Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Użyteczność informacji finansowych – wybrane aspekty

Autorzy: Katarzyna Ciach
Uniwersytet Łódzki

Jarosław Dębski
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: informacja użyteczność porównywalność
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (31-40)

Abstrakt

W dobie globalizacji podmioty bazują na informacji, która stanowi szczególny zasób. Informacja, która spełnia określone wymogi jakościowe, może służyć do podejmowania decyzji ekonomicznych. Autorzy rozważając użyteczność informacji, rozpatrują ją w kontekście prawnym oraz technicznym, a prezentując wyniki badań empirycznych wskazują różne podejścia do użyteczności prezentowane przez niektóre polskie spółki giełdowe.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Jędrzejas B. (2008), Projekt integracji przepływu danych pomiędzy finansowymi, ope-racyjnymi i strategicznymi obszarami controlingu, w: W. Caputa (red), Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych w erze informacji, CeDeWu, Warszawa.
2.Lisiecka-Zając B. (1994), Ogólna charakterystyka ustawy o rachunkowości, Rachun-kowość, Zeszyt Specjalny.
3.Olender-Skorek M., Wydro K. (2007), Wartość informacji, „Telekomunikacja i Techniki Informacyjne”, nr 1–2.
4.Roberts C., Weetman P., Gordon P. (1997), International Financial Accounting and Multinational Enterprises, Wiley, New York 1997, za: E. Śnieżek (2008), Sprawozdaw-czość przepływów pieniężnych: krytyczna ocena i propozycja modelu, Wydawnictwo Uniwersytetu
5.Rokicka-Broniatowska (2004), Wstęp do informatyki gospodarczej, SGH, Warszawa.
6.Shapiro C., Varian H.R. (2007), Potęga informacji: Strategiczny przewodnik po gospo-darce sieciowej, Helion, Gliwice.
7.Stefanowicz B. (2004), Informacja, SGH, Warszawa.
8.Śnieżek E. (2008), Sprawozdawczość przepływów pieniężnych: krytyczna ocena i propozycja modelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
9.http://www.pkobp.pl/
10.http://www.pekao.com.pl/
11.http://www.bzwbk.pl/
12.http://www.kghm.pl/
13.http://www.lotos.pl/
14.http://www.pgnig.pl/
15.http://asseco.com/pl/
16.http://www.mbank.pl/
17.http://www.orange-ir.pl/
18.http://www.orlen.pl/