Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-32
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/2 2016
NOWE SPOSOBY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W HANDLU DETALICZNYM ŻYWNOŚCIĄ

Autorzy: Agnieszka Tul- Krzyszczuk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Monika Świątkowska

Maria Jeznach
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Agata Przybyła
Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa promocja innowacje handel detaliczny żywnością
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (337-346)
Klasyfikacja JEL: L10 M31 L81 O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W dzisiejszych czasach ważnym działaniem zwiększającym konkurencyjność sklepu na rynku jest m.in. stosowanie wielu nowych rozwiązań w obszarze marketingu i komunikacji z klientem. Celem podjętych w pracy rozważań była charakterystyka i próba oceny zastosowania innowacyjnych sposobów komunikacji marketingowej, wykorzystywanych w przedsiębiorstwach handlowych na rynku produktów żywnościowych. W przebadanych 45 placówkach handlowych stosowano nowe: materiały półkowe, urządzenia ekspozycyjne producenta, danglery, promocje cenowe, newslettery, plakaty produktów czy displaye. Handlowcy po raz pierwszy wdrażali nowoczesne nośniki multimedialne, aplikacje mobilne oraz oferowali uczestnikom programów lojalnościowych specjalne akcje promocyjne, karty lojalnościowe czy kupony rabatowe.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Babicz-Zielińska, E., Jeżewska-Zychowicz, M. (2015). Wpływ czynników środowiskowych na wybór i spożycie żywności. Handel Wewnętrzny, 2 (355), 5–18.
2.Dobek-Ostrowska, B. (1999). Podstawy komunikowania społecznego. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.
3.GUS (2014). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011–2013. Szczecin.
4.Górska J., (2010). POS bez tajemnic. Forum Mleczarskie Handel. Fachowy Magazyn Handlowców. Produkty Nabiałowe i Margaryna, 1, 14–17.
5.Górska-Warsewicz, H. (2013b). Zachowania konsumentów wobec marek w sytuacjach kryzysowych. Problemy Zarządzania, 11, 1 (40), t. 1, 143–156.
6.Jeznach, M., Jeżewska-Zychowicz, M. (2012). Segmentacja i typologia konsumentów na rynku żywności (s. 116–127). W: M. Jeżewska-Zychowicz, M. Jeznach, M. Kosicka- -Gębska (red.), Akceptacja nowych produktów żywnościowych i jej uwarunkowania. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
7.Jeznach, M. (red.). (2007). Podstawy marketingu żywności. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
8.Kotler, P. (2005). Marketing. Poznań: DWR.
9.Kowalczuk, I. (2011). Innowacyjna żywność w opinii konsumentów i producentów. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
10.Krajewski, K., Tul-Krzyszczuk, A. (2014). Food Design – innowacyjna koncepcja kształtowania produktów i komunikacji na rynku żywności. Marketing i Rynek, 4, 399–405.
11.Lewiński, P.H. (1999). Retoryka reklamy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
12.Plackowska B. (2015). Promocja w miejscu sprzedaży. Pobrane z: http://www.dlahandlu.pl/porady-specjalistow/promocja-w miejscu-sprzedazy,130.html.
13.Poznańska, K. (2008). Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw i jej umiędzynarodowienie. W: M. Trocki (red.), Innowacyjne systemy, procesy i metody zarządzania międzynarodowego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
14.Świątkowska, M., Berger, S. (2001). Reklama żywności jako narzędzie kształtowania postaw konsumentów i rynku produktów spożywczych. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
15.Świątkowska, M. (2012a). Nowe formy komunikacji na rynku żywności (s. 85–95). W: E. Jaska, A. Szczykutowicz (red.), Media relations w sektorze rolno-spożywczym. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
16.Świątkowska, M. (2012b). Opinie polskich konsumentów na temat wybranych działań promocyjnych w świetle badań syndykatowych. Handel Wewnętrzny, 3, 170–179.
17.Tul-Krzyszczuk, A., Kosicka-Gębska, M. (2013). Innowacyjne aspekty handlu artykułami żywnościowymi (s. 206–221). W: U. Kłosiewicz-Górecka (red.), Handel Wewnętrzny w Polsce. Rynek artykułów żywnościowych. Warszawa: IBRKiK.
18.Tul-Krzyszczuk, A., Krajewski, K. (2014). Innowacje w procesach dystrybucji i sprzedaży produktów żywnościowych. Marketing i Rynek, 6, 778–803.