Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 28.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Systemy motywacyjne członków zarządów spółek giełdowych w Polsce. Studium przypadku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
2. POMIAR ZAUFANIA WEWNĘTRZNEGO W ORGANIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
3. POKOLENIE Y – LIDERZY JUTRA. ANALIZA KOMPARATYWNA POLSKA VERSUS INNE KRAJE EUROPY ŚRODKOWEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Przejdź
4. Deklaracje i zachowania przedsiębiorców handlu detalicznego w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
5. Staffing of enterprises in the IT- sector in Bulgaria
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Przejdź
6. Odpowiedzialność społeczna w miejscu pracy – ewolucja i nowe znaczenie
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Przejdź
7. Komunikacja wewnętrzna w organizacji – wybrane aspekty
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Przejdź
8. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane w zarządzaniu telepracą
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
9. Próba operacjonalizacji kategorii „zaangażowanie pracowników”: model – zmienna
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Przejdź
10. Sprawiedliwość wynagradzania a zaangażowanie pracowników
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Przejdź
11. Zarządzanie różnorodnością w kształtowaniu efektywności finansowej organizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Przejdź
12. Funkcjonowanie turkusowych organizacji w kontekście kompetencji pracowniczych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
13. Rozwój refleksji kulturowej w XX wieku oraz perspektywa kultury narodowej w badaniach kultury organizacyjnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
14. Mentoring z perspektywy rozwoju kompetencji twórczych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
15. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach a rola kierownicza w motywowaniu pracowników
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
16. Zarządzenie różnorodnością wiekową w procesie różnicowania ofert rozwojowych dla pracowników
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
17. Metody selekcji stosowane przez współczesne przedsiębiorstwa w procesie rekrutacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
18. Czynniki sprzyjające aktywności i bierności zawodowej w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
19. Dobór i ocena multidyscyplinarnych zespołów roboczych w innowacyjnych projektach na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o.
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
20. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) oraz zaangażowanie organizacyjne. dane z branży budowlanej na Sri Lance
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
21. Values shared by students in their private and professional lives
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
22. Realizacja celów zarządczych jako podstawa wynagrodzenia członka zarządu spółki komunalnej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
23. Identyfikacja utalentowanych pracowników w organizacjach – narzędzia i obszary problemowe
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
24. Jak wycisnąć kapitał ludzki z człowieka
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
25. Społeczne uwarunkowania transferu wiedzy w organizacjach
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
26. Managing talented employees
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
27. LUKA KOMPETENCYJNA WŚRÓD KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW W DOBIE GOSPODARKI 4.0
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Przejdź
28. Zarządzanie talentami we współczesnych organizacjach - studium przypadku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 56 2019 2019 Przejdź
Strona