Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Rozproszone znaczniki czasu

Autorzy: Marcin Gogolewski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: rozproszone znakowanie czasem znacznik czasu
Rok wydania:2015
Liczba stron:8 (103-110)

Abstrakt

Potrzeba wiarygodnego ustalenia czasu niektórych zdarzeń nie jest nowa, jednak do niedawna była ograniczona do stosunkowo niewielu zastosowań. Wraz ze wzrostem ilości danych przechowywanych wyłącznie w postaci cyfrowej pojawiła się konieczność łatwego sprawdzania ich wiarygodności. W artykule wskazano na kierunki możliwego rozwoju i przeanalizowano bezpieczeństwo rozwiązań rozproszonych, oferujących większą skalowalność i mogących zapewnić wyższy poziom anonimowości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dingledine R., Syverson N., Mathewson P. (2004), Tor: The Second-Generation Onion Router, Proc. 13th USENIX Security Symposium.
2.DzU 2014, poz. 164 – Prawo o notariacie, tekst jednolity.
3.Gogolewski M., Kutyłowski M., Łuczak T. (2004), Distributed Time-Stamping with Boomerang Onions, WartaCrypt 04, Tatra Mountains Mathematical Publications 33, s. 31–40.
4.Gogolewski M., Kutyłowski M., Łuczak T. (2004), Mobile Mixing, ICISC 04, Lecture Notes in Computer Science 3506.
5.Gogolewski M., Ren M. (2014), Bezpieczeństwo wyborów elektronicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 808, Ekonomiczne Problemy Usług nr 112, s. 311–320.
6.Specyfikacja BitCoin – https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.