Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 150 (limit rekordów: 100, liczba stron: 2).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Selected Factors Differentiating the Forms of Physical Activity Taken Up or Expected by the Students of PSW in Biała Podlaska
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Przejdź
2. The Year of Study and the Physical Activity of Students of Selected Fields of Study at the State School of Higher Education in Biała Podlaska
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Przejdź
3. O problemach zarządzania wiedzą przy efektywnym uruchamianiu i sterowaniu procesami ciągłymi przedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
4. Logistyka i marketing narzędziem doskonalenia funkcjonowania Polskiej Fundacji Ekologicznej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Przejdź
5. Linie oporu i wsparcia na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i rolnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Przejdź
6. Opinie licealistów i studentów dotyczące eutanazji. Od akceptacji do kontestacji
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2015 2015 Przejdź
7. Place zabaw na terenach parków zdrojowych jako wsparcie turystyki zdrowotnej
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Przejdź
8. The Diversity of the Place of Residence of Students and their Level of Physical Activity
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Przejdź
9. Wpływ strategii zarządzania jakością na ocenę efektywności procesów transportowych małych i średnich przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
10. Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
11. Profesor Hubert Bronk – uczony, organizator, dydaktyk, kolega
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
12. Uwarunkowania dostaw i przewozów gazów technicznych w firmie MESSER
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
13. Wpływ kryzysów ekonomicznych na zmiany w morskiej żegludze światowej od końca XIX wieku
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
14. RYNEK PRZEWOZÓW PROMOWYCH POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
15. Marketing i logistyka na potrzeby wsparcia ekologii w firmie Hans Aa
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
16. Obowiązkowe praktyki religijne licealistów w Kaliszu i studentów w Poznaniu
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2016 2016 Przejdź
17. Diversity of Nutrition among Male and Female Ukrainian Students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Przejdź
18. Rynek żywnościowy jako element kształtujący atrakcyjność i tożsamość turystyczną Małopolski
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
19. Nieobowiązkowe praktyki religijne licealistów w Kaliszu i studentów w Poznaniu
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2016 2016 Przejdź
20. Rynek nieruchomości gruntowych w Szczecinie w latach 2003 i 2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
21. Innowacyjne rozwiązania w zagospodarowaniu odpadów przemysłowych i biomasy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
22. Możliwości wykorzystania technologii BlockChain w biznesie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
23. Kształtowanie jakości procesów produkcyjnych w warunkach logistyki globalnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
24. DER EINFLUSS VON WIRTSCHAFTSKRISEN AUF GÜTERUMSCHLÄGE DES STETTINER HAFENS IN DEN JAHREN 1873–1913
(Studia Maritima)
Vol. 24 2011 2011 Przejdź
25. Nowa jakość badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
26. Elektroniczne narzędzia komunikacji marketingowej w biznesie mikroprzedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Przejdź
27. Jakość obsługi klienta w logistyce zwrotnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
28. Proinnowacyjny model zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
29. Istota modelowania hierarchicznego na potrzeby przewozów ładunków niebezpiecznych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Przejdź
30. Innowacyjność jako determinanta kształtowania płynnych aktywów w spółkach publicznych Europy Środkowo-Wschodniej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
31. Współczesne instrumenty zarządzania produkcją i logistyką w przedsiębiorstwie w warunkach globalizacji światowej gospodarki
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Przejdź
32. Wpływ wolnej pojemności zadłużeniowej na inwestycje spółek publicznych Europy środkowo-wschodniej w latach 2007–2014
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
33. The influence of regional culinary traditions on the attractiveness of agrotourism offer
(European Journal of Service Management)
Vol. 24, 4/2017 2017 Przejdź
34. Szczeciński algorytm masowej wyceny nieruchomości – podejście ekonometryczne
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/1 2017 2017 Przejdź
35. Badanie poziomu życia w krajach Unii Europejskiej za pomocą wybranych metod wielowymiarowej analizy porównawczej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/1 2017 2017 Przejdź
36. Assessment of genetic variability in common whitefish from the catchment area of the Oder river using microsatellite markers
(Acta Biologica)
No. 24 2017 Przejdź
37. Studenci o unikaniu porad
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Przejdź
38. Proporcjonalność w ekonomii
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Przejdź
39. THE CHANCES OF POLISH CONTEINER TERMANALS FOR WINNING CARGO AND SERVICES ROUTE CHINA–EUROPE–CHINA
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
40. Koncepcja włączenia Polski i polskich terminali do obsługi ładunków w relacjach Chiny–Europa–Chiny
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Przejdź
41. O modernizacji systemu ERP w przedsiębiorstwach przetwórczo-transportowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
42. Physical Fitness of Prison Officers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 24, No. 4/2018 2018 Przejdź
43. Truth-Bearers in Frege and the Tractatus
(Analiza i Egzystencja)
47 (2019) 2019 Przejdź
44. Logistics as a tool to improve the competitiveness of DHL services
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
45. Budownictwo niskoenergetyczne – nowe trendy na rynku budownictwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/1 2018 2018 Przejdź
46. Rynek nieruchomości w świetle pentagonu źródeł sił sprawczych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/1 2018 2018 Przejdź
47. Współczesne koncepcje zarządzania utrzymaniem ruchu maszyn w systemach produkcyjnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Przejdź
48. Eilhard Lubinus (1565–1621) i muza rzymska
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2019 2019 Przejdź
49. Między badawczą rzetelnością a mitem. Tomasz Kantzow (1505 – 1542) - wczesny prekursor nowoczesnej historiografii Pomorza Zachodniego?
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2019 2019 Przejdź
50. Zakład Historii Starożytnej (2015–2019)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2019 2019 Przejdź
51. Działalność Karola Czejarka – księgarza, współorganizatora instytucji i społecznego ruchu kulturalnego na Pomorzu Zachodnim, germanisty, autora licznych publikacji
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2019 2019 Przejdź
52. Odsalanie wody morskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1965 1965 Przejdź
53. Osadnictwo kolonistów niemieckich z Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego na Pomorzu Zachodnim po I wojnie światowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1966 1966 Przejdź
54. Rozwój demograficzny i gospodarczy powiatu goleniowskiego w latach 1954-1965
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1967 1967 Przejdź
55. Walka konkurencyjna Szczecina z Hamburgiem i Bremą na tle przewozu emigrantów w XIX w.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1973 1973 Przejdź
56. Rosyjscy jeńcy wojenni na Pomorzu Zachodnim w latach 1918-1939
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1965 1965 Przejdź
57. XX lat województwa szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1966 1966 Przejdź
58. Niedobitki hitlerowskie w latach 1945-1947 w województwie szczecińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1970 1970 Przejdź
59. Powiat Wolin w latach 1945-1948
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1970 1970 Przejdź
60. Rocznik statystyczny województwa szczecińskiego 1966
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1967 1967 Przejdź
61. Ekspansja kapitału zachodnioniemieckiego za granicę
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1963 1963 Przejdź
62. Polityka dezinformacji w wydawnictwach Statistisches Bundessamt
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1965 1965 Przejdź
63. Kategoria "struktury" jako element eksplikacji zjawisk o naukach społecznych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1975 1975 Przejdź
64. Na marginesie rozprawy B. Gębskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1983 1983 Przejdź
65. Integracja kulturowa wsi koszalińskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1965 1965 Przejdź
66. Szkic wybranej problematyki do genezy tzw. kwestii żydowskiej oraz koncepcji jej rozwiązania w II Rzeczypospolitej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1976 1976 Przejdź
67. Ludność żydowska na Pomorzu Zachodnim w latach 1946-1949
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1969 1969 Przejdź
68. Zatrudnienie dzieci miejskich w rolnictwie powiatu sławieńskiego w latach 1919-1932
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1964 1964 Przejdź
69. Partie polityczne w powiecie Wolin w latach 1945-1948
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1969 1969 Przejdź
70. Powstanie i rozwój organizacyjny politycznych organizacji młodzieży polskiej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1948
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1968 1968 Przejdź
71. 10 lat pracy szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1961 1961 Przejdź
72. Z działalności Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w województwie szczecińskim w latach 1965-1966
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2-3 1966 1966 Przejdź
73. ORMO na Pomorzu Zachodnim w latach 1946-1948
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1971 1971 Przejdź
74. Akta powiatowych rad narodowych i wydziałów powiatowych województwa szczecińskiego z lat 1946-1950
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1968 1968 Przejdź
75. Akta starostw województwa szczecińskiego z lat 1945-1950
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1968 1968 Przejdź
76. Źródła do początków polskiej władzy ludowej. /Raporty burmistrza w Płotach/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1970 1970 Przejdź
77. Polityka inwestycyjna w województwie szczecińskim w latach 1961-1965
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1967 1967 Przejdź
78. Rola pomocy państw socjalistycznych dla krajów gospodarczo słabo rozwiniętych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1964 1964 Przejdź
79. Stan i funkcjonowanie rynku kredytowego w głównych państwach kapitalistycznych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1963 1963 Przejdź
80. Światowy rynek kredytowy
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1965 1965 Przejdź
81. Wzrost gospodarczy a zdolność płatnicza rozwijających się krajów afrykańskich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1963 1963 Przejdź
82. Siła nabywcza ludności i ogólna sytuacja rynkowa w Szczecinie w latach 1951-1960
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1965 1965 Przejdź
83. Społeczno-ekonomiczna rola rynku w zagospodarowaniu Pomorza Zachodniego /1945-1964/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1965 1965 Przejdź
84. Jeszcze o przedwojennej Gdyni i gospodarce morskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1968 1968 Przejdź
85. Dzieje rybołówstwa morskiego w zarysie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 9-10 1961 1961 Przejdź
86. Gospodarka rybna na Zalewie Szczecińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1965 1965 Przejdź
87. Rola Rady Intersantów Portu w przedwojennej Gdyni
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1967 1967 Przejdź
88. Dyskusja /na sesji naukowej poświeconej zespołowi portowemu Szczecin - Świnoujście/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1965 1965 Przejdź
89. Przemiany w strukturze społeczno-zawodowej mieszkańców wsi
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1981 1981 Przejdź
90. Z dziejów walki o ziemię we wschodnich powiatach Pomorza Zachodniego w latach 1918-1945
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1963 1963 Przejdź
91. Usługowa rola szczecińskiego handlu w dwudziestoleciu powojennym. /1944-1964/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2-3 1966 1966 Przejdź
92. Głos w dyskusji na sesji naukowej z okazji XX Wojska Polskiego i XVIII rocznicy wyzwolenia Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1963 1963 Przejdź
93. Województwo szczecińskie w pracach naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2-3 1966 1966 Przejdź
94. Działalność Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego w latach 1964-1965
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1966 1966 Przejdź
95. Notatki z Pogranicza. Na podstawie ustnej relacji autora napisał Ryszard Fitz
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1964 1964 Przejdź
96. Początki rozwoju szkolnictwa powszechnego na Pomorzu Zachodnim w XXX-leciu PRL
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1975 1975 Przejdź
97. Kultura prapolska
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1963 1963 Przejdź
98. Dno
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1961 1961 Przejdź
99. Kilka słów o Jubilacie
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
100. Ewolucja studiów doktoranckich – od Politechniki Szczecińskiej do Uniwersytetu Szczecińskiego
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
Strona