Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-20
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3 (44) 2016
Marketing i logistyka na potrzeby wsparcia ekologii w firmie Hans Aa

Autorzy: Józef Perenc
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: energia odnawialna produkcja ekologia logistyka marketing
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:11 (223-233)
Klasyfikacja JEL: M31 Q47
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie wpływu logistyki i marketingu na poprawę działalności produkcyjnej oraz usługowej przedsiębiorstwa Hans Aa w Pile. W opracowaniu ukazano znaczenie logistyki i marketingu w kreowaniu zysków, budowaniu przewagi konkurencyjnej oraz poszukiwaniu i zdobywaniu nowych klientów umożliwiających dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Firma ta specjalizuje się w produkcji plandek na potrzeby ekologicznych firm produkujących urządzenia dla energii odnawialnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abt, S. (2001). Logistyka w teorii i praktyce. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
2.Ciesielski, M. (2006). Instrumenty zarządzania logistycznego. Warszawa: PWE.
3.Coyle, J., Bardi, E J., Langley J.C. (2002). Zarządzanie logistyczne. Warszawa: PWE.
4.Engelhardt, J. (2012). Zasady oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
5.Garbarski, L. (1999). Zarządzanie marketingowe. Warszawa: Diffin.
6.Kotler, Ph. (2002). Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa: PWE,.
7.Mru,k H. (2012). Marketing. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Niedzielski, P., Łobacz, K. (2011). Istota współczesnych innowacji. W: J. Hołub-Iwan, J. Perenc (red.), Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm (s. 40‒46). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
9.Ranking 10 największych producentów turbin wiatrowych na świecie (2015). Pobrano z: http://odnawialnezrodlaenergii.pl/energia-wiatrowa-aktualnosci/item/1653-ranking-10-najwiekszych-producentow-turbin-wiatrowych-na-swiecie (1.06.2016).
10.Rosa, G., Perenc, J., Ostrowska, I. (red.). (2016). Marketing przyszłości – od ujęcia tradycyjnego do nowoczesnego. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
11.Sołtysik, M. (2003). Zarządzanie logistyczne. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
12.Szpon, J., Dembińska-Cyran, I., Wiktorowska-Jasik, A. (2005). Podstawy logistyki. Szczecin: Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku.
13.Żurawik, B., Zurawik, W. (1996). Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.