Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Efekty wykorzystania konwergencji mediów społecznych i mobilnych w marketingu. Studium badawcze

Autorzy: Beata Butryn
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Robert Kutera
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: media społeczne media mobilne marketing konwergencja mediów
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (393-402)

Abstrakt

W artykule przedstawiono aktualną sytuację na rynku mediów społecznych i mobilnych w kontekście działalności marketingowej polskich przedsiębiorstw. W rozważaniach skupiono się na poszukiwaniu efektów konwergencji obu mediów. W dążeniu do realizacji celu przedstawione zostały niezależnie przesłanki wykorzystania mediów społecznych i mobilnych w marketingu oraz sposoby ich wykorzystania. Zjawisko konwergencji obu kategorii mediów zostało zobrazowane studium przypadku oraz analizą wyników badań ankietowych z perspektywy konsumenta oraz przedsiębiorstwa w komunikacji marketingowej. Artykuł powstał w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS4/04291.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Clickray, http://clickray.pl/marketing-w-mediach-spolecznosciowych [dostęp 25.01.2015].
2.eMarketer (2013), Worldwide Social Network Users: 2013 Forecast and Comparative Estimates, http://www.emarketer.com/Article/Social-Networking-Reaches-Nearly-One-Four-Around-World/1009976 [dostęp 25.01.2015].
3.Falls J., Deckers E. (2012), No Bullshit Social Media: The All-Business, No-Hype Guide to Social Media Marketing, QUE Publishing.
4.Kutera R., Łysik Ł., Machura P. (2014), Mobile and Social Technologies in Marketing Campaigns in Poland – a Research Study, P. Cunningham, M. Cunningham (Eds) eChallenges e-2014 Conference Proceedings, IIMC Ltd.
5.Łysik Ł., Kutera R. (2015), Aktywność polskich przedsiębiorstw w kanałach mobilnym i społecznym – aspekt marketingowy, referat na konferencję „Cyfryzacja i wirtualizacja gospodarki”, Szczecin – Helsinki.
6.Mikowska M. (2014), Marketing mobilny w Polsce 2013–14, raport, http://jestem.mobi/2014/02/nowy-raport-marketing-mobilny-w-polsce-2013-2014/ [dostęp 22.01.2015].
7.Spiker A., Brettel M. (2010), Effectiveness of Online Advertising Channels. A Price-level-dependent Analysis, „Journal of Marketing Management”, 3–4.
8.Sznajder A. (2014), Technologia mobilna w marketingu, Wolters Kluwer, Warszawa.
9.Szulc R., Ciszewski P. (2013), Marketing sąsiedztwa – stosowanie metod komunikacji mobilnej w działaniach marketingowych, „Marketing i Rynek”, 9.
10.VERT Digital, case study, http://vertdigital.com/work/ihg-rewards-club-location-based-mobile-advertising/ [dostęp 24.01.2015].