Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3 (44) 2016

Rok wydania:2016

Pliki opcjonalne

miz_nr_3_(44)_2016_0red-spis-wstep.pdf Pobierz
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Obszary ryzyka postrzeganego przy transakcjach w środowisku wirtualnym

12 (11-22) Marcin Gąsior Więcej
2.

Korporacja Chiny – strategiczne i kulturowe czynniki globalnego sukcesu

17 (23-39) Mariusz Janik, Grzegorz Gliszczyński Więcej
3.

Marketing produktów ekologicznych – możliwości budowania przewagi konkurencyjnej

10 (41-50) Magdalena Kalińska-Kula Więcej
4.

Determinanty jakości badań marketingowych

12 (51-62) Robert Nowacki Więcej
5.

„Trzy w jednym” ‒ niekorzystne konsekwencje „niedoskonałości” literatury marketingowej jako narzędzia dydaktycznego w rozwijaniu wiedzy i umiejętności

9 (63-71) Dariusz Oczachowski Więcej
6.

The legislations and countries operating in the new approach to technical harmonization and standards as an aspect of consumer safety


(Akty prawne i kraje funkcjonujące w ramach nowego podejścia do harmonizacji technicznej i normalizacji jako aspekt bezpieczeństwa konsumenta)
9 (73-81) Marcin Pigłowski Więcej
7.

Orientacja na klienta w wymaganiach normy ISO 9001:2015

11 (83-93) Agata Szkiel Więcej
8.

Ocena wiedzy klientów na temat akredytacji na przykładzie placówki zdrowia

11 (95-105) Joanna Wierzowiecka, Daniel Orłowski Więcej
9.

Konkurencyjność międzynarodowa w kontekście wizerunku polskiej gospodarki z perspektywy sektora małych i średnich przedsiębiorstw

8 (107-114) Monika Zajkowska Więcej
10.

Teoretyczno-metodologiczne wyzwania badań stylów życia: od psychografii do analizy poststrukturalistycznej

8 (117-124) Michał Cebula Więcej
11.

Wymiary doświadczenia zakupowego a satysfakcja konsumenta

9 (125-133) Agnieszka Kacprzak Więcej
12.

Zmiany zachowań turystycznych Polaków w zakresie wyjazdów krajowych i zagranicznych – wybrane aspekty

12 (135-146) Agata Niemczyk Więcej
13.

Zachowania ludzi starszych w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej

10 (147-156) Beata Nowotarska-Romaniak, Anna Romaniak Więcej
14.

Proekologiczne zachowania gospodarstw domowych

10 (157-166) Wanda Patrzałek Więcej
15.

Determinanty wyboru pieczywa w opinii studentów Trójmiasta

9 (167-175) Piotr Przybyłowski, Kinga Urbańska, Natalia Chomaniuk Więcej
16.

Internet czynnikiem dywergencji w zachowaniach turystycznych Polaków (w świetle wyników badań)

11 (177-187) Renata Seweryn Więcej
17.

Postawy i zachowania prozdrowotne pokolenia Z w świetle badań pierwotnych

8 (189-196) Katarzyna Szalonka, Lucyna Witek Więcej
18.

Cechy e-klientów istotną determinantą rozwoju branży RTV/AGD sektora e-commerce

10 (197-206) Grzegorz Szymański Więcej
19.

Wybrane aspekty strategii marketingowej dystrybutora zdrowej żywności – studium przypadku sklepu Słoneczko w Łodzi

13 (209-221) Paweł Bryła Więcej
20.

Marketing i logistyka na potrzeby wsparcia ekologii w firmie Hans Aa

11 (223-233) Józef Perenc Więcej
21.

Strategia marketingowa przedsiębiorstwa a identyfikacja kluczowych czynników jego sukcesu

10 (235-244) Mirosława Pluta-Olearnik, Magdalena Murzyn Więcej
22.

Marketing zewnętrzny przewoźnika kolejowego na rynku przewozów pasażerskich

11 (245-255) Grażyna Rosa Więcej
23.

Rola marketingu w budowie start-upu

10 (257-266) Stanisław Skowron, Radosław Skrzetuski Więcej
24.

Strategia cenowa przedsiębiorstwa PKP Intercity na tle innych przewoźników kolejowych w Europie

12 (267-278) Paweł Waniowski Więcej
25.

Innowacje w bankowości komercyjnej – ujęcie marketingowe

8 (281-288) Dorota Bednarska-Olejniczak Więcej
26.

Wykorzystywanie modelu luk jakości w zarządzaniu jakością usług restauracyjnych

10 (289-298) Piotr Blicharz Więcej
27.

Design management jako odpowiedź na rozwój nowych segmentów konsumentów

9 (299-307) Katarzyna Caban-Piaskowska Więcej
28.

Konsument jako partner przedsiębiorstwa w otwartych innowacjach

8 (309-316) Małgorzata Dolińska Więcej
29.

Shadow brands – exploring phenomenon of meaningless brands


(Marki cienia – eksploracja zjawiska marek pozbawionych znaczenia)
10 (317-326) Małgorzata Karpińska-Krakowiak Więcej
30.

Źródła informacji dla innowacji w sektorze usług

11 (327-337) Urszula Kłosiewicz-Górecka Więcej
31.

Zróżnicowanie co-brandingowych marek wspierających w różnych kategoriach produktów

12 (339-350) Jarosław A. Kowalski Więcej
32.

Marka jako determinanta zakupu na rynku certyfikowanej żywności dla niemowląt i małych dzieci

10 (351-360) Dominika Kuberska, Karolina Suchta Więcej
33.

Innowacje na rynku przypraw i produktów przyprawowych

9 (361-369) Joanna Newerli-Guz Więcej
34.

Postrzeganie archetypów marki w opinii różnych grup docelowych klientów

9 (371-379) Łukasz Skowron, Aleksandra Cieślik Więcej
35.

Relacyjny wymiar marketingu wewnętrznego w kontekście zmian otoczenia ‒ podejście konceptualne

10 (383-392) E. Jadwiga Biesaga-Słomczewska, Krystyna Iwińska-Knop Więcej
36.

Deklaracje i zachowania przedsiębiorców handlu detalicznego w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników

13 (393-405) Piotr Cyrek Więcej
37.

Znaczenie rozwoju marketingu wewnętrznego w umacnianiu pozycji rynkowej na przykładzie firmy X

10 (407-416) Maria Grzybek, Marta Kawa Więcej
38.

Aktywność marketingowa podmiotów turystyki medycznej Dolnego Śląska w świetle wyników badań jakościowych

9 (417-425) Marcin Haberla, Aleksandra Kuźmińska-Haberla Więcej
39.

Wybrane aspekty zarządzania lojalnością klientów niepełnosprawnych ruchowo

10 (427-436) Magdalena Maciaszczyk Więcej
40.

Współczesny menedżer w opinii pracowników organizacji

10 (437-446) Agnieszka Rybowska Więcej