Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-23
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/2 2016
POMIAR ZAUFANIA WEWNĘTRZNEGO W ORGANIZACJI

Autorzy: Adam Rudzewicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: zaufanie organizacja wizerunek pracownicy
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (239-248)
Klasyfikacja JEL: M14 M54
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja roli, jaką odgrywa zaufanie pracowników w funkcjonowaniu współczesnych organizacji, oraz próba bezpośredniego pomiaru zaufania wewnątrzorganizacyjnego. Zaufanie jest kluczem do motywowania ludzi, mobilizowania ich do pracy i osiągania wspólnych celów. Jeżeli ludzie nie ufają sobie, to nie osiągną sukcesu. Wiarygodność organizacji stanowi fundament lojalności pracowników. Zaufanie potrzebuje silnego przywództwa, zaangażowania, otwartej komunikacji i szczerych zachowań opartych na mocnych etycznych podstawach. Mimo niewątpliwie dużego znaczenia zaufania w organizacji, w praktyce jest to temat pomijany. Przeprowadzone badania w uczelni wyższej sugerują obecność negatywnych zjawisk. Pracownicy odczuwają niski stopień satysfakcji. Zaufanie pracowników do pracodawcy nie jest najmocniejszą stroną badanej uczelni.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anderson, J.A. (2005). Trust in managers: a study of why Swedish subordinates trust their managers. Business Ethics. A European Review, 14 (4).
2.Andrzejczyk, C. (2015). Zarządzanie reputacją w branży finansowej. Pobrane z: http://www.proto.pl/PR/Pdf/zarzadzanie_reputacja_organizacji.pdf (dostęp 10.11.2015).
3.Burton, S.K. (2006). Without trust. You have nobody. Effective Employee communications for today and Tomorrow. Public Relations Strategist, 12 (2).
4.Garg, P., Rastogi, R. (2009). Effect of psychological wellbeing on organizational commitment of employee. Journal of Organizational Behavior, 8 (2).
5.Kiyosaki, R.T., Lechter, S.L. (2006). Szkoła biznesu dla ludzi, którzy lubią pomagać innym. Osielsko: Instytut Praktycznej Edukacji.
6.Levin, D.Z., Cross, R., Abrams, L.C., Lesser, E.L. (2002). Trust and knowledge sharing: A critical combination. IBM Institute for Knowledge – Based Organizations. Pobrane z: http://www-935.ibm.com/services/in/igs/pdf/g510-1693-00-cpov-trust-and-knowledge-sharing.pdf.
7.Mayer, R.C., Davis, J.H., Schoorman, F.D. (1995). An integrative model of organizational trust. Academy of Management Review, 20.
8.Paliszkiewicz, J. (2013). Zaufanie w zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Reade, Q. (2003). Top–level training helps Cola Giant rebuild trust and cut staff turnover. Personnel Today, 5 (27).
10.Robbins, S.P. (1998). Zachowania w organizacji. Warszawa: PWE.
11.Robbins, S.P., Delenzo, D.A. (2002). Podstawy zarządzania. Warszawa: PWE.
12.Rószkiewicz, M., Perek-Białas, J., Węziak-Białowolska, D., Zięba-Pietrzak, A. (2013). Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Shockley-Zalabak, P.S., Morreale, S.P., Hackman, M.Z. (2010). Building the high–trust organization. San Francisco: Jossey–Bass.
14.Tzafrir, S.S., Eitam-Meilik, M. (2005). The impact of downsizing on trust and employee practices in high tech firms. A longitudinal analysis. Journal of High Technology Management Research, 16.