Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015

Rok wydania:2015
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Komunikacja wewnętrzna w erze cyfryzacji

13 (11-23) E. Jadwiga Biesaga-Słomczewska Więcej
2.

O problemach zarządzania wiedzą przy efektywnym uruchamianiu i sterowaniu procesami ciągłymi przedsiębiorstwa

9 (23-31) Rafał Boniecki, Józef Rawłuszko Więcej
3.

Użyteczność informacji finansowych – wybrane aspekty

10 (31-40) Katarzyna Ciach, Jarosław Dębski Więcej
4.

Liberalizacja polskiego rynku usług pocztowych – zastosowane rozwiązanie i jego następstwa

10 (41-50) Roman Czaplewski Więcej
5.

Zapewnienie jakości procesów usługowych wspomaganych informatycznie

10 (51-60) Anna Dobrowolska, Wiesław Dobrowolski Więcej
6.

Zarządzanie zasobami cyfrowymi na przykładzie muzeów bałtyckich

12 (61-72) Zygmunt Drążek, Tomasz M. Komorowski Więcej
7.

Zarządzanie ryzykiem podczas realizacji projektów informatycznych

10 (73-82) Grzegorz Dydkowski, Barbara Kos Więcej
8.

Analiza SWOT działalności organizacji wirtualnej

10 (83-92) Damian Dziembek Więcej
9.

Znaczenie targów w procesie przekazywania informacji– kontekst ery informacyjnej

10 (93-102) Marcin Gębarowski Więcej
10.

Rozproszone znaczniki czasu

8 (103-110) Marcin Gogolewski Więcej
11.

Zastosowanie koncepcji real-time marketingu w komunikacji z klientem

12 (111-122) Bogdan Gregor, Joanna Kłosińska Więcej
12.

Iteracyjny model jakości produktu w podejściu Agile

10 (123-132) Grażyna Hołodnik-Janczura Więcej
13.

Logistyczna obsługa klienta jako determinanta zakupów w handlu elektronicznym

10 (133-142) Krystyna Iwińska-Knop Więcej
14.

Współcześni menedżerowie i przedsiębiorstwa – zarys problematyki

12 (143-154) Bogusław Kaczmarek Więcej
15.

Wykorzystanie podejścia Markowitza do minimalizacji ryzyka projektu informatycznego

8 (155-162) Magdalena Kieruzel Więcej
16.

Marketing doświadczeń a budowanie interakcji konsumenta w środowisku wirtualnym

10 (163-172) Wioletta Krawiec Więcej
17.

Współczesne aspekty zarządzania w chmurach komputerowych i biblioteki infrastruktury technologii informatycznych

12 (173-184) Kazimerz W. Krupa, Wojciech Krupa, Pavlo Skotny Więcej
18.

Przedsiębiorstwa high-tech w kreowaniu nowych rozwiązań aplikacji mobilnych

8 (185-192) Krzysztof Kubiak, Aleksndra Skawińska Więcej
19.

Koncepcja zastosowania organizacji wirtualnej w identyfikacji modelu biznesu

10 (193-202) Karol Kuczera Więcej
20.

Funkcjonowanie giełd elektronicznych w branży logistycznej

10 (203-212) Ewa Kulińska Więcej
21.

Kapitał ludzki i wiedza jako źródło sukcesu przedsiębiorstw nowej gospodarki

10 (213-222) Anna Kwiecień Więcej
22.

Teleinformatyczne wspieranie koncepcji funkcjonowania organizacji

8 (223-230) Tomasz Lipczyński Więcej
23.

Aktywność polskich przedsiębiorstw w kanałach mobilnym i społecznym – aspekt marketingowy

10 (231-240) Robert Kutera, Łukasz Łysik Więcej
24.

Outsourcing call center w działalności przedsiębiorstwa

16 (241-256) Andrzej Małachowski, Jacek Małachowski Więcej
25.

Nowoczesne technologie informacyjne w działalności koła łowieckiego

10 (257-266) Marek Matulewski Więcej
26.

E-commerce w małych i średnich firmach

10 (267-276) Magdalena Ratalewska, Janusz Zrobek Więcej
27.

Rozwiązania programowe i sprzętowe wspierające procesy wirtualizacji

10 (277-286) Andrzej Sołtysik Więcej
28.

Innowacyjność wdrożeń systemów informatycznych wspomagających zarządzanie

10 (287-296) Ilona Pawełoszek, Jędrzej Wieczorkowski Więcej
29.

Analiza SWOT rozwiązań w chmurze obliczeniowej dla przedsiębiorstw

10 (297-306) Wiesław Wolny Więcej
30.

Media społecznościowe jako narzędzie budowania relacji przedsiębiorstwa z klientem

12 (307-318) Katarzyna Żak Więcej
31.

Wybrane elementy związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim

12 (319-330) Agnieszka Budziewicz-Guźlecka Więcej
32.

Koordynator klastra kluczowym elementem rozwoju innowacyjnych więzi integracyjnych

10 (331-340) Roman Chorób Więcej
33.

Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych we wspieraniu podstawowych kierunków rozwoju polskich firm ubezpieczeń gospodarczych

8 (341-348) Maciej Czaplewski Więcej
34.

Oddziaływanie rynku e-commerce na rynek pocztowy

10 (349-358) Anna Drab-Kurowska Więcej
35.

Dostęp do internetu w gospodarstwach domowych a unowocześnianie konsumpcji w Polsce i UE

10 (359-368) Urszula Grzega Więcej
36.

Analiza wybranych segmentów branży elektronicznej rozrywki jako elementów rozwoju przemysłu kreatywnego w Polsce

14 (369-382) Sławomir Kotylak Więcej
37.

Wymiana wartości niematerialnych w mediach społecznościowych

10 (383-392) Krzysztof Kubiak Więcej
38.

Efekty wykorzystania konwergencji mediów społecznych i mobilnych w marketingu. Studium badawcze

10 (393-402) Beata Butryn, Robert Kutera Więcej
39.

Outsourcing na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce

10 (403-412) Wiesław Michał Maziarz Więcej
40.

Działanie 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka a miejsce Polski w międzynarodowym rankingu e-biznesu

10 (413-422) Mirosław Moroz Więcej
41.

Prognoza ilości notyfikacji dotyczących poważnych zagrożeń w systemie RAPEX wobec produktów pochodzących z Chin

10 (423-432) Marcin Pigłowski Więcej
42.

Dysproporcje w korzystaniu z rozwiązań e-biznesowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa krajów UE-27

10 (433-442) Maria Sarama Więcej
43.

Specjalne serwisy internetowe a kształtowanie warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych

10 (443-452) Czesław Ślusarczyk Więcej
44.

Wykorzystanie internetu w gospodarstwach domowych w Polsce na tle krajów UE

10 (453-462) Andrzej Wójcik Więcej
45.

Elektroniczne instrumenty płatnicze jako przykład innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozliczeń detalicznych w Polsce

14 (463-476) Piotr Czerwonka, Łukasz Zakonnik Więcej
46.

One-stop government jako kierunek rozwoju administracji publicznej

10 (477-486) Joanna Drobiazgiewicz Więcej
47.

Integracja metodyki PRINCE2 oraz Scrum przy realizacji informatycznych projektów wytwarzania oprogramowania w e-administracji

10 (487-496) Magdalena Kieruzel Więcej
48.

Zastosowanie zarządzania ryzykiem w przetwarzaniu danych osobowych w systemach informatycznych

10 (497-506) Agnieszka Dornfeld, Ewa Kulińska Więcej
49.

Elektroniczne rejestry publiczne

12 (507-518) Hanna Mazur, Zygmunt Mazur, Teresa Mendyk-Krajewska Więcej
50.

Zarządzanie wiedzą w instytucjach szczebla regionalnego

12 (519-530) Teresa Miś Więcej
51.

Court Technology jako przykład zastosowania ICT w sądownictwie

10 (531-540) Monika Odlanicka-Poczobutt Więcej
52.

Elektroniczne systemy zarządzania sprawami jako przykład dobrych praktyk

10 (541-550) Ewa Kulińska, Monika Odlanicka-Poczobutt Więcej
53.

Portale administracji publicznej w wybranych krajach UE

10 (551-560) Joanna Papińska-Kacperek Więcej
54.

Internet podstawowym narzędziem innowacyjności przedsiębiorstw i administracji

10 (561-570) Andrzej Pawlik Więcej
55.

Archiwizacja dokumentów elektronicznych – nowy trend w rozwoju IT

12 (571-582) Wojciech Pokora Więcej
56.

E-administracja na uczelni w opinii pracowników administracyjnych – przykład Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)

10 (583-592) Malwina Popiołek Więcej
57.

Katalogi elektroniczne w zamówieniach publicznych

10 (593-602) Ewa Prałat Więcej
58.

Skalowalność systemów informatycznych w obszarze e-administracji

8 (603-610) Maciej Roszkowski Więcej
59.

The importance of governance in business models


(Relacje nadzoru oraz ich wpływ na efektywność organizacji)
12 (611-622) Włodzimierz Rudny Więcej
60.

Wpływ transformacji na cyfryzację i wirtualizację polskiej gospodarki

10 (623-632) Jolanta Sala, Halina Tańska Więcej
61.

Kształtowanie kompetencji cyfrowych poprzez uczestnictwo w kursach e-learningowych

10 (633-642) Edyta Kulej-Dudek, Klaudia Smoląg Więcej
62.

Determinanty rozwoju e-administracji publicznej w Polsce

10 (643-652) Jacek Buko, Agnieszka Tomaszewicz Więcej
63.

Wpływ nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego

12 (653-664) Joanna Wiażewicz Więcej
64.

Cyberprzestępczość a rozwój społeczeństwa informacyjnego

10 (665-674) Mariusz Czyżak Więcej
65.

Organizacja obiektów wiedzy menedżerskiej w systemach nauczania na odległość

10 (675-684) Krzysztof Hauke Więcej
66.

Odmienności kulturowe w międzynarodowych zespołach realizujących projekty informatyczne

12 (685-696) Andrzej Kobyliński, Marcin Ludzia Więcej
67.

Zastosowanie steganografii w sieciach komputerowych

10 (697-706) Hanna Mazur, Zygmunt Mazur, Teresa Mendyk-Krajewska Więcej
68.

Intensyfikacja przestępczości w e-gospodarce

10 (707-716) Hanna Mazur, Zygmunt Mazur, Teresa Mendyk-Krajewska Więcej
69.

Wykorzystanie robotów w opiece nad osobami starszymi i osobami z niepełnosprawnością a prawa podstawowe

10 (717-726) Marcin Merkwa Więcej
70.

Cyberprzestępstwa w sieci elektroenergetycznej

12 (727-738) Anna Pamuła Więcej
71.

Cyfryzacja czytelnictwa książek wśród studentów – badanie międzynarodowe

10 (739-748) Przemysław Polak Więcej
72.

Rola kapitału społecznego w gospodarce cyfrowej – nowe tendencje rozwojowe

10 (749-758) Krystyna Polańska Więcej
73.

Metody analizy wydajności systemów operacyjnych w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego

8 (759-766) Maciej Roszkowski Więcej
74.

Ryzyko w modelach rozwoju społeczeństwa informacyjnego

10 (767-776) Piotr Sienkiewicz Więcej
75.

Kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

10 (777-786) Halina Świeboda Więcej
76.

Analiza wykorzystania techniki Responsive Web Design w projektowaniu serwisów www na przykładzie uczelni wyższych

10 (787-796) Tomasz Turek Więcej
77.

Telefon komórkowy w komunikacji i edukacji śląskich studentów

11 (797-807) Katarzyna Warzecha Więcej