Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-08
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/2 2016
WIRTUALIZACJA ZACHOWAŃ KONSUMENTÓWNA RYNKU TURYSTYCZNYM JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY W PODEJMOWANIU DECYZJI MARKETINGOWYCH

Autorzy: Daria Elżbieta Jaremen

Izabela Michalska- Dudek
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Andrzej Rapacz
Słowa kluczowe: rynek turystyczny zachowania konsumenta wirtualizacja źródła informacji
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (85-94)
Klasyfikacja JEL: L83 L86 L32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest identyfikacja przejawów wirtualizacji zachowań konsumentów w procesie konsumpcji turystycznej oraz charakterystyka źródeł informacji dotyczących aktywności nabywców usług turystycznych (aktywność na portalach społecznościowych czy stronach internetowych). W opracowaniu omówiono, w jaki sposób informacje pozyskane z powyższych źródeł można transponować na użyteczną wiedzę umożliwiającą podejmowanie trafnych decyzji marketingowych przez usługodawców. Implikacją teoretyczną artykułu jest zwrócenie uwagi na różnorodność wirtualnych zachowań turystów i rosnące znaczenie zjawiska wirtualizacji konsumpcji turystycznej. Implikacją praktyczną jest natomiast podkreślenie znaczenia ICT w obsłudze klienta na rynku turystycznym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bichler, R., Schmiderer, H. (2011). Theorizing tourism: bridging the virtual-real-dichotomy? (s. 332–337). W: I. Ateljevic, A. Pritchard, N. Morgan (red.), The Criticial Turn in Tourism Studies: Promoting an Academy of Hope. Oxford: Elsevier.
2.Gordon, I.H. (2001). Relacje z klientem. Marketing partnerski. Warszawa: PWE.
3.Jaremen, D.E. (2014). Wirtualizacja zachowań konsumenta na rynku turystycznym. Marketing i Rynek, 11, 374–383.
4.Krupski, R. (red.). (2004). Metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
5.Pawlicz, A. (2012). E-turystyka. Ekonomiczne problemy implementacji technologii cyfrowych w sektorze turystycznym. Warszawa: PWN.
6.Probst, G., Raub, S., Romhardt, K. (2004). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
7.Tomanek, K. (2012). Źródła danych w programie lojalnościowym (s. 46–49). W: Loyalty Business Overview. Kraków: Pallad Media.
8.Wodejko, S. (1997). Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Warszawa: PWSH.
9.Żabińska, T. (1994). Zachowania turystyczne gospodarstw domowych. Uwarunkowania. Prawidłowości. Przyszłość. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.