Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
O problemach zarządzania wiedzą przy efektywnym uruchamianiu i sterowaniu procesami ciągłymi przedsiębiorstwa

Autorzy: Rafał Boniecki
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Józef Rawłuszko
Słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą wiedza błędna procesy ciągłe przedsiębiorstwo
Rok wydania:2015
Liczba stron:9 (23-31)

Abstrakt

W niniejszej pracy zostały przedstawione wybrane problemy zarządzania wiedzą przy efektywnym uruchamianiu i sterowaniu procesami ciągłymi przedsiębiorstwa. Obszarem krytycznym w tym przypadku jest obszar wiedzy przyjmowanej błędnie przez kadrę zarządzającą jako zgodnej z rzeczywistością. Automatyzacja i informatyzacja procesów pomaga zminimalizować ten obszar, lecz jednocześnie może stwarzać dodatkowe zagrożenia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Boniecki R., Rawłuszko J. (2014), Kompleksowa informatyzacja jako metoda efektyw-nego przejęcia i zarządzania przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 809, Ekonomiczne Problemy Usług nr 113, Szczecin.
2.Boniecki R., Rawłuszko J. (2013), Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi do monitoro-wania i zarządzania procesami technologicznymi w sieciach przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 762, Ekonomiczne Problemy Usług, Szcze-cin.
3.Kłak M. (2010), Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnic-two Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, Kielce.