Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-36
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3 (44) 2016
Deklaracje i zachowania przedsiębiorców handlu detalicznego w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników

Autorzy: Piotr Cyrek
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii
Słowa kluczowe: handel detaliczny personel handlowy kwalifikacje pracowników
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (393-405)
Klasyfikacja JEL: L81 M31 M51 M54
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto próbę zidentyfikowania opinii przedsiębiorców funkcjonujących w województwie podkarpackim na temat znaczenia kwalifikacji pracowników placówek handlu detalicznego oraz faktycznych działań zmierzających do podnoszenia kompetencji zatrudnionych. Choć blisko 65% respondentów określiło wykształcenie jako istotną cechę pracownika, a prawie 75% przedsiębiorców przyznało, że podnoszenie kwalifikacji jest co najmniej ważne, to jedynie połowa wspierała pracowników w zwiększaniu kompetencji. Przedsiębiorcy wykorzystywali w tym celu niemal wyłącznie tradycyjne metody, takie jak szkolenia czy kursy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamska-Chudzińska, M. (2014). Konkurencyjność przedsiębiorstwa oparta na wartości relacji z interesariuszami. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 37 (1), 296‒305.
2.Adamska-Chudzińska, M. (2015). Prospołeczność w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa – niedoceniony czynnik wzrostu gospodarczego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 41 (1), 264‒275.
3.Cyrek, M. (2012). Rozwój sektora usług a gospodarka oparta na wiedzy. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
4.Cyrek, P. (2003). Handel detaliczny w opinii mieszkańców miast i wsi. W: A. Czudec (red.), Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich (t. 2). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
5.Cyrek, P. (2014a). Diagnoza zasobów ludzkich i perspektywy zatrudnienia w przedsiębiorstwach handlu detalicznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 823, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 34, 259‒272.
6.Cyrek, P. (2014b). Dysproporcje w poziomie oferty handlowej w województwie podkarpackim. Część III. Ocena personelu sprzedażowego podmiotów detalicznych. Handel Wewnętrzny, 3 (350), 80‒92.
7.Dietl, J. (1991). Handel we współczesnej gospodarce. Instytucje, organizacja, technologia, strategia. Warszawa: PWE.
8.Moulinier, R. (2007). Techniki sprzedaży. Warszawa: PWE.
9.Pawlak, J. (2014). Budowanie odpowiedzialności i integralności zespołu przez zwiększanie partycypacji pracowników w celach i zadaniach organizacji. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 38 (2), 298‒307.
10.Sławińska, M. (1998). Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa handlowego. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
11.Szulce, H. (1998). Struktury i strategie w handlu. Warszawa: PWE.