Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Skalowalność systemów informatycznych w obszarze e-administracji

Autorzy: Maciej Roszkowski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Słowa kluczowe: prawo skalowalności Amdahla prawo skalowalności uniwersalnej
Rok wydania:2015
Liczba stron:8 (603-610)

Abstrakt

Artykuł prezentuje skalowalność systemów informatycznych w kontekście systemu usług e-administracji. Zaprezentowano opis systemów informatycznych, identyfikację wizualną profili skalowalności systemu informatycznego oraz dwa prawa skalowalności (prawo skalowalności Amdahla i prawo skalowalności uniwersalnej). Przedstawiono również przykład skalowalności aplikacji w oparciu o przedstawione modele skalowalności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gregg B. (2014), Systems Performance: Enterprise and the Cloud, Prentice Hall, Mich-igan.
2.Gunther N.J. (2007), Guerrilla Capacity Planning, Springer, Heidelberg.
3.Silberschatz A., Galvin P.B., Gagne G. (2005), Podstawy systemów operacyjnych, WNT, Warszawa.
4.www.capgemini.com/resource-file-access/resource/pdf/egov_benchmark_2012_ in-sight_report_final.pdf (2014), eGovernment Benchmark 2012 – INSIGHT report.
5.www.epuap.gov.pl/wps/portal/E2_Aktualnosci (2014).