Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Analiza wykorzystania techniki Responsive Web Design w projektowaniu serwisów www na przykładzie uczelni wyższych

Autorzy: Tomasz Turek
Politechnika Częstochowska
Słowa kluczowe: Responsive Web Design RWD
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (787-796)

Abstrakt

W artykule zaprezentowano istotę techniki Responsive Web Design (RWD) w kontekście jej wykorzystania w projektowaniu stron i serwisów WWW publicznych uczelni wyższych. W pierwszej części artykułu krótko scharakteryzowano istotę i potrzebę stosowania RWD. W dalszej kolejności zwrócono uwagę na najistotniejsze dane statystyczne dotyczące przyszłości wykorzystania urządzeń mobilnych i ich wpływu na RWD. Ostatnia część artykułu jest analizą wykorzystania RWD w publicznych uczelniach wyższych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cachmore P. (2012), Why 2013 Is the Year of Responsive Web Design, http://mashable.com/2012/12/11/responsive-web-design/.
2.Marcote E. (2010), Responsive Web Design, http://alistapart.com/article/responsive-web-design.
3.Subić N., Krunić T., Gemović B. (2014), Responsive web design – Are we ready for the new age?, Online Journal of Applied Knowledge Management, Vol. 2, Issue 1, s. 95.
4.https://www.statista.com.
5.http://nauka.gov.pl.
6.http://mattkersley.com/responsive/.