Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Analiza SWOT rozwiązań w chmurze obliczeniowej dla przedsiębiorstw

Autorzy: Wiesław Wolny
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: chmura obliczeniowa bezpieczeństwo chmury analiza SWOT
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (297-306)

Abstrakt

W ciągu ostatnich lat powstanie chmur obliczeniowych przyczyniło się do ewolucji w branży IT. Chmury obliczeniowe stworzyły możliwość traktowania informatyki jako usługi. Istnieje coraz większe zainteresowanie wśród przedsiębiorstw przetwarzaniem w chmurze, ale występuje wiele barier związanych z jego przyjęciem. Artykuł ma na celu zbadanie czynników sprzyjających i opóźniających proces przechodzenia do rozwiązań opartych na chmurze obliczeniowej. Ponadto podjęto próbę określenia kluczowych interesariuszy przetwarzania w chmurze oraz zarys aktualnych wyzwań związanych z jej bezpieczeństwem. Przeprowadzono również analizę SWOT rozwiązań opartych na chmurze obliczeniowej w przedsiębiorstwach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Rosenberg J., Mateos A. (2011), Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, He-lion, Gliwice.
2.Iyer B., Henderson J. (2010), Preparing for the future – understanding the seven capa-bilities of Cloud Computing, MIS Quarterly Executive, 9(2), 117–131.
3.Forrest W. (2009), Clearing the air on cloud computing, http://www.isaca.org/Groups/Professional-English/cloud-computing/GroupDocuments/McKinsey_Cloud%20matters.pdf, [dostęp 13.11. 2014].
4.Vaquero L.M., Rodero-Merino L., Caceres J., Lindner M. (2008). A break in the clouds: towards a cloud definition, ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 39(1), 50–55.
5.Mell P., Grance T. (2011), The NIST Definition of Cloud Computing, National Institute of Standards and Technology; Gaithersburg.
6.Pasławski K., IDC: obawy o bezpieczeństwo hamują rozwój chmury, http://www.crn.pl/news/wydarzenia/badania-rynku/2012/05/idc-obawy-o-bezpieczenstwo-hamuja-rozwoj-chmury [dostęp 23.12.2014].