19.

E-REKLAMA I MARKETINGOWE WYKORZYSTANIE WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH – PRZEGLĄD ISTNIEJĄCYCH FORM I POJĘĆ

10 (199-208) Barbara Mróz-Gorgoń, Grzegorz Szymański Więcej
20.

ORGANIZACJA A WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI – ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W ORGANIZACJI NA PRZYKŁADZIE PGT HEALTHCARE

10 (209-218) Michał Nitka Więcej
21.

ZAANGAŻOWANIE KONSUMENTÓW W ROZWÓJ MAREK POPRZEZ DZIAŁANIA CROWDSOURCINGOWE NA RYNKU ŻYWNOŚCI

10 (219-228) Natalia Przeździecka-Czyżewska, Julita Szlachciuk, Irena Ozimek Więcej
22.

CZYNNIKI SUKCESU PARTNERSTWA POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWEM A ORGANIZACJA POZARZĄDOWĄ

10 (229-238) Edyta Rudawska, Marta Bloch Więcej
23.

POMIAR ZAUFANIA WEWNĘTRZNEGO W ORGANIZACJI

10 (239-248) Adam Rudzewicz Więcej
24.

POSTRZEGANIE DZIAŁAŃ MARKETINGU SENSORYCZNEGO W PLACÓWKACH HANDLOWYCH PRZEZ MŁODYCH KONSUMENTÓW

12 (249-260) Agnieszka Rybowska Więcej
25.

NOWE TEDNDENCJE W ZACHOWANIACH KONSUMENTÓW – PERSPEKTYWA MARKETINGOWA

8 (261-268) Magdalena Rzemieniak Więcej
26.

CROWDSOURCING JAKO FORMA WDRAŻANIA INNOWACJI W ŚRODOWISKU INTERNETOWYM

10 (269-278) Katarzyna Sanak- kosmowska Więcej
27.

SZANSE I BARIERY WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ PRZYGRANICZNYCH REGIONÓW POLSKI I UKRAINY Z PERSPEKTYWY WYBRANYCH INSTYTUCJI DIALOGU SPOŁECZNEGO

14 (279-292) Stanisław Skowron, Łukasz Skowron, Marcin Gąsior Więcej
28.

WSPÓŁTWORZENIE WARTOŚCI W USŁUGACH PUBLICZNYCH Z PERSPEKTYWY LOGIKI DOMINACJI USŁUGOWEJ

12 (293-304) Jadwiga Stobiecka Więcej
29.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZEZ ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W EKOSYSTEMIE INTERESARIUSZY NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘPBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH

12 (305-316) Izabela Sztangret Więcej
30.

NABYWCA DIGITALNY A SKUTECZNE DZIAŁANIA MARKETINGOWE- WYBRANE ASPEKTY

10 (317-326) Beata Tarczydło Więcej
31.

UWARUNKOWANIA POSTAW KLIENTÓW WOBEC USŁUGI- PODEJŚCIE ORGANIZACJI A KLIENTOCENTRYCZNOŚĆ

10 (327-336) Wojciech Trzebiński Więcej
32.

NOWE SPOSOBY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W HANDLU DETALICZNYM ŻYWNOŚCIĄ

10 (337-346) Agnieszka Tul- Krzyszczuk, Monika Świątkowska, Maria Jeznach, Agata Przybyła Więcej
33.

WYKORZYSTANIE KONCEPCJI MARKETINGU DOŚWIADCZEŃ W TWORZENIU WARTOŚCI DODANEJ NA RYNKU IMPREZ MASOWYCH

12 (347-358) Zygmunt Waśkowski Więcej
34.

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z NABYWCAMI USŁUG SPORTOWO-REKREACYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW GIER I GRYWALIZACJI

12 (359-370) Agnieszka Widawska-Stanisz Więcej
35.

POMIAR ZAANGAŻOWANIA WOBEC MARKI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH – UJĘCIE MODELOWE

10 (371-380) Olgierd Witczak Więcej
36.

MOŻLIWOŚĆ WŁĄCZANIA SIĘ PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MŚP W GLOBALNE ŁAŃCUCHY WARTOŚCI KORPORACJI TRANSNARODOWYCH

12 (381-392) Jolanta Witek, Marzena Frankowska Więcej
37.

SKUTECZNOŚĆ CONTENT MARKETINGU W KOMUNIKACJI Z MŁODYM KONSUMENTEM

14 (393-406) Joanna Wyrwisz Więcej
38.

REKONSTRUKCJA PARADYGMATU ZACHOWAŃ FIRM ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI ŻYWIENIOWE WOBEC KONSUMENTÓW

10 (407-416) Romuald Zabrocki Więcej
39.

JAKOŚĆ ŻYCIA PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT KOMUNIKATU WIZERUNKOWEGO NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

10 (417-426) Magdalena Zalewska-Turzyńska Więcej